marți, 30 iunie 2015

Seminarele ABRM - imbold în exploararea noului

Viorica Lupu, președintele secțiunii Procese tehnologice de bibliotecă,  ABRM

Subiectele abordate în cadrul seminarelor organizate în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii instituţionale ABRM” sunt foarte interesante, utile, importante, necesare şi de actualitate. Unul din seminarele la care am participat s-a referit la fundraising. În cadrul acestui seminar am învăţat metode inovative de colectare a fondurilor cum ar fi crowdfunding-ul (o metodă nouă de finanţare a proiectelor cu ajutorul Internetului), am realizat în grup un plan de fundraising etc. Am înţeles că un element esenţial în colectarea de fonduri îl constituie explicaţiile convingătoare că activitatea pentru care se solicită bani este foarte necesară şi că asociaţia este capabilă să realizeze, să ducă la bun sfârşit această activitate.
De asemenea, mi-am consolidat cunoştinţele în domeniul dezvoltării proiectelor. Subiectele abordate în cadrul acestui seminar, la fel, sunt destul de utile şi importante atât pentru mine personal, cât şi pentru ABRM, în contextul în care atragerea de surse financiare prin proiecte este o oportunitate foarte bună de dezvoltare a activităţilor preconizate în cadrul Asociaţiei.
Trainer-ul a fost excepţional, bine pregătit şi cu un professionalism didactic deosebit. A avut  o modalitate de predare excelentă, a utilizat mai multe metode interactive, a încurajat implicaţia şi gândirea creativă a participanţilor. Mi-a plăcut mult stilul de predare, îmbinarea materialului oferit cu exemple explicite şi cu umor inteligent și adecvat situaţiilor, cu relatări şi multe emoţii pozitive.
Seminarele au constituit o sursă suplimentară de obţinere a unor cunoştinţe noi, de comunicare, interactivitate şi imbold în exploararea noului.


Sumarul proiectului Consolidarea capacității instituționale
Proiectul Consolidarea capacității instituționale ABRM, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca va urmări creșterea gradului de apreciere a importanței bibliotecilor și bibliotecarilor în comunitate. Diverse instruiri profesionale care vor avea loc vor aduce beneficii pentru membrii asociației ca aceasta să devină o instituție mai fiabilă, transparentă și eficientă. Dezvoltarea unui grup de lideri într-un mediu fortificat va influența în mod pozitiv bibliotecile, astfel contribuind și la consolidarea ABRM. Evaluarea capacităţilor instituţionale, elaborarea și aprobarea Manualului de politici și proceduri (MPP) pentru ABRM prin participarea și contribuția liderilor motivați și dedicați din diverse biblioteci din țară, care vor fi implicați în diverse acțiuni de formare în domenii relevante privind consolidarea capacității instituționale, reprezintă obiectul major al proiectului.


Desfășurarea activităților proiectului vor fi coordonate de către echipa proiectului și Consiliul de administrare al ABRM, precum și de AO IREX Moldova și al Programul Novateca.