joi, 2 ianuarie 2014

Diseminare+rezultate=valorizare

Unul dintre marii gînditori  ai omenirii Platon spunea că ceea ce este creat trebuie să fi fost creat într-un anumit scop. Copleşitor sau nu scopul Bibliotecii Municipale este de a fi utilă comunităţii chișinăuiene, de a schimba viaţa oamenilor spre bine. Pe parcursul anului 2013 instituţia a urmat consecvent Strategia  de dez­vol­ta­re 2008-2017 organizîndu-și activitatea pe priorităţile strategice asumate:
  1. Carte, lectură, studiu și cultură.
  2. Biblioteca – serviciu public comunitar.
  3. Tinerii – prioritatea Chișinăului.
  4. Biblioteca digitală.
Practicile inovatoare, spiritul de echipă, explorarea creativității, parteneriatele cu societatea civilă, proiecte internaţionale au devenit experienţe, o nouă filă de succes în istoria BM.
Anul 2013 a fost marcat atît prin schimbări, restructurări, cît și prin continuarea realizării priorităților strategice:
1. structura organizatorică: extinderea și redesignul spațiului Sediului central după reparația capitală și definitivarea unor noi priorități pentru viitorul BM, ca: BM – Biblioteca digitală 2017; Inovarea managementului serviciilor pentru utilizatori; Sporirea vitezei de răspuns la solicitările informaționale ale utilizatorilor; Educarea culturii informaționale chișinăuienilor; Extinderea ariei de cercetare a patrimoniului municipal, a impus elaborarea unei noi organigrame a Bibliotecii Municipale care să răspundă acestor deziderate. Astfel, reţeaua Bibliotecii Municipale a fost modificată după cum urmează:
9 filiale deschise în parteneriat cu România„Ștefan cel Mare”,Alba Iulia”, „O. Ghibu”, „Maramureș”, „Ovidius”,  „Târgoviște”, „Transilvania”, „L. Rebreanu”, „Târgu-Mureș”;
3 biblioteci specializateBiblioteca de Arte „Tudor Arghezi”, Centrul Academic Internaţional Eminescu, Biblioteca Publică de Drept;
6 filiale ale minorităţilor naţionale – „I. Mangher”, „L. Ukrainka”, „H. Botev”, „M. Lomonosov”, „M. Ciachir”, „A. Mickiewicz”;
3 filiale pentru adulţiM. Costin,  Cornului, Codru;
6 filiale pentru copiiTraian, N. Titulescu, A. Russo, M. Drăgan, V. Bielinski, „Al. Donici”;
3 servicii specializate Revista „BiblioPolis”, Serviciul editorial; Serviciul Extramuros persoane în dificultate;
7 departamenteManagementul resurselor infodocumentare; Memoria Chișinăului, Dezvoltare și comunicare, Terotehnologie, Furnizarea documentelor; Tehnologia Informației, Studii și cercetări.
Sediul Central a primit statutul de Bibliotecă Centrală. Cele 28 unităţile de structură cu diverse specializări permit o mai bună valorificare a informaţiei specializate și conferă atractivitate, calitate și eficienţă structurii organizaţionale. Centrată pe utilizator, comunitar inovativă, Biblioteca Municipală contribuie la coeziunea comunitară și la promovarea valorilor civice.
2. director general: transmiterea festivă a funcției de director general al BM. Moment original și chiar inedit în domeniul biblioteconomic.

3. parteneriate benefice: activități sub patronajul Primei Doamne a Republicii Moldova Margareta Timofti – aderarea la Campania Light It Up Blue! şi consemnarea Zilei Internaţionale de Conştientizare a Autismului; acțiune de binefacere în susținerea unei săli de carte în limba engleză: recital de pian cu Olga Kleiankina și expoziția de pictură a Valeriei Duca organizată la Sala cu Orgă; organizația „Moldova AID”, Carolina de Nord, SUA – colectarea cărților în limba engleză; Centrul de Guvernare Electronică; Centrul de Asistenţă Juridică pentru Apărarea Drepturilor Omului, Ambasada SUA în Republica Moldova  în realizarea proiectului Library Standsup for legal Knowledge: Ispiring, Empowering!; Uniunea Meșterilor Populari în formarea deprinderilor auxiliare și promovarea artei populare; programul Novateca – consultanți, activități de formare profesională (Simulare pentru metodiști: organizarea unei Zi de dezvoltare), participanți la focus-grupuri; Universitatea de Stat din Moldova, Departamentul Comunicare și Teoria Informării - Cursuri de formare profesională de scurtă durată  „Diversitatea serviciilor şi resurselor informaţionale ale bibliotecii  ca vector de imagine în comunitate” (Cahul, Călărași, Glodeni), coordonatori ai stagiilor de practică pentru studenți și masteranzi (3 masteranzi, 23 studenți), cercetarea proceselor biblioteconomice pentru îmbunătățirea activității (o teză de licență și cinci de master  în baza activității BM); Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova etc.

4. formare profesională: ediția a doua a Colocviilor de vară – Transbordarea bibliotecilor&bibliotecarilor în social media: Facebook, Bloguri, LinkendIn; Conferința anuală a BM -  Angajament civic: E-transformare @ bibliotecilor; ateliere în parteneriat cu Biblioteca Județeană „O. Goga” Cluj - Atelier de lectură şi învăţare inter-generaţională „Vreau să-mi citeşti!”, Servicii inovative pentru tineri; asigurarea asistenţei metodologice pentru bibliotecile din suburbiile municipiului Chișinău.


 5. promovare: tactici de comunicare utilizate – felicitări, interviuri, participarea la Tîrgul inovațiilor, articole în ziare și reviste, scrisori de mulțumire, discursuri, comunicări, produse promoționale (tricou, calendar, semn de carte cu lanternă), emisiuni radio/TV, materiale indoor/autdoor (afișe, semne de carte), pagina web, rețele de socializare, bloguri, flash-mov la centrul comercial Malldova, concursuri (Cel mai bun parteneriat, Concurs de caligrafie), vizite de lucru în filiale, întrevederi cu utilizatorii/partenerii/ donatorii/autoritățile publice locale și centrale.

Oportunitățile au fost nelimitate. BM a exploatat resursele, sesizînd perspective valoroase prin puterea de a gîndi, a alege și a decide.

Tatiana COȘERI, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”