marți, 13 octombrie 2015

Liderii schimbă viitorul Asociației

Proiectul „Consolidarea capacității instituționale ABRM”, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca urmăreşte creşterea gradului de apreciere a importanței bibliotecilor și bibliotecarilor în comunitate. Cunoștințele obținute de cei 20 de lideri sunt diseminate membrilor asociației ca aceasta să devină o instituţie mai fiabilă, transparentă și eficientă. Acţiunile din cadrul proiectului sunt orientate spre consolidarea capacității instituționale. Astfel, liderii propun pentru viitorul Asociației:
·         să facem modificări în statutul ABRM;
·         să ajustăm planul de acțiuni și să redactăm strategia;
·         să optimizăm structura organelor de conducere ale ABRM (să micșorăm numărul comisiilor și secțiunilor);
·         să constituim echipa de fundraising și să elaborăm planul de colectare de fonduri;
·         să iniţiem mai multe proiecte profesionale şi chiar sociale;
·         să fim mai proactive, inventivi și responsabili;
·         să promovăm mai mult misiunea, viziunea și valorile, atît în cadrul Asociației, cît și publicului larg;
·         se definitiveze/completeze portofoliul de servicii;
·         să se utilizeze sistematic feedback-ul de la membri, beneficiari, parteneri pentru a-și îmbunătăți performanțele;
·         să se ajusteze sistemul de plată a cotizațiilor;
·         să se asigure memoria instituțională a ABRM: sediu separat, adrese electronice create de serverul ABRM;
·         să fim proactivi în domeniul lobby;
·         să se colaboreze cu mass media pentru a spori vizibilitatea;
·         să se desfășoare mai multe campanii publice pentru a spori sensibilizarea publicului;
·         să se atragă diverse persoane publice din domeniul culturii.
Lecțiile învățate de lideri în cadrul proiectului au fost repere esențiale pentru Manualul operational.  La moment Manualul operational este distribuit filialelor ABRM pentru discuții și dezbateri.

Consemnare: Tatiana Coșeri