joi, 9 ianuarie 2014

Mesaj către comunitatea bibliotecară: Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de bibliotecă


Intenţia Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, de a propune Ministerului Culturii un proiect nou pentru Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de bibliotecă nu a întârziat să stârnească reacţii în rândul comunităţii bibliotecarilor. Din acest motiv consider iminent de a oferi câteva explicaţii referitoare la acest document, studiind totodată şi recursurile venite în cadrul asociaţiei cu referire la acesta.  
Menţionez că prima iniţiativă din 7 februarie 2006, de a avea un astfel de regulament a fost una merituoasă, reuşind să acopere lipsa acută în sistemul biblioteconomic a unui astfel de instrument de evaluare și motivare a bibliotecarilor. Dincolo de multiplele avantaje pe care le-a oferit, beneficiul major a fost desigur, sporirea condiţiilor de salarizare a bibliotecarilor din diverse reţele finanţate de la bugetul public naţional. Totodată, recunosc, că diverse au fost și în aceeaşi măsură și reacţiile iniţiale: unii au primit cu deschidere noua provocare, alţii au împărtăşit emoţii reticente. Astfel, în primii ani de implementare, membrii comunității bibliotecare, fie instantaneu sau treptat și-au perfecționat activitățile, și-au estimat propriile competențe, chiar și au reușit să inițieze demersuri de advocacy în relația cu administrația locală sau instituțională în vederea acceptării acestui document.
Dar, dincolo de experienţele pozitive pe care comunitatea bibliotecară le-a obţinut prin acest regulament s-au identificat totuşi și unele impedimente în vederea realizării eficiente şi echitabile a evaluării cadrelor bibliotecare. Astfel, noul proiect devine mai mult decât stringent în contextul promovării schimbărilor calitative din domeniul biblioteconomic şi dezvoltării profesionalismului cadrelor bibliotecare, obiective declarate şi asumate de altfel și în primul document de a fi reformat.
Raţionamentul de la care s-a pornit în elaborarea unui nou proiect a fost asigurarea unui proces mai eficient de evaluare a personalului de bibliotecă, totodată mizând pe creşterea responsabilităţii individuale a personalului de bibliotecă pentru reuşita propriei cariere profesionale și formare profesională de specialitate[1]. Din acest motiv noul proiect include atât de detaliat procesul de evaluare, acoperind diverse activități desfășurate de personalul de bibliotecă, accentul fiind pe instruirea și formarea profesională continuă a bibliotecarului, inițiativă promovată, de altfel, în toate sferele de activitate socială, educațională etc.: formarea continuă în instituţiile specializate; formarea continuă în cadrul instituţiilor care nu sunt specializate în formarea continuă; activităţi profesionale, informaţionale, culturale, educaţionale, activităţi ştiinţifico-metodice, comunitare, de mentorat, etc.
Recunosc, că experienţele bibliotecarilor sunt diferite, acestea venind din diverse contexte sociale şi economice în care se dezvoltă biblioteca pe care o reprezintă, abilități și performanţe profesionale pe care a reuşit specialistul din cadrul bibliotecii să le obţină etc. Dar susțin totodată că, prin crearea unui cadru motivaţional echitabil pentru dezvoltarea profesională a personalului de bibliotecă, precum şi abordarea individuală în evaluarea fiecărui pretendent pentru evaluare, elemente care stau la baza acestui regulament, se va susţine şi dezvolta potenţialul intelectual, inovaţional şi creativ al fiecărui bibliotecar, fie dintr-o zonă urbană sau rurală.
Avantajele noului proiect ţin totodată și de obiectivitate şi transparenţa în procesul de evaluare a personalului de bibliotecă. Regulamentul oferă un set de criterii de evaluare, clar definite, incluse în anexele acestuia, precum şi un nivel de flexibilitate în procesul de conferire a unei sau altei categorii de calificare pentru diverse persoane angajate în cadrul bibliotecilor în funcţie de pregătirea sau experienţa profesională.
Consider, că acest regulament trebuie să aducă valoare domeniului biblioteconomic și calitate muncii prestate de bibliotecari, doar astfel putem să parcurgem calea spre standarde europene și imagine ireproșabilă în comunitate. Dar acest deziderat trebuie să fie nu doar asumat de mine ca președintă a asociației, ci mizând pe acceptarea și susținerea Dvs., dragi membri ai comunității bibliotecarilor.
Astfel, invit în continuare să acceptați de facto acest document ca pe o provocare spre îmbunătățire a domeniului și să veniți cu propuneri de iure pentru a îmbunătăți și ajusta textul pe măsura contextului în care activați. Țin să informez, mulțumind pe această cale bibliotecarilor, care deja au consimțit acordul de a testa la nivel instituțional regulamentul în vederea identificării mecanismului de implementare corectă a acestuia. 
Invitația este încă valabilă și sper personal la o colaborare constructivă cu întreaga comunitate bibliotecară.Cu respect,

Mariana Harjevschi
Director general, Biblioteca Municipala "B.P.Hasdeu"
Bd. Stefan cel Mare și Sfânt nr. 148, Chișinău
tel: 022 22 12 31 / fax: 022 22 33 60

Președinte, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova


[1] Conform datelor statistice privind activitatea bibliotecilor publice din Republica Moldova în anii 2008-2012 din cei 2431 de bibliotecari din bibliotecile publice, doar 792 dețin studii superioare de specialitate și 645 medii de specialitate.