marți, 7 iulie 2015

Avem o idee și cautăm o companie pentru servicii de asistență juridică pentru ABRM

ABRM:
Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) este cea mai reprezentativă organizație profesională a bibliotecarilor din Republica Moldova, ce cuprinde peste 2000 de membri din diverse tipuri de biblioteci: naționale, publice, de învățământ etc. care promovează biblioteca în societate, susține activ bibliotecarii din întreg sistemul național de biblioteci. Misiunea asociației este de a consolida comunitatea bibliotecară, pentru a avea un impact pozitiv asupra dezvoltării potențialului bibliotecarului și capacității instituționale a bibliotecilor. Detalii la www.abrm.md

Scop: Contractarea unei companii pentru servicii de asistență juridică pentru ABRM  
Perioada: 15 iulie – 15 august 2015

Compania juridică va presta servicii juridice în cadrul proiectului Consolidarea instituțională a asociației prin următoarele activități: (1) consultanță în probleme juridice, (2) evaluarea juridică actuală a documentelor interne ale ABRM, (3) elaborarea documentelor juridice și (4) reprezentarea intereselor organizației.

Oferta trebuie să includă: partea descriptivă ce va include numele prestatorului, adresa și numărul de telefon al companiei, activitățile relevante din ultimii 2 ani cu referire la  sectorul neguvernamental, lista de referințe sau clienți (nu mai mult de 1 pagină) și partea financiară cu oferta de servicii prezentate în Lei moldovenești cu TVA 0% care va include următoarele compartimente calculate în lei per oră pentru fiecare compartiment, incluzând suma totală:

Nr.
SERVICII
NR ORE
COST PER ORĂ
SUMA TOTALĂ
1.
Consultanță în probleme juridice pentru echipa proiectului privind examinarea cadrului legal al Republicii Moldova cu privire la asociațiile obștești și a sectorului neguvernamental2.
Evaluarea juridică actuală a documentelor interne ale ABRM: elaborarea propunerilor privind perfectarea și actualizarea cadrului intern al ABRM în conformitate cu cadrul normativ al asociațiilor obștești, inclusiv cu modificări și completări la Statutul ABRM3.
Elaborarea documentelor juridice*: actualizarea statutului ABRM în redacție nouă și elaborarea documentației necesare; pregătirea documentelor pentru obținerea statutului de utilitate publică a organizație și obținerea Certificatului de înregistrare cu atribuirea IDNO4.
Reprezentarea intereselor organizației în cadrul Ministerului Justiției și Registrul de Stat al organizațiilor obștești.
TOTAL
* a se vedea actele necesare pentru înregistrarea modificărilor în statutul organizației / obținerea Statutului de utilitate publică / obținerea Certificatului de înregistrare cu atribuirea IDNO pe pagina Ministerului Justiției

Vă rugăm să transmiteți oferta în formă scanată cu aplicarea semnăturii și a ștampilei la adresa secretariatabrm@gmail.com  (vă rugăm să includeți în titlu: Servicii Juridice).

Data limită: 10 iulie, 2015, 17.00