vineri, 14 martie 2014

Comunicarea în afaceri – în discuţie la Biblioteca „Onisifor Ghibu”

Margareta CEBOTARI,
Bibliotecar principal, Filiala „Onisifor Ghibu”

Programul informaţional/formativ pentru adolescenţi cu genericul „JuniorBildungs”, iniţiat în acest an  de Biblioteca „Onisifor Ghibu”, de curând a întrunit un nou grup de elevi de la Liceul „Vasile Vasilache”, doritori de a participa la al doilea training: Comunicarea în afaceri şi „afacerea” comunicării. Reamintim că  scopul acestor traininguri este de a-i informa pe adolescenţi despre diverse profesii,  despre importanţa modelării unui comportament socio-profesional de succes şi  sesizarea alegerii corecte a viitoarei profesii, în concordanţă cu capacităţile şi competenţele personale.
            Tema propusă pentru acest training a fost una complexă, care subordona practic interacţiunea dintre două domenii – businessul şi comunicarea – de aceea a fost foarte binevenită implicarea în realizarea trainingului a unei persoane care deţine cunoştinţe şi studii în ambele domenii – Maria Rotaru, licenţiat în economie (ASEM)  şi magistru în filologie (USM).
            După etapele de prezentare a scopului şi obiectivelor acestui training, a urmat o expunere  bine structurată şi laconică  a unor aspecte importante şi principiale vizavi de tema propusă, după cum urmează: comunicarea publică, comunicarea publicitară, tipurile comunicării în afaceri, formele şi mijloacele de comunicare cu publicul, cu partenerii, comunicarea verbală şi non-verbală, comunicarea formală şi non-formală, comunicarea intra-organizaţională, comunicarea de team building.

 Mai detaliat adolescenţii au fost informaţi despre unele secrete ale comunicării în afaceri (fiind prezentate doar 10), au aflat  cum se formează şi care este forţa brand-ului în afaceri, importanţa persuasiunii (artei de a convinge) etc. Aici le-a fost atrasă atenţia viitorilor oameni de afaceri,  atât despre impactul pozitiv în obţinerea succesului (dacă cunoaştem aceste reguli) cât şi al celui  negativ (dacă nu dispunem de cunoştinţe în domeniul comunicării în afaceri).
            Pentru o mai bună înţelegere a informaţiei,  au fost utilizate şi alte forme de prezentare:  dialog interactiv,  exerciţiu de  promovare a unui brand, exerciţiu de accentuare a cuvintelor în comunicare, menţionând  importanţa atenţiei la cuvintele pe care le rostim.
            Tot odată a fost relatată şi relevanţa, pentru o afacere de succes, a  unei comunicări scrise în afaceri, corespondenţa oficială  având nişte rigori bine determinate.
            Pentru o ulterioară studiere, la domiciliu, adolescenţii au primit flaiere informaţionale: Comunicarea intra-organizaţională: tipuri, forme, mijloace; Câteva secrete ale comunicării în afaceri; Norme de redactare a scrisorii oficiale; Zece condiţii indispensabile corespondenţei de afacere.
            Feed-backul activităţii, ne dovedeşte că dna Maria Rotaru a reuşit să-i impresioneze pe participanţi cu stilul bine gândit al expunerii informaţiilor,  pe care absolut toţi le-au considerat utile pentru ei pe viitor. EI au mai remarcat că discursul le-a părut şi mai interesant/atractiv graţie  bunăvoinţei şi zâmbetului cald al moderatoarei.             
Adolescenţii au fost interesaţi să consulte unele volume de carte din colecţiile bibliotecii noastre, propuse în cadrul expoziţiei „Comunicarea este impulsul dezvoltării”.