vineri, 4 aprilie 2014

Scriitorul Vladimir Beşleagă versus tinerii cititori ai Bibliotecii „Onisifor Ghibu”

Silvia FETESCU, Cristina CHIRILOV,
studente,  Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM

 În acest an, în cadrul Programului de lectură „Chişinăul citeşte o carte”  BM „B.P. Hasdeu” promovează două volume. Chişinăuienii vor citi, sau reciti, romanul „Zbor frânt” de Vladimir Beşleagă şi culegerea de proză scurtă contemporană „Voiaj de nuntă în trei” semnată de Mihai Ştefan Poiată , prozator, scenarist, cineast.
Tradiţional, deja, programul  se deschide cu o întâlnire a cititorilor cu scriitorii implicaţi în desfăşurarea acestor lecturi de excepţie, promotori ai cărora sunt bibliotecarii BM „B. P. Hasdeu” şi ale filialelor sale. În  Biblioteca „Onisifor Ghibu” evenimentul respectiv a avut loc la 20 martie. Desfăşurarea manifestării a decurs într-o atmosferă de apropiere sufletească între scriitor şi cititorii săi, cuprinzând atât prezentări ştiinţific-literare ale autorului şi operelor sale, cât şi discuţii, dialoguri interactive.
În cuvântul de început  Margareta Cebotari, bibliotecar principal, a făcut o mică introducere referindu-se asupra programul „Chişinău citeşte o carte”, apoi a accentuat necesitatea promovării operelor de valoare, ele fiind „cultura noastră de azi şi de mâine”, iar pentru a asimila această cultură în venele personalităţii fiecăruia dintre noi este recomandat să citim zi de zi. Doar astfel vom putea culege un grăunte de aur din mierea înţelepciunii.
Invitată specială la această activitate a fost  Maria Pilchin, profesor universitar, critic literar, care a vorbit despre importanţa lecturii în viaţa omului, făcând trimitere la mai multe scrieri,  mai apoi prezentând o informaţie amplă despre scriitorul Vladimir Beşleagă, venind şi cu unele impresii despre lectura romanului „Zbor frânt”, pe care l-a citit în adolescenţă şi îl recomandă din tot sufletul tuturor pentru lecturi istorice, dar şi formative a unei personalităţi puternice, deoarece acesta este eroul principal.  O deosebită apreciere se îndreaptă spre maestrul Beşleagă din partea doamnei Pilchin! Acest lucru capătă contur mai ales în clipa în care reflectă ideea că „opera de faţă va rămâne actuală în rândurile tinerilor”, deoarece  pe lângă faptul că este o scriere artistică de valoare incontestabilă, romanul „Zbor frânt” este, în mod cert,  şi o scriere cu statut educativ.
Responsabil de prezentarea şi moderarea acestei întâlniri, Vitalie Răileanu, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, critic şi cercetător literar, a impus necesitatea revenirii la subiectul operei „Zbor frânt”, ori de câte ori era nevoie, în acest mod, a pledat pentru a spori gradul de continuitate logică şi a evita abaterile de la temă. În comunicarea sa, domnul director Vitalie Răileanu şi-a exprimat şi nobilul sentiment de simpatie faţă de întreaga operă a scriitorului invitat, aducând argumente convingătoare, referitoare la valoarea tipăriturilor editate de recunoscutul scriitor Vladimir Beşleagă, astfel, încât să trezească, în mintea potenţialilor cititori, un strop de lumină, de interes pentru lectură. În această ordine de idei a continuat să afirme faptul că scrierile autorului „nu sunt divertismente, ci forme oarecum ceremoniale de a dialoga, modalităţi prin care omul se pune mai viu în raport cu timpul, cu istoria, cu sine”. De fapt, chiar însuşi autorul romanului „Zbor frânt” se impune. El îndeamnă, în mod subtil, tineretul la hora cuvintelor, acolo, în lumea nouă, unde sunt puse pe jar o mulţime de domenii.
Fiind „bombardat” cu întrebări de către două studente de  la Facultatea de  Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Vladimir Beşleagă le-a invitat la aceeaşi masă cu el, pentru a înlătura poziţia de „procuror”, aşa cum a afirmat scriitorul, dar şi pentru stabili o egalitate între ei. În maniera sus numită, a continuat schimbul de opinii, intervievatul a dat dovadă de bunăvoinţă şi a răspuns la toate întrebările pe îndelete, cu mult tact, fără a neglija pe cineva.
Întreg publicul din Sala Nuciferă a Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, majoritatea fiind studenţi la Colegiul Politehnic din Chişinău,  a avut posibilitatea să-şi exprime părerile referitor la opera domnului Beşleagă, dar şi să adreseze unele întrebări.  În deosebi tinerii cititori au rămas profund impresionaţi de sinceritatea şi modestia izvorâtă din bonomia domnului Beşleagă. Unul dintre ei, interesat de detaliile ascunse printre rândurile romanului „Zbor frânt”, a profitat de această ocazie, de a-l avea în faţă pe autor,  şi a reuşit să-l provoace pe scriitor pentru a ne povesti  câteva momente din destinul său şi a familiei sale, pentru a-şi lumina gândurile vizavi de soarta nemiloasă a lui Isai, eroul principal al romanului.
Adolescenţii au plecat de la  Biblioteca „Onisfor Ghibu” cu gândul la cuprinsul romanului „Zbor frânt”, care  trebuie citit neapărat, convinşi de faptul că această scriere evocă nişte probleme actuale şi în prezent, cum ar fi pârjolul continuu al sorţii  omului, scurgerea irepetabilă a timpului, eternul uman, viaţa, dragostea, etc.

Evenimentul, enunţat mai sus, s-a încheiat pe o notă primăvăratică, inundată de simpatie şi de respect faţă de maestrul Beşleagă, dar şi cu o promisiunea, din partea publicului, că va relectura opera sa. Unul dintre participanţi chiar a avut curajul să-i propună autorului o nouă invitaţie la dialog, în toamnă, ca să culeagă roadele crescute în urma lecturării romanului.