marți, 18 martie 2014

Trusa absolventului/liceanului/studentului/masterandului la Filiala „Ovidius”

Natalia Ghimpu,

Filiala „Ovidius”

 

            Timpul este în schimbare, se schimbă lumea, se schimbă și cerințele informaționale. Ținând cont de schimbare Filiala „Ovidius” oferă beneficiarilor suport în căutarea, regăsitea, stocarea informației, precum și în premieră - Mini cursuri: Ediţia 2014.  Agenda și Logistica reflectă Misiunea aceste activități care cuprinde dezvoltarea şi gestionarea serviciilor info–documentare în suportul beneficiarilor/absolventului/liceanului /studentului/masterandului precum şi implementarea culturii informări, bazată pe tehnici şi tehnologii informaţionale inovatoare.

            Trusa inovațiilor/Mini cursuri – sunt o activitate complexă de informare, orientate pentru satisfacerea cerinţelor informaţionale pentru perioada de finalizare a studiilor medii, medii speciale, de licenţă şi masterat (elaborarea, prezentarea tezelor, proiectelor etc.). Scopul mini cursurilor este de a oferi suport în căutarea, sistematizarea informaţiei, oferirea a unor diversități de servicii/produse informaţional--biblioteconomice; promovarea culturii informaţiei; formare continuă; familiarizarea cu cadrul legal în procesul de cercetarea a studiilor - Legea privind dreptul de autor; promovarea standardelor naţionale, cerinţe ale Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare etc.; promovarea Bazelor de date (e-Referințe, Koha-Seriale, OPAC - Catalogul electronic, de pe Pagina Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” a serviciului întreabă@bibliotecarul, EBSCO, Monitorul de Chișinău, Moldlex, Cambridge Journals etc.); suport în oformarea prezentărilor în PowerPoint etc. Ca Grup ţintă i-am stipulat pe liceeni, studenţii ai ciclului licenţă, masterat etc. Spaţiul organizării activităţilor apare Sala de Referință la Filiala „Ovidius” precum și extramuros, la cererea beneficiarilor. Termenii de realizare cuprinde luna martie și va dura până la 30 iunie 2014. În calitate de parteneri apar Bibliotecile și Secțiile de Monitorizare și Cercetare de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Academiei de Științe din Moldova, precum și cu administrațiile Liceelor, Colegiilor. Intențiile propuse de noi cuprind: utilizarea eficientă a paginii WEB a Bibliotecii Municipale ”B.P. Hasdeu” și a Filialei „Ovidius”: promovarea potențialului info-documentar virtual, factografic şi promoţional; expoziţii de documente - expoziţii tematice, buletine, informaţionale, liste bibliografice, „Inovatii creative pentru proiecte/teze anuale - licee/licenţă/master”; consultații individuale și în grup pentru elaborarea structurii a proiectelor/tezelor anuale - licee/licenţă/master; consultații individuale și în grup în elaborarea, citarea și prezentarea referințelor bibliografice pentru proiectele/tezele anuale - licee/licenţă/master.
            În procesul de promovare folosim relaţii directe cu diversele instituții de îmvățământ; amplasăm informaţie-avize în spaţiile Filialelor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”; amplasăm informaţia pe Blogul Filiala „Ovidius” etc .

            Evaluarea va fi posibilă la finele acestei activități (la sfârșitul lunii iunie) prin  analiza solicitărilor şi cerințelor beneficiarilor prin metoda de observaţie - urmărire - discuţie. În promovarea și realizarea a Mini cursurilor sunt implicați toți colaboratorii:  Natalia Ghimpu, Liuba Ciobanu, Natalia Cojoharenco, Victoria Cebanu, Viorica Moraru, Aglaia Iepure, Ion Borș fiecare având segmentul său de responsabilitate.