miercuri, 5 martie 2014

Sufletul Basarabiei în poezia lui Dumitru Matcovschi

Elena Dubenco
Şef-oficiu, Filiala  ,,Al. Donici”


Dumitru Matcovschi - poetul, prozatorul, publicistul  şi dramaturgul  neamului  este  un adevărat  Făuritor  al  Frumosului. Nu întâmplător anul 2014 este dedicat domniei sale. Deşi a plecat la cele veşnice să ne vegheze din ceruri, ne-a lăsat  drept moştenire  operele lui pline de  simplitate  şi  adevăr. În semn de recunoștință și plecăciuni adânci pentru tot ce a făcut pentru neamul nostru, Biblioteca „Al. Donici” organizează pe tot parcursul anului diferite activități, literare, culturale aducînd un omagiu marelui poet prin: expoziţii de carte, reviste bibliografice, prezentări de carte, ore de lectură, recital de poezie, mese rotunde etc. Una din activitățile multîndrăgite de elevi sunt recitalurile de poezii la care au participat elevii Liceului Teoretic „Ion Creangă”, Andronachi Răzvan clasa II-a, Bejenari Olga cl. VI-a, Condrea Loredana cl. II-a în cadrul căreia au răsunat și cele mai îndrăgite poezii care denotă de fiecare dată frumusețea, dragostea și dorul de casă și neam. Bibliotecara Zinaida Ambroci a prezentat copiilor spicuiri din viaţa și activitatea poetului începînd cu anii copilăriei pînă la vîrsta realizărilor. Pentru a înțelege mai bine și a pătrunde în adevărata esenţă a poetului, au fost propuse spre audiție  mai  multe piese  muzicale  pe versurile lui Dumitru  Matcovschi. O revelaţie sufletească a fost  pentru elevii clasei V-a versurile ce cuprind pagini de istorie, patriotism, dor, şi grai matern din poemele Baştina, Moştenitor, Casa mea de-acasă, Neamul Moldovenilor. Poeziile Casa părintească, Mama, recitate de Hraban Vanesa, şi Corovai Valeria au fost remarcate şi în acest context elevii şi-au împărtăşit cunoştinţele, şi-au expus impresiile vis-a-vis de personalitatea poetului, evidențiind dragostea de neam, vatra lui aleasă și imaginea casei părinteşti, capodopera sa poetică Basarabia care este un Imn de mare ecou sufletesc în inimile celor însetaţi  de adevăr şi  poezie.

Avem un nuc şi-i verde,şi-n pragul casei creşte,
cu nucul nu ne pierdem ,de moarte ne păzeşte.

Poezia lui Dumitru Matcovschi a rămas în  principiu, o Făclie în calea cititorului. Poezia sa a încălzit sufletele copiilor fiind un exemplu demn de urmat, și susţinut  într-un viitor omenesc, să-i altoiască idei şi idealuri chemătoare la o viaţă activă, luminată de adevărul Istoric. De un vădit interes au dat dovadă elevii Ceban Daniela Liceul ,,Ştefan cel Mare”, Bulgaru Laura, Bulgaru Melina Liceul  „I. Creangă” faţă de creaţia scriitorului. Dorind să analizeze fiecare gînd tălmăcit de autor. După recital copii cu inspiraţie vorbeau despre ce-i veşnic şi sfînt pe pămînt. Un  reper al  Anului  Dumitru  Matcovschi  sunt spectacolele ,,Pomul vieţii” care a cutremurat  publicul prin  veridicitate  şi dramatizm. Scenete  în baza  pieselor lui Dumitru Matcovschi  au  fost  prezentate  şi  în cadrul Liceului „I. Creangă” cu care colaborăm și la care participăm de fiecare dată. Elevii  claselor a X-a Rodideal  Maria, Dulghieru  Carina, Croitor  Daniela au înscenat diferite piese care ne-au amintit încă odată de vatra neamului, îndemnul de a ne iubi  părinţii şi neamul. Atmosfera de sărbătoare ne-a dus pentru o clipă într-un spaţiu al poeziei şi al credinţei unde Dumitru Matcovschi este la el acasă, legîndu-și  pentru  vecie  numele  şi  creaţia  sa  de  satul natal, pe  care-l  numea  ,,Dulcea  Casă  de Acasă. Cu acest prilej noi bibliotecarii venim cu un îndemn de a citi și reciti cărţile  lui  Dumitru Matcovschi pentru a menține flacăra aprinsă a neamului nostru pe care Dumitru Matcovschi  a păstrat-o întrega  sa  viaţă.
                                        O gutue  pe masă  ca o  lună  în geam
                                                           şi tu  eşti mai frumoasă  decît  eu te  credeam.
                                                            O gutue  pe  masă  ca un dar  de la   zei
                                                            şi  tu eşti  mai  frumoasă  decât  alte  femei.
                                                            Toamnă  ca-n   Moldova  nu e  nicăieri.

                                                            De   gutue   coaptă  ziua  cea  de ieri.