vineri, 25 aprilie 2014

Concursul Naţional „Cele mai reuşite lucrări ale anului în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării”

În cadrul Zilei Bibliotecarului, marcate la 23 aprilie, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova a anunţat rezultatele Concursului Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei ale informării". 

BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII

Premiul I


1.        Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, colloquia bibliothecarius (2013 ; Bălţi). Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere = Faina Tlehuci – 90 years old : Colloquia bibliothecarius, 23 febr. 2013 / col. red.: Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; coord.: Elena Harconiţa. – Bălţi : Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat "A. Russo", 2013. –  204 p. : fig., fot., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [10] ex.
ISBN 978-9975-931-89-2 (eronat).

Premiul II


2.        Raţă, Valeriu.
Biblioteca Municipală: portret din profil cultural : (Cronici, consemnări şi recenzii) / Valeriu Raţă ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; fot.: Vasile Şoimaru ; Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Foxtrot"). – 260 p. : fot. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în text şi subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-13-5.

Premiul III


3.        Index alfabetic : [pe subiecte] : la Clasificarea Zecimală Universală : (agricultură şi domenii adiacente) / Univ. Agrară de Stat din Moldova, Bibl. Rep. Şt. Agricolă ; alcăt.: Natalia Gula ; resp. ed.: Ludmila Costin. – Chişinău : [UASM], 2013. – 97 p. ; 21 cm.
[50] ex.
ISBN 978-9975-64-253-8.


LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE. BIBLIOGRAFII

Premiul I

4.        Revista BiblioPolis. Bibliografie (2002-2012) / Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”. – Ediţie specială a Revistei “BiblioPolis”. – 2012. – Nr 5.

Premiul II


5.        Bibliotecile publice din raionul Orhei în presă : Bibliografie / Bibl. Publică Raională "Alexandru Donici", Orhei ; alcăt.: Elena Crudu, Elena Turcin. – Chişinău : [Grafema Libris], 2013. – 108 p. : fot., tab. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-135-2.

6.        Şpac, Ion.
Revista "Din trecutul nostru" (1933-1939) : Cercetări bibliogr. şi informative / Ion Şpac ; coord. şt.: Aurelia Hanganu ; red. bibliogr.: Diana Rotaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan". – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan", 2013 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 215, [1] p. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-120-16-6.

Premiul III


7.        Publicaţii ale colaboratorilor Institutului de Fitotehnie "Porumbeni" (1974-2011) : Bibliografie / Inst. de Fitotehnie "Porumbeni", Bibl. Rep. Şt. Agricolă a UASM ; alcăt.: Parascovia Vereşceac ; red. bibliogr.: Viorica Lupu, Iulia Tătărescu ; resp. de ed.: Vasile Pojoga. – Chişinău : UASM, 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 127 p. ; 26 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-64-255-2.


BIOBIBLIOGRAFII

Premiul II

8.        Mihail Muntean : Biobibliografie / Acad. de Muz. Teatru şi Arte Plastice, Biblioteca ; alcăt.: Vasilisa Nechiforeac, Svetlana Teodor, Irina Scorpan ; coord.: Rodica Avasiloaie ; red. bibliogr.: Svetlana Teodor ; contribuţii bibliogr.: Matvei Braşovean [et al.]. – Chişinău : AMTAP, 2013 [Tipogr. "Primex Com"]. – 175 p. : fot., fot. color, [1] f. port. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9886-5-0.

9.        Eugen Mamot : [compozitor] : Biobibliografie / Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" ; alcăt.: Sabina Dodul ; ed. îngrijită de Claudia Balaban. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Grafema Libris"). – 159 p. : fot. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-52-159-8.


Premiul III


10.    Ilie Botez : [inginer mecanic] : Biobibliografie / Elena Plăcintă ; ed. îngrijită de Zinaida Stratan ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă ; Univ. Tehn. a Moldovei, Biblioteca. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 175, [1] p. : fot. ; 21 cm. – (Personalităţi universitare în ştiinţă şi tehnică).
50 ex.
ISBN 978-9975-45-265-6.

LUCRĂRI ÎN ALTE DOMENII

Premiul I
11.    Colesnic, Iurie.
Chişinăul din inima noastră / text, foto: Iurie Colesnic ; cop.: Brânduşa Kolesnik ; Bibl. Municipală "B.P.Hasdeu". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Foxtrot"). – 636 p. : fig., fot., tab. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 629-630 (P. 629-630. (65 tit. în lb. rom., rusă). – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-17-3 (în cop. tare).

Premiul II


12.    Petru Cărare – scriitor nonconformist : (exegeze literare) / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala "Onisifor Ghibu" ; concepţie, elab., antologare de Vitalie Răileanu ; coord.: Lidia Kulikovski ; bibliogr.: Margareta Cebotari. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Foxtrot"). – 238 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-20-3.

Premiul III


13.    Pavel Balmuş, sau Forţa inepuizabilă a unui intelectual : [critic şi istoric literar] : (Exegeze literare completate de o biobibliografie) / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala "Onisifor Ghibu" ; concepţie, elab., antologare: Vitalie Răileanu ; bibliogr.: Margareta Cebotari ; coord.: Lidia Kulikovski. – Chişinău : [Grafema Libris], 2013. – 225 p. : fot. ; 26 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-52-145-1.

DEBUT
14. Publicaţii ale colaboratorilor Institutului de Fitotehnie "Porumbeni" (1974-2011) : Bibliografie / Inst. de Fitotehnie "Porumbeni", Bibl. Rep. Şt. Agricolă a UASM ; alcăt.: Parascovia Vereşceac ; red. bibliogr.: Viorica Lupu, Iulia Tătărescu ; resp. de ed.: Vasile Pojoga. – Chişinău : UASM, 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 127 p. ; 26 cm. 100 ex.
ISBN 978-9975-64-255-2.