marți, 13 octombrie 2015

Sinteză pe marginea vizitei de documentare la Kiev. 8-10 octombrie 2015

Ludmila Corghenci,
consilier în BID, ULIM

    Vizita de documentare la Kiev a fost utilă şi impresionantă din următoarele considerente: cunoaşterea experienţelor şi activităţii Asociaţiei Bibliotecilor din Ucraina (UBA); cunoaşterea şi comunicarea profesională cu liderii UBA; posibilităţi de schimb de experienţă; vizite de documentare în spaţiile funcţionale ale Centrului de Formare continuă a Bibliotecarilor şi cele mai mari biblioteci din Kiev; orientare pentru informare şi documentare ulterioară (pagini WEB, prezențe Facebook, Youtube etc.); cunoaşterea unui oraş frumos şi impresionant. Un eveniment deosebit de important – semnarea Acordului de Parteneriat între Asociaţiile profesionale ale Ucrainei şi Republica Moldova.
            Drept impact al vizitei efectuate cred că pentru ABRM prezintă un interes deosebit următoarele experienţe, care fiind dezvoltate/adaptate, ar putea fi preluate:
§  atragerea tineretului în Asociaţie şi Profesie (secţiuni „Studenţi”, „Tineret”, organizare de concursuri speciale pentru tineret)
§  axarea/concentrarea activităţii pe proiecte (din experienţa UBA: „Informarea cetăţenilor privind informaţia organelor administraţiei publice”, „Organizarea turismului social” – cu accent pe monumente de cultură şi biblioteci)
§  elaborarea Manifestului „Biblioteca şi Bibliotecarul în condiţii de criză” (similar manifestului UBA)
§  constituirea în cadrul ABRM a unei structuri (secţiune, grup de lucru?) privind asigurarea accesului la informaţie a persoanelor cu dizabilităţi (mai ales că avem şi specialişti de forţă în domeniu)
§  diversificarea concursurilor organizate sub egida ABRM (de ex., Concursul devizelor anuale, Biblioteca anului şi altele)
§  schimbări organizaţionale pentru ABRM (structură executivă, de ex., - asupra acestui aspect fiind întreţinute discuţii şi în cadrul trainingurilor proiectului)

§  diversificarea sistemului de desemnare a membrilor ABRM (de ex., pentru contribuţii deosebite în dezvoltarea învăţământului biblioteconomic, în dezvoltarea bibliografiei etc.).