marți, 4 august 2015

„Consolidarea capacității instuționale ABRM” – o misiune cu viziune ...

Alexandru Rusu, director, Biblioteca Publică Izbiște

Sunt recunoscător Programului NOVATECA pentru ocazia participării în cadrul unui astfel de proiect. Am fost unul din cei mai tineri bibliotecari selectați. Relativ, sunt de puțin timp membru ABRM și nu prea cunoșteam multe despre istoria, misiunea și viziunea acestei organizații, dar datorită acestui proiect am devenit „trup și suflet„ membru ABRM.

Începutul primelor trainingrui din cadrul proiectului, a fost pentru mine dificil: a fost necesar să învăț din mers, să mă familiarizez cu politica internă, organizarea asociației etc.  Dar pe parcursul celor IV training-uri, toate s-au aranjat la locul lor și dacă la început eram „stângaci”, apoi la finele proiectului mi-am adus și aportul propriu în dezvoltarea asociației.

Seminarele organizate au vizat toate laturile de dezvoltare a unei organizații: de la cele practice: procedee de colectarea a fondurilor și dezvoltarea proiectelor, până la cele organizaționale: modificări în statutul și manualul operațional a ABRM. Toate seminarele din cadrul proiectului a făcut din participanți o echipă consolidată și bine organizată(consider că aceasta a fost viziunea proiectului), care și-au adus aportul nemijlocit în dezvoltarea instuțională a asociației(misiunea proiectului).

În cadrul ultimului training „Procedurile organizaționale interne ale ABRM” s-a lucrat asupra schimbărilor din Manualul Operațiuonal al ABRM, un manual ce cuprinde mai multe compartimente:
1.       Aspecte strategice ale ABRM.
2.       Membrii ABRM.
3.       Structura, componența organelor de conducere și procesele decizionale.
4.       Resursele umane și gestionarea lor.
5.       Finanțe și proceduri de finanțare.
6.       Comunicarea ABRM.

Toate aceste aspecte au fost minuțios studiate în grup, ca mai apoi fiecare grup să vină cu propunereile sale, punctul final vizând completarea și ajustarea manualului.  Dacă la misiunea asociației schimbări nu s-au făcut, în manual ea fiind bine definită, apoi la aspectul de viziune a asociației au fost diverse propuneri de la grupuri, ca în finală să fie o înaintată o singură noțiune ce ar cuprinde clar toate aspectele spre care tinde asociația, și anume: Asociația în viziunea sa este o organizație consolidată a comunității bibliotecarilor, promovată și cu un impact pozitiv asupra societății.

În subiectul abordat asupra calității de membru și cine ar trebui să-l dețină, au fost la fel diferite propuneri și idei, dar până la urmă trebuie să reeșim și din denumirea asociației, adică membrii organizației ar trebui să aibă tangențe cu mediul biblioteconomic din republică, iar în caliatate de „membri de onoare„ ar putea fi diverși susținători ai bibliotecilor, care vin din alte domenii. Discuții aprinse în grupuri au fost și la compartimentul comunicare, toții find de acord că comunicarea de jos în sus este insuficient reflectată în manual, și în general la compartimentul comunicare internă lipsesc unele noțiuni concrete cum de exemplu sunt la partea ce ține de gestionarea oficiului ABRM: unde este clar stipulat toate regulile interne din oficiu.
În final, domnul Gheorghe Caraseni, a sugerat că manualaul va avea și câteva anexe tip, care vor fi comode în completarea unor documente standart, ca de exemplu: un semifabricat de comunicat de presă, formulare de recrutare etc.

În general dl Caraseni a sugerat diverse exemple și sfaturi valabile pentru o organizație de succes, cum ar fi:
  • ·         Un slogan bine definit, care ar caracteriza organizația dintr-o frază; 
  • ·         Directorul executiv, membrii Consiliului să folosească acelaș server în cazul adreselor electronice și nicidecum pe căsuțele poștale personale – asta ar sugera finanțatorului că are în față o organizație cuo echipă consolidată.
  • ·         Și în sfârșit, organizația ar trebui să dispună de un oficiu, un număr de telefon la care să se răspundă: ABRM, Bună ziua !


Aduc mulțumiri personale IREX Moldova și programei NOVATECA, pentru suportul financiar al acestui proiect, trainerului nostru dlui Gheorghe Caraseni – este cel mai bun în domeniul asociativ; dnei Svetlana Croitoru, coordonatorul proiectului, pentru buna organizare a instruirilor; mulțumim gazdelor: B.M.„B.P.Hasdeu”, Centrului Național de Excelență pentru Bibliotecari, Biblioteca „Onisifor Ghibu” și nu în ultimul rînd colegilor, echipei cu care am lucrat în cadrul atelierelor.