vineri, 31 iulie 2015

Învăţare, impresii şi experienţă

Svetlana Lisnic, 
Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă"

Rămân în urmă sesiunile de training din cadrul Proiectului Consolidarea capacității instituționale ABRM, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca, ce urmăreşte creşterea gradului de apreciere a importanței bibliotecilor și bibliotecarilor din Republica Moldova. Rămân în urmă multitudinea lecţiilor învăţate, discuţiilor în grup, diverselor instruiri profesionale şi alte acţiuni de formare privind consolidarea capacităţii instituţionale. De toate acestea am avut parte fiind selectată pentru acest proiect.
Tema primului seminar a fost „Sporirea durabilității ABRM și impulsionarea colectării fondurilor”. În cadrul acestui seminar am învăţat metode inovative de colectare a fondurilor cum ar fi crowdfunding-ul (o noutate pentru mine). De la început am fost instruiţi cum să elaborăm un plan de fundraising, cum se alcătuiesc, mai bine spus cum se realizează listele cu posibilii donatori, cum se creează matricea potențialilor finanțatori etc.
La seminarul 2 au fost abordate subiectele ce ţin de „Dezvoltarea resurselor umane și ajustarea structurii ABRM”. Am discutat structura ABRM și repartizarea responsabilităților între Consiliu și Biroul Executiv, între  Președintele ABRM și  Directorul Executiv ABRM. În final s-a constatat că este necesară abordarea corectă a managementului resurselor umane pentru buna activitate a asociaţiei.
Seminarul 3 a avut genericul „Dezvoltarea proiectelor ABRM . Iniţial, pornind de la un proiect, părea că deja cunoaştem destule: scopuri, obiective, justificarea proiectului, plan de implementare etc. … Dar de facto am aflat şi am învaţat multe. Am învăţat  ce tipuri de proiecte se pot folosi la momentul dat, cu cine ar fi bine sa faci parteneriat şi de ce, etc.
Reuşitele învăţării se datorează trainer-ului, care este un profesionist cu o pregătire excelentă. Modul în care ne predă este unul cu totul deosebit. Destul de convingător, cu tema de acasă bine pregătită, bine dispus, captează atenţia, interesant, şi plus la toate cu un simţ al umorului de invidiat.

În urma tuturor seminare lor de consolidare a capacităţii instituţionale a ABRM, acumulezi cunoștințe interesante şi utile în planificare, luarea deciziilor, dezvoltarea personală, comunicare, formare continuă şi Vă aduc mulțumiri pentru aceasta.