marți, 30 iunie 2015

Aplică: TERMENELE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII ÎN CICLUL I – STUDII SUPERIOARE DE LICENŢĂ LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA ÎN 2015


  • Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 20-28 iulie 2015;
  • Anunţarea rezultatelor intermediare: 29 iulie 2015;
  • Depunerea documentelor în original: 30 iulie – 2 august 2015;
  • Anunţarea rezultatelor finale: 3 august 2015
Pentru admiterea din anul curent pentru Ciclul I (Licenţă) la domeniul de formare 344 Ştiinţe ale Informării sunt prevăzute locuri la buget şi în bază de contract la specialităţile Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivistică (secţia cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă), Tehnologia Comunicării în Domeniul Infodocumentar
În anul 2015 se face admiterea la o specialitate nouă din cadrul domeniul de formare 344 Ştiinţe ale Informării. Mai jos vă oferim informaţie succintă despre această specialitate.
specialitatea – 344.2 Tehnologia Comunicării în Domeniul Infodocumentar
Este o specialitate practică marcată de următoarele direcţii – administrarea, expertiza şi consultanţa privind resursele infodocumentare (tradiţionale şi digitale); socializarea, educarea, instruirea şi consultanţa diferitor categorii de utilizatori de informaţie; medierea şi transferul de cunoştinţe; cercetarea ştiinţifică a resurselor infodocumentare şi a consumatorilor de informaţie.
Domeniul activităţii profesionale: centre de informare ştiinţifică şi tehnică, centre infodocumentare din domeniul dreptului, educaţiei, business, cultură; centre de consulting infodocumentar; ştiinţă şi practică infodocumentară, inclusiv toate tipurile de biblioteci, subordonate diverselor ministere şi departamente; instituţii editoriale şi librării; arhive, muzee şi alte instituţii şi organizaţii din sistemul comunicaţiilor infodocumentare.
Posibilităţi de angajare în câmpul muncii: centre de informare ştiinţifică, biblioteci, arhive, muzee, servicii personal, librării, edituri, agenţii de consulting informaţional, birouri ale instituţiilor (publice) destinate lucrărilor administrative şi alte instituţii infodocumentare.
Lista profesiilor conform specialităţii: administrator al serviciului electronic de informaţie; analist-indexator; arhivar; bibliograf; bibliotecar; administratori de sisteme informaţionale şi produse multimedia / hipermedia; documentarist; expert în supravegherea tehnologică, informaţională şi inginerie documentară; expert-consultant în informare documentară; formator în informare / documentare; gestionar de metadate; gestionar al circuitului documentar; gestionar al documentelor instituţionale; inginer informaţie tehnico-ştiinţifică; profesor documentarist; redactor tehnic; secretar-referent; specialist al transferului informativ şi cognitiv; specialist în cercetarea informaţiei şi arhivare electronică.

Planurile de studii pentru Ciclul I (Licenţă) pot fi consultate AICI.

Programul de lucru a Comisiei de Admitere Ciclul I, Licență

Luni – Vineri: 0900-1700
Pauza de masa 1300-1400
Sâmbăta: 0900-1400
Blocul de studii nr. 1, str. M.Kogălniceanu 65

 

Informaţii de contact:

Republica Moldova,
or. Chişinău, str. A. Mateevici 60
Bloc Central, 225/C
tel. 022-577435, 022-577410