vineri, 14 martie 2014

Arsenie Boca, marele duhovnic român al secolului XX

Elena Caldare, Aurelia Tincu,
Filiala „Alba Iulia”
Clubul de lectură „Bartolomeu Anania” a împlinit, de curând, un an de la prima sa ședință. Tineri angajaţi în câmpul muncii, liceeni, studenţi, dar şi persoane de toate vârstele  frecventează întrunirile, care au loc în ultima zi de joi a lunii la ora 17.30. Lansări, prezentări şi recomandări de cărţi pentru lectură, dezbateri asupra lecturii unor titluri de carte sau despre o personalitate notorie românească, vizionări de filme, şi, începând cu decembrie 2013 – conferinţe. Întrunirile clubului de lectură iau amploare şi depăşesc spaţiul bibliotecii. Conferinţele se dedică, de fapt, unor personalităţi ortodoxe româneşti, martiri ai neamului, dar şi unor teme actuale. Aceste conferinţe se bucură de un succes enorm. În perioada decembrie – martie curent au avut loc 4 conferinţe în incinta bibliotecii (susţinute de Constantin Necula, Amfilohie Brânză şi 2 dedicate marilor duhovnici români Bartolomeu Anania şi Arsenie Boca) la care au participat circa 200 persoane şi 2 conferinţe tematice susţinute de părintele Constantin Necula de la Sibiu şi, recent, de părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului, Prahova  în Sala de festivităţi a preturii Buiucani la care au participat peste 500 persoane. Activităţile se organizează în parteneriat cu Fundaţia „Vasiliada”, Chişinău, ASCOR, filiala Chişinău şi biblioteca, iar când sălile bibliotecii au devenit neîncăpătoare, dl Valeriu Nemerenco, pretorul sectorului Buiucani ne-a pus Sala de festivităţi a preturii la dispoziţie, alăturându-se, astfel, proiectului nostru comun, gest pentru care-i suntem deosebit de recunoscători.
Revenind la Arsenie Boca, teologul, omul de cultură, un artist plastic deosebit, traducător şi mare duhovnic român al secolului XX, voi menţiona că şedinţa din 27 februarie curent i-a fost dedicată în întregime de către organizatori: Fundaţia „Vasiliada”, filiala Chişinău, ASCOR, Chişinău şi biblioteca. În cuvântul său de deschidere, Preotul Viorel Cojocaru, preşedintele Fundaţiei „Vasiliada”, Chişinău a salutat publicul prezent în sală: liceeni, studenţi, intelectuali, muncitori, casnice, pensionari şi alţii, peste 40 persoane, şi a explicat scopul iniţierii unor conferinţe dedicate marilor personalităţi duhovniceşti româneşti: cunoaşterea mai profundă a istoriei neamului, a martirajului adus pe altarul credinţei strămoşeşti şi a valorilor pe care se sprijină suflarea românească. „... Arsenie Boca – spune părintele în intervenţia sa, - a fost  stareţ la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus şi apoi la Mănăstirea Prislop, unde, datorită calităţilor deosebite ale personalităţii sale, veneau mii şi mii de credincioşi, fapt pentru care a fost hărţuit de Securitate. Arsenie Boca a fost unul din martirii gulagului comunist, închis la Securitatea din Braşov, dus la Canal, închis la Jilava, Bucureşti, Timişoara şi la Oradea. Marele duhovnic, Arsenie Boca  a fost o personalitate complexă: absolveşte Academia Teologică din Sibiu, devine bursier al institutului de „Arte Frumoase” din Bucureşti, studiază medicina. Arsenie Boca este autor de cărţi teologice, printre care cele mai căutate menţionăm „Cărarea împărăţiei”, „Lupta duhovnicească”, ”Treptele spre vieţuire în monahism”, „Cuvinte vii” ş.a. În volumul „Taina căsătoriei”, Arsenie Boca explică tinerilor, în special, cum să se comporte cei doi căsătoriţi în diverse condiţii şi situaţii intime... Cele prezentate de părintele Viorel Cojocaru, fost şi dânsul student la Sibiu, cunoscând, astfel multe detalii din viaţa şi activitatea intelectualităţii româneşti, au transmis un sentiment de trăire a acelor timpuri de răstrişte, provocând asistenţa să caute şi să deschidă scrierile părintelui Arsenie Boca, dar şi volumele despre părinte, în mare parte pot fi găsite în biblioteca preotului V. Cojocaru. Ascultătoarea Maria Brânză a prezentat câteva epizoade miraculoase săvârşite de Arsenie Boca atât când era în viaţă, cât şi după moarte: tămăduiri la mormânt, ajutor în rezolvarea unor probleme, neînţelegeri etc., amintind şi despre pelerinajul făcut, împreună cu mai mulţi credincioşi din Basarabia, la mormântul lui Arsenie Boca de la Mănăstirea Prislop, unde şirul de vizitatori este unul continuu, despre minunile zilelor de azi ale lui Arsenie Boca, despre florile aduse de pelerini şi aşezate pe mormântul preotului, care nu înghiaţă, în pofida timpului de afară, şi nu vestejesc...
Studentă la USM, Nina Bejan, a prezentat, în varianta electronică, cartea lui Arsenie Boca „Taina căsătoriei”, începând cu structura cărţii, în care autorul  descrie amănunţit toate organele omului, oprindu-se mai detaliat asupra funcţiei şi importanţei fiecăruia, accentuând dereglările de sănătate datorate disfuncţiilor lor. Cartea conţine sfaturi privitor la viaţa intimă a soţilor în timpul posturilor, zilelor de miercuri şi vineri, precum şi în perioada sarcinii şi după naşterea copilului... Prezentarea a trezit un interes deosebit celor prezenţi în sală, unii dintre ei intervenind cu completări, întrebări, sfaturi.
Ludmila Pădureţ, o  doamnă trecută de vârsta tinereţii, a ţinut să mărturisească auditoriului despre cum a „ajutat-o” părintele  Arsenie Boca, ascultându-i rugăciunile în momente deosebit de grele, de disperare, frământată de tensiuni şi griji, de greutăţi în şir... Şi numai o rugă adresată Domnului, adresată părintelui Arsenie Boca i-a schimbat situaţia, i-a deschis calea spre zile liniştite...
A urmat derularea unui film documentar despre viaţa duhovnicului Arsenie Boca, urmat de mărturiile multor persoane şi personalităţi, contemporani cu preotul, care l-au cunoscut, au comunicat cu Marele Martir al Bisericii Ortodoxe Române, Arsenie Boca.

În finalul conferinţei mai mulţi participanţi au pus întrebări şi au primit răspunsuri de la părintele Viorel Cojocaru, care a completat cele menţionate de vorbitori, cu alte mărturii despre viaţa şi activitatea duhovnicească, literară şi artistisă a părintelui Arsenie Boca. Tot aici, părintele V. Cojocaru a prezentat o icoană a Maicii Domnului pictată de Arcenie Boca. Cei prezenţi la conferinţă, persoane de diferite vârste, categorii sociale, profesii şi înterese, au rămas impresionaţi de cele auzite şi vizionate, exprimându-şi dorinţa de a găsi în bibliotecă şi a citi cărţile părintelui, mărturii despre viaţa lui Arsenie Boca, de a vizita mormântul părintelui de la Mănăstirea Prislop, care a devenit astăzi, unul din cele mai importante locuri de pelegrinaj din România. Numărul de pelegrini ajungând în  28 noiembrie (ziua morţii martirului Arsenie Boca), la 30 000 – 40 000 de oameni.