joi, 24 aprilie 2014

Concursul Naţional „Cele mai bun bibliotecar al anului 2013”

Conform Proceselor verbale ale fiecărei comisii ABRM formate conform tipurilor de biblioteci, următoarele rezultate au fost obținute.

biblioteci naţionale (inclusiv Camera Naţională a Cărţii):
·         Dodul Sabina, Biblioteca Națională pentru Copii I.Creangă
·         Marițoi Tatiana, Camera Națională a Cărții

biblioteci universitare şi specializate:
·         Lâsii Ala, Biblioteca Științifică, Universitatea de Stat  A. Russo  
·         Migunova Elena, Biblioteca Republicanp Tehnico-Științifică 
·         Țurcan Elena, DIB ULIM 
·         Șoroc Nona, Biblioteca Științifică a USMF N. Testemitanu 

·         Hăbășescu Silvia, Biblitoeca științifică ASEM  
  • Covalschi Ldumila, Biblioteca Științifică a USMF N. Testemitanu


biblioteci de colegii şi şcolare:
·         Andreeva Vera, LT Acad. C. Sibirschi 

biblioteci publice municipale / raionale:
·         Cebotari Margareta, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
·         Aliona Manciu, BPR D.Cantemir 

biblioteci publice comunale / săteşti:
·         Iulia Iachimovschi, s. Frasinesti, r. Ungheni 

Cuantumul minim de bonusuri pentru desemnare în cadrul CNCBA pentru reprezentanţii categoriilor de instituţii bibliotecare:
·         biblioteci naţionale (inclusiv Camera Naţională a Cărţii) - 80
·         biblioteci universitare şi specializate - 80
·         biblioteci de colegii şi şcolare - 60
·         biblioteci publice municipale / raionale - 70
·         biblioteci publice comunale / săteşti - 50