joi, 30 iulie 2015

Liderii proiectului „Consolidarea capacității instituționale ABRM” își asumă angajamente

Proiectul Consolidarea capacității instituționale ABRM, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca urmăreşte creşterea gradului de apreciere a importanței bibliotecilor și bibliotecarilor din R.Moldova. Diverse instruiri profesionale care au avut loc au adus beneficii pentru membrii asociației ca aceasta să devină o instituție mai fiabilă, transparentă și eficientă. Cei 20 de lideri au fost implicați în diverse acţiuni de formare în domenii relevante privind consolidarea capacităţii instituționale.

Tema primului seminar a fost „Sporirea durabilității ABRM și impulsionarea colectării fondurilor”. Acest seminar s-a desfășurat pe data de 1-2 aprilie 2015 în incinta Bibliotecii centrale a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.

Seminarul N2 s-a intitulat „Dezvoltarea resurselor umane și ajustarea structurii ABRM” și a avut loc în perioada 29-30 aprilie 2015 la Centrul Național de Excelentă Profesională pentru Bibliotecari din incinta Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.

Seminarul N3 a avut genericul „Dezvoltarea proiectelor ABRM și s-a desfăşurat în perioada 22-23 iunie 2015 în incinta Centrului Național de Excelentă Profesională pentru Bibliotecari

Toate sesiunile de training au fost realizate de OCT CARASENI care a desfasurat seminarele sus-numite si a fost compusă din Gheorghe Caraseni – Lead-Trainer și Evaluator, și Nadia Parasca – co-trainer și asistent. Activitățile au avut loc în format de training, analizare a documentelor, lucrul în grupuri, prezentări, dezbateri și recomandări follow up.

Lecţiile învățate, practicile obținute sunt un suport consistent pentru elaborarea Manualului Operaţional care constituie o compilație a unor proceduri și instrumente manageriale, inerent și implicit un îndrumător a modului de organizare și funcționare a ABRM.

Liderii proiectului „Consolidarea capacităţii instituționale ABRM” după cele trei ateliere profesionale își asumă următoarele responsabilităţi(extras din formularele de evaluare) :

EU trebuie să… 
1.                   1) găsesc timp să fac pe toate lucrurile planificate, 2) să-I învăț și pe alții ceea ce cunosc și pot face
2.                   deleghez, dar să mă implic.
3.                   învăț mai multe despre Fundraising  și cum să devin fundraiser; să fac un seminar la locul de muncă și să împărtășesc cunoștințele obținute cu alții; să mă documentez și informez mai mult în acest domeniu.
4.                   aleg un domeniu în care cunoștințele și capacitățile mele pot fi utile pentru ABRM, să utilizez cunoștințele căpătate la seminar în biblioteca unde activez.
5.                   1) învăț; 2) transmit cunoștințe; 3) am curaj să le fac pe toate. 
6.                   mă implic, să vin și cu inițiative.
7.                   aplic în practică cunoștințele acumulate, să studiez diferite platforme de crowdfunding.
8.                   aplic cunoștințele acumulate atât în activitatea ABRM cât și în instituția care o reprezint.
9.                   contribui activ în activitățile de fundraising prin cunoștințe, acțiuni practice.
10.               particip activ la toate instruirile: - să-mi exprim viziunea proprie; - să relatez despre ABRM și instruiri pe plan local.
11.               mai învăt.
12.               mă implic.
13.               muncesc mult.
14.               mă implic în activitatea ABRM.
15.               fiu proactiv și responsabil în cadrul ABRM.
16.               achit urgent cotizaţiile ABRM a filialei …, să contribui eficient la modificări în Strategia ABRM şi la implementarea acesteia.
17.               mai studiez, să exersez în materie, să utilizez toate posibilităţile ca să fiu de folos în Asociaţie.
18.               extind parteneriatul ABRM cu alte instituții adiacente, asigurînd Atenția, Interesul și Dorința de a Acționa în procesul de dezvoltare și consolidare a culturii instituționale.
19.               mă informez cât mai mult în ce priveşte colectarea fondurilor şi a practicilor de aşa fel, să cercetez şi să mă documentez referitor la experienţele altora, să studiez mai amănunţit rapoartele şi planul de activitate a ABRM…
20.               să-mi evaluez compentențele și să-mi elaborez un Plan de Dezvoltare Personală.
21.               recapitulez cele învățate, la necesitate să mă mai informez, să revăd Planul de activitate al comisiei mele. Să încerc să fac Plan de dezvoltare personală.
22.               continui să fiu un membru activ al ABRM.
23.               rezumez cele studiate și fiecare subiect, punct să-l raportez la activitatea  mea personală în raport cu comisia.
24.               mă mai informez referitor la statutul ABRM și obiectivele.
25.                fiu la curent cu modificările și inovațiile în cadrul ABRM.
26.               sprijin, particip la implementarea acestora.
27.               învăț  încă multe J.
28.               mă implic la maxim.
29.               particip la ajustările statutului ABRM.
30.               particip active în viața Asociației, să fiu un voluntar pentru următoarele evenimente.
31.               mă implic activ în elaborarea proiectelor.
32.               1. să diseminez cunoștințele acumulate privind Dezvoltarea proiectelor ABRM în comunitatea bibliotecilor de colegii și școli profesionale 2. să organizez câteva focus-grupuri cu bibliotecarii de colegii și școli profesionale pentru a identifica potențialii finanțatori, parteneri și susținători ABRM, a necesităților secțiunii ABRM BCȘP și a subiectelor pentru eventuale proiecte 3. să mă implic activ în activitățile și proiectele ABRM pentru a aplica cunoștințele și abilitățile dobândite în cadrul acestui seminar, dar și celor anterioare.
33.               propun idei pentru proiecte.
34.               mă voi implica cu interes şi plăcere profesională în procesul de elaborare a conceptului şi a manualului propriu-zis de politici şi proceduri ale ABRM.
35.               informez  comunitatea bibliotecară despre rezultatele acestui proiect, să contribui la îmbunătățirea activității ABRM, să finalizăm împreună cu colegii proiectul început în timpul instruirii etc .

Liderii au devenit mai competenți, iar cunoștințele vor genera schimbări și îmbunătățiri în cultura instituțională ABRM.

De menționat, că desfășurarea activităților proiectului au fosti coordonate de către echipa proiectului și Consiliul de administrare al ABRM, precum și de AO IREX Moldova și Programul Novateca.

Consemnare: Tatiana COȘERI, președintele Comisiei Management și parteneriat