miercuri, 19 martie 2014

Mai aproape de copiii cu nevoi speciale

Tatiana Bolea,  bibliotecar,
Filiala de cultură și literatură polonă A. Mickiewicz  

 Nu există un handicap mai mare al societaţii decât incapacitatea
de a vedea mai mult intr-o   persoană.
                                         
                                                                                              Robert M. Hensel               
               
 Filiala de cultură și literatură polonă A. Mickiewicz  colaborează cu şcoala-internat nr. 5 deja de 6 ani. Avem ca scop atragerea la lectură a utilizatorilor cu nevoi speciale, trezirea interesului faţă de carte, formarea deprinderilor de socializare. Am convenit cu corpul didactic, să desfăşurăm activităţi, o dată pe lună. Temele şi cărţile sunt alese împreună cu profesorii, ţinând cont de specificul instituţiei. Copiii de la şcoala-internat, ne primesc, de fiecare dată, cu mare interes, cu entuziasm, cu o speranţă, că cineva le va aduce ceva nou în viaţa lor.

            Primele activităţi au avut loc, în sala festivă a şcolii-internat, (a. 2008), printre ele putem menţiona : serata muzical-literară Grigore Vieru:  Poet - simbol al neamului , ora de lectură Legenda Mărţişorului, ora de lectură Râdeţi copii. Snoave despre Păcală şi Tândală . Deoarece, în sală se aflau elevi din clasele a II-IV-a, ne-am străduit să le menţinem mereu atenţia, să-i antrenăm în discuţii. Ulteror, am desfăşurat activităţi, cu fiecare clasă, în parte. Ele au fost şi mai eficiente, au mers direct la sufletul copiilor. De un mare interes la copii, s-au bucurat orele de lectură cu genericul Eticheta pentru toţi”,  (a. 2009). Printre temele din acest ciclu putem menţiona: Servirea mesei, Cum să ne comportăm în locuri publice, Cum ne comportăm în timpul orelor de studiu. Copiii au aflat informaţii utile, au fost întrebaţi cum ar trebui să procedeze în anumite situaţii. Astfel, dialogând, ei învăţau să socializeze, să-şi exprime punctul de vedere, în faţa colegilor. Pe parcursul anilor 2010-2012, am venit în faţa elevilor, cu diverse teme din ciclul Personalităţi ale Chişinăului. Au fost programate şi desfăşurate mai multe   activităţi consacrate jubileilor:  Domnicăi Darienco, Lidiei Hlib, lui  Efim Tarlapan, Olgăi Ciolacu, Dumitru Matcovschi, Tamarei Ceban, Leonidei Lari ş.a.
            Începând cu anul 2014, avem posibilitatea şi bucuria de a merge la elevii şcolii-internat nr. 5, cu o tabletă, achiziţionată de bibliotecă datoriă Proiectului cu Ambasada Republicii  Polonia la Chişinău, Astfel, activităţile au devenit mai dinamice, mai atractive.
              În ianuarie în cadrul discuţiei-dezbateri  Eminescu - pururi tânăr, copiii au ascultat poezii semnate de merele poet, recitate de actori consacraţi, au vizionat cu plăcere mici fragmente din filmul Luceafărul, în regia lui Emil Loteanu. De asemenea, în cadrul medalionului literar-artistic Grigore Vieru - poetul neamului”, am recitat mai multe poezii ale poetului, copii au avut posibilitatea, prin intermediul video-urilor să asculte cum sună vocea dumnealui, au ascultat şi au interpretat melodii scrise pe versurile autorului.  Am venit şi cu o surpriză pentru elevi, am pregătit un coş cu mere, din care copiii au fost serviţi,  în timp ce fredonau    melodia  „Ţi-am adus un măr.  La sfârşitul activităţii, profesorii,  care au asistat la activitate, ne-au mărturisit că s-au relaxat şi ei,  ascultând cu plăcere poezii şi melodii, pe versuri de Grigore Vieru, în interpretarea lui Ion Aldea Teodorovici, Anastasiei Lazariuc, Fuego.

           
Vom veni în faţa elevilor şcolii-internat, mereu cu teme interesante, utile. Copii cu nevoi speciale, aşteaptă o  vorbă caldă, o încurajare, o lecţie de viaţă în plus. Important este că ei, în cadrul activităţilor ca: serate muzical-literare, ore de lectură, discuţii-dezbateri, comunică, devin mai sociabili, află despre personalităţi marcante, evenimente importante, ceea ce, va contribui la devenirea lor ca personalitate, şi ulterior la integrarea lor în societate.