joi, 17 septembrie 2015

Aplică la Programul de recalificare la Specialitatea – 344.1 Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică!

ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR
Secţia de Formare Continuă a USM în colaborarea cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunţă înscrierea la programul de recalificare a personalului de bibliotecă pentru deţinătorii studiilor superioare în alte domenii

Secţia de Formare Continuă (SFC) a Universităţii de Stat din Moldova anunţă înscrierea la programul de recalificare la Specialitatea – 344.1 Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică.
Baza admiterii – Studii superioare în alte domenii
Durata studiilor – 1 an
Forma de organizare a învăţământului – cu frecvenţă redusă (3-4 ori pe an)
Instruirea este organizată în limba română şi limba rusă.
Se finalizează programul de recalificare cu susţinerea tezei de recalificare.
Studiile de recalificare sunt confirmate prin diploma Ministerului Educaţiei.
Taxa de înscriere la programul de recalificare este de 3500 lei.
USM dispune de cateva locuri pentru cazare.

Studiile încep în luna decembrie 2015.

Doritorii se pot înscrie şi pot încheia contractele la SFC a USM.

Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, Biroul 233.
ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
tel.: (373-22)-57-74-86
fax: (373-22)-24-42-48
e-mail: mbirca@usm.md
Biroul 233, Blocul Central USM

Înscrierea la programul de recalificare se organizează în perioada
1 octombrie 2015 – 15 noiembrie 2015.