marți, 18 august 2015

Un proiect care ne face mai buni

„Posibilităţile sunt numeroase atunci
 când ne decidem să acţionăm şi nu să reacţionăm”
 George Bernard Shaw

Maria Furdui, directorul Bibliotecii Publice Raionale Vasile Alecsandri”,  Teleneşti

Am finalizat ultima instruire din cadrul proiectului  Consolidarea capacității instituționale  ABRM,  implementat cu suportul financiar al  AO IREX Moldova și Programul  Novateca. De la aplicarea  Formularului de participare, selectarea şi pînă  la ultimul seminar am fost stăpînită de emoţii pozitive: bucuria şi responsabilitatea de a fi parte  a  unei echipe de lideri care  doresc, învaţă şi acţionează pentru a consolida şi a ridica la un nou nivel social  Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova.
          Este prima dată de la crearea ABRM, cînd  nevoia de a  ne dezvolta şi de a ne consolida este  satisfăcută prin  studii practice, instruire, lucru în echipă, consultanţă,  expertizare, sarcini practice realizate prin îmbinarea realistă a teoriei şi experienţei.
          Cursul de instruire parcurs  a pus o temelie  solidă în  cunoştinţele beneficiarilor, utile în activitatea ABRM, dar şi în  diverse domenii  ale activităţii noastre profesionale: varietatea de oportunităţi şi logistica organizării  colectării  de fonduri; Dezvoltarea resurselor umane, prin abordări inovative, axate pe performanţe şi rezultate; Ajustrarea structurii ABRM la  cerinţele legale naţionale şi internaţionale; Procedurile organizaţionale interne; Dezvoltarea proiectelor; Elaborarea Manualului Operaţional al  ABRM etc.                                  
        Cunoştinţele acumulate  sunt atît de utile încît  mă ajută şi la organizarea activităţii manageriale a bibliotecii din Teleneşti, a asociaţiei obşteşti „Centrul Multifuncţional de Educare, Informare, Cultură” din incinta bibliotecii. Informaţia şi cunoştinţele acumulate sunt diseminate în  comunitatea bibliotecară din r. Teleneşti, care sunt membri ai ABRM.
            Alese mulţumiri vreau să exprim autorilor proiectului, echipei de implimentare şi finanţatorilor. Totul a fost organizat la cel mai înalt nivel. Instruirile, care au fost susţinute de un specialist de excepţie - Gheorghe Caraseni, ce  a pus valoare adăugată la prezentarea cursului  şi prin  experienţa  de ong-ist, expert, consultant. „Condiţiile de instruire: în biblioteci  importante: Sediul central al Bibliotecii „B.P. Hasdeu”, Filiala „Onisifor Ghibu”, Centru Național de Excelență profesională pentru Bibliotecari. Toate acestea au contribuit la   conturarea acestei perioade din  viaţă mea ca una foarte importantă şi edificatoare.
          Pe parcursul întregului proiect am avut o comunicare eficientă şi pozitivă cu echipa de implementare, care de fiecare dată  a ţinut cont şi de opiniile noastre, cei din  afara Chişinăului. Am învăţat nu doar de la formatori, dar şi de la  participanţii la proiect, personalităţi cu renume în lumea biblioteconomică din Moldova.

       Sunt sigură că Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova,  prin implicarea noastră comună şi a fiecăruia în parte va deveni una puternică, consolidată şi respectată.