vineri, 30 mai 2014

Conferința națională biblioteconomică la Filiala „Ovidius”

Natalia GHIMPU,
Biblioteca Municipală  B.P.Hasdeu”

           
În contextul secolului XXI, a societăţii cunoaşterii și democrației, bibliotecile sunt cele mai mari centre de informare, la  serviciile carora apelează  foarte multă lume pentru a depista informația necesară. Trăim într-o lume multiculturală cu o mare diversitate etnică unde bibliotecile au  o responsabilitate indispensabilă faţă de diversitatea straturilor sociale. Ele se străduie să facă față cerințelor multiculturale prin diverse activități și  multitudine de achiziții de documente în mai multe limbi și din diverse domenii. Bibliotecile sunt instituţiile infodocumentare care apără dreptul la cunoaştere, propagă valorile şi necesităţile culturale naţionale, regionale şi cele universale.
            În Statele Unite ale Americii (SUA), cu diverse programe de schimb, au fost 17 bibliotecari din Rebublica Moldova.
            Filiala „Ovidius” și-a propus ca Săptămâna Ușilor Deschise, prilejuită de împlinirea a 20 de ani de activitate, să fie deschisă cu  Conferința Națională Bibliotecile între două continente: practici info-documentare (Republica Moldova VS Statele Unite ale Americii). Scopul acestei conferințe a fost de a ne împărtăşi experienţele acumulate în cadrul programului de schimb, precum și realizările (implimentările ideilor) experiențelor preluate din SUA.
            Moderată de Mariana Harjevschi, Directorul General al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, conferința a început cu un cuvânt de salut al gazdei Liuba Ciobanu, directorul Filialei „Ovidius”, în fața participanților, bibliotecari veniți din diferite raioane ale republicii.
            În continuare, Mariana Harjevschi  a prezentat  comunicarea sa - Experiențe și viziuni. Practica în cadrul Bibliotecii Congresului din SUA,  făcând o trecere în revistă despre Biblioteca Congresului, a vorbit despre studiile de un an  la Universitatea din Washington și despre practica academică la Biblioteca de Drept a Bibliotecii Congresului din SUA. În comunicare dna Harjevschi a relatat despre metodele de deservire, despre colecțiile, diversitatea formelor și metodelor  activităților culturale și, în mod special, despre cărți și reviste publicate în Republica Moldova,  care sunt prezente în colecțiile Bibliotecii Congresului.  A relatat, de asemenea, că în Biblioteca Congresului a avut onoarea să-și desfăşoare practica de bibliotecă, studiind experienţele şi viziunile novatoare, adaptate și implementate ulterior la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, din Chișinău.
            A urmat discursul Doamnei Rodica Avasiloae, directorul Bibliotecii AMTAP, președintele secțiunii Biblioteci Univesitare ABRM, a prezentat comunicarea  Bibliotecile din SUA - standarde de modernitate. Dna  Avasiloaiei  a prezentat un discurs deosebit despre activitățile bibliotecilor de astăzi, cei care reflectă nevoile de informare și sociale ale comunităților pe care le deservesc. Ea a accentuat că bibliotecile americane crează o imagine de modernizare a organizării colecţiilor şi a diversităţii serviciilor lor. Multe din inițiativele globale și naționale s-au produs în bibliotecile din SUA, biblioteci moderne,  gestionate în  spaţii uriaşe, cu  construcţii gigantice, grațioase şi  elegante.  În discursul său dumneaei a vorbit despre ALA care ghidează bibliotecile în procesul de transformare a societății și că bibliotecile participă la schimbare, ele corespund cerințelor inovatoare,  proactive și ajută la articularea aspirațiilor comunității. Potrivit Library Journal, bibliotecile publice şi-au majorat oferta pentru e-bookuri cu 185 la sută, iar cărţile electronice vor ajunge să reprezinte 9o la sută din bugetele lor pentru materiale în cinci ani. Conform sondajelor, susține dna Rodica Avasiloae, cărțile tipărite rămân fundamentul lecturii pentru americani. Dumneaei a vorbit despre standardele de modernitate în bibliotecile SUA, despre abordarea optimistă șdeschisă care o găsim în soluționarea problemelor de copyright, de web tehnologii, securitatea informației etc.
            Colega noastră Tatiana Ischimji, bibliotecar principal la Biblioteca Municipală  „B.P. Hasdeu”, Filiala „Ițic Mangher” din Chișinău, a participat cu comunicarea Zece ani de inovații în bibliotecă. Ea a ținut să relateze despre inovațiile implementate în cadrul activităților și serviciile postate pentru beneficiari în dezvoltarea  societății democratice prin oferirea fiecărui cetățean acces la cunoaștere, informație etc. Scopul prioritar al bibliotecilor publice este de a propune beneficiarului sau a unui grup de beneficiari accesul la diversitatea serviciilor pentru dezvoltarea personală, inclusiv, de folosire plăcută a timpului liber, individual.
           
Vizita de stagiere profesională a Tatianei Ischimji în SUA, în anul 2003, a contribuit la implementarea în biblioteca sa a noilor programe și servicii. „Ițic Mangher” este o filială care conlucrează cu minoritățile naționale și în premieră a întrodus servicii noi pentru persoanele cu dizabilități, serviciul Bibliodădaca, activătăți pentru copii și adolescenți din familii vulnerabile, de copii orfani, copii ai străzii, servicii tematice, pe interese etc.
Următorul vorbitor, Dna Maria Furdui,  Directorul Bibliotecii Publice Raionale „Vasile Alecsandri” din Teleneşti, a perezentat comunicarea Paralele bibliotecare: Minnesota - Moldova - Telenești.  Efervescenta decenală a unei vizite de studiu. Dumneaei a vorbit că acum zece ani un grup de bibliotecari din Moldova, printre care și ea, au beneficiat de o vizită  de studiu în bibliotecile din Minnesota, SUA. Au fost vizitate un şir de biblioteci şi prezentate programe  originale de bibliotecă , pe care le-a  studiat și adaptat implimentat în  biblioteca din Teleneşti, dar şi în alte biblioteci din raion.
             
Galina Davâdic,  directorul  Bibliotecii Publice Raionale „Mihai Eminescu" din Rezina, un bibliotecar cu renume, a prezentat  comunicarea  Realizările Bibliotecii Publice Raionale  „Mihai Eminescu”, Rezina  – rodul vizitei echipei noastre  în SUA. Dna Davâdic a adus la curent că vizita de schimb profesional în Statele Unite ale Americii a dat start la diverse proiecte în comunitatea Rezinei. Astfel, au fost câștigate mai multe proiecte, unicate în Republica Moldova, pe care le-a gestionat, cum ar fi:  Proiectul  Deservirea deţinuţilor de la Penitenciarul nr. 17  şi Instituţia de Reabilitare Socială nr. 1 din Rezina (SIDA, narcomanie, tuberculoză); Proiectul Crearea Sălii Multimedia pentru Copii şi Tineret,  pe care l-am cistigat chiar in anul vizitei în SUA etc. De menționat în mod deosebit că dna Galina Davâdic este unicul bibliotecar din Republica Moldova care a câștigat de la organizația SIDA Proiectul Crearea Sălii Multimedia pentru Copii şi Tineret, în valoare de 20 de mii de dolari.
            Maria Cudlenco, Directorul Bibliotecii  Publice din Crihana Veche, Cahul a fost prezentă cu comunicarea Biblioteca –Centru Comunitar.  Pe parcursul anilor Biblioteca Publică Crihana Veche a militat constant pentru a se remarca în atenţia comunităţii. Fiind un centru informativ, educativ şi recreativ, el a devenit un spaţiu prietenos şi un popas de suflet pentru cetăţenii din localitate. Biblioteca se implică în proiecte de dezvoltare comunitară,  provoacă și organizează evenimente de anvergură, prin proiectele „Pagini de istorie locală”, implementat cu suportul IREX-lui și Novatecii; Programul „Copiii şi părinţii citesc”, un proiect de Agrement și Lectură; Clubul „ABC-ul computerului”; Clubul voluntarilor etc. Ideile acestor proiecte au fost împrumutate de la bibliotecile din SUA și adaptate la cerințele și necesitățile beneficiarilor din sectorul rural al Republicii Moldova, unde șe-au găsit grupurile de beneficiari cointeresați de tematicile lor.
            Natalia Ghimpu, șef de oficiu la Biblioteca Municipală  „B. P. Hasdeu”, Filiala „Ovidius”, a prezentat comunicarea  „e-Produsul activității instituționale a Filialei „Ovidius”. Vizita de stagiere profesională în SUA i-a insuflat  ideea de promovare instituțională. Fiecare instituție, pe parcursul activității sale, realizează diverse produse infodocumentare care sunt stocate pe suport tradițional - cartea, și sunt depozitate în colecțiile bibliotecilor așteptând cititorul, specialiștii în biblioteconomie, cointeresați de tematicile abordate. Cititorii, în cele mai dese cazuri,  nici nu-și pot imagina că biblioteca este și o instituție care elaborează diverse cărți, documente de reglamentare, culegeri de articole științifice, rapoarte și planuri de activitate. Suntem în era digitizării unde transparența și accesul este binevenită și în format electronic. Pentru a publica o informație pe suport tradițional este nevoie de resurse materiale. Blogurile instituționale oferă o posibilitate de a plasa, propune orice informație în format electronic, cu resurse minime.  Cu ocazia a 20 de ani de activitate a Filialei „Ovidius” au fost elaborate în premieră pentru Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” două e-Ziare cu tematicile „Colaborări Internaționale” și „Aprecieri pentru Filiala „Ovidius” (Mod de acces: Internet< http://bibliotecaovidius.blogspot.com/p/blog-page_22.htmlși>). Deasemenea, în premieră a fost elaborat  Studiul Bibliografic Instituțional - Filiala „Ovidius” care cuprinde totalitatea publicațiilor instituționale și a angajaților din anul fondării acesteia și până în prezent. Studiul începe cu compartimentul Evenimente și acțiuni în timp, urmat de publicațiile care sunt structurate conform importanței - Planuri și Rapoarte anuale, teze de licență/maste ale angajaților, publicații în reviste culegeri de specialitate, publicistică, interviuri, materiale electronice, cronică/note/omagii, integrame, album foto (Mod de acces: Internet< http://bibliotecaovidius. blogspot.com/p/publicatii-nstitutionale .html>). Aceste publicații vor spori creșterea îmaginii instituției, va promova activitatea profesională a instituției
Bibliotecile sunt parte componentă a e-culturii,  e-educației prin produsele elaborate și propuse spre consultare beneficiarilor. Produsele instituționale  plasate în internet lărgesc accesul la informație,  contribuie la promovarea imaginii instituției și la mărirea numărului de beneficiari.
            Valentina Pașalî, Directorul Bibliotecii Publice din Ciadâr-Lunga, oaspete din Găgăuzia, un bibliotecar din cei zece bibliotecari care au fost câștigători la concursul deschis al Programului  Community Connection în 2003 al Ambasadei SUA, a venit  cu comunicarea Cinci trepte de schimbare a stereotipurilor. Dna Pașalî a relatat că activitatea bibliotecii din Găgăuzia,  pe lângă activitățile de propagare a patrimoniului cultural român și cel internațional, are o mare responsabilitate de a promova și patrimoniul, istoria, cultura minorităților naționale, în deosebi, etnia găgăuză. Un merit deosebit a fost deschiderea colțișorului Americii unde colecția s-a îmbogățit cu diverse documente în limba engleză (biblioteca oferă cursuri de limbă engleză gratis), participarea și câștigarea unui proiect în cadrul Programului Novateca, deschiderea Clubului „Anastasia”, club pentru femei de vârsta a treia și facilitatea accesului la informație și la colecțiile bibliotecii a persoanelor cu dizabilități etc.

            Conferința Națională Bibliotecile între două continente: practici infodocumentare (Republica Moldova VS Statele Unite ale Americii) s-a bucurat de succes în comunitatea biblioteconomică din Republica Moldova. Exemplele aduse din activitatea bibliotecilor americane Îndeamnă spre noi realizări, stimulează activitatea  în slujba comunității.