marți, 19 aprilie 2016

Cartea, cea mai de preț comoară a omenirii

Aurelia TINCU, şef oficiu,
 Filiala „Alba Iulia”
Chiar şi în această eră, inundată de digitalizare globală, cartea tradiţională îşi păstrează, cuminte, locul în „banca sa de la geam”, desigur, geamul deschis spre lectură şi cunoaştere. Doar cărţile au atâtea şi atâtea funcţii şi conţinuturi: ele formează şi educă gustul pentru frumos, pentru adevăr şi bine, contribuie la educaţia estetică şi morală a omenirii, dezvoltă cultura unei naţiuni, a unui popor... Tot mai des observăm că copiii, de exemplu, care citesc mai mult posedă şi un vocabular mai dezvoltat, mai elevat, iar capacitatea lor de exprimare verbală este mai superioară decât a semenilor lor care citesc mai puţin sau chiar deloc. Bibliotecarul, dar şi părintele sau educatorul, învăţătorul au sesizat scopul important al lecturii în dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi interpretare a paginilor citite. În baza cunoştinţelor, astfel dobândite, copilul îşi va putea crea şi dezvolta un sistem propriu de valori, care să-i faciliteze rezolvarea situaţiilor problematice pe care le poate întâlni pe parcursul vieţii. Copiii care au acumulat mai multe cunoştinţe în rezultatul lecturilor făcute, dispun de o capacitate de adaptare la situaţii noi, mai mare, sunt mai creativi şi mai inventivi în rezolvarea diverselor probleme. Pentru a atrage publicul la lectura cărţii tradiţionale, în aceste condiţii, parţial, nefavorabile cărţii tradiţionale, considerăm că este necesar să gândim, să creăm, să inventăm noi şi noi activităţi de promovare a cărţii şi a lecturii în mediul pe care-l servim...


 În calitatea mea de bibliotecar, vreau să subliniez un moment observat şi consemnat de către colegii mei în bibioteca noastră. Este vorba de lecţiile bibliografice organizate în biblioteci pentru publicul cititor, care au şi un rol important la însuşirea artei lecturii, la orientarea în spaţiul cărţii şi al bibliotecii. Atât copiii, cât şi adolescenţii, tinerii, adulţii, în urma unei lecţii bibliografice în cadrul căreia sunt familiarizaţi cu Istoria cărţii;  Drumul unei cărţi; Aranjarea cărţilor la raft; Metode de căutare a cărţii la raft sau în catalogul online a BM şi altele, devin mai siguri pe sine, mai competenţi, mai aproape de carte. Aceste lecţii au menirea de a informa publicul larg cum să utilizeze biblioteca şi serviciile pe care le oferă. Nu numai cei mici, ci şi cei mai mari devin curioşi şi atenţi atunci când le povestim despre cea mai veche metodă de transmitere a mesajelor - transmiterea prin cuvinte vorbite. Apoi facem o tangenţă cu apariţia literelor, a scrisului pe tăbliţe de lut şi pergament. Pergamentul este înlocuit de codexuri sau cărţi legate apropiate de forma cărţilor de azi. Facem o incursiune în istoria apariţiei tiparului, continuând să discutăm despre apariţia cărţi în zilele noastre. Aranjarea cărţilor la raft, cum găsim cartea de care avem nevoie la raft, apoi şi în catalogul electronic după diferite criterii este o informaţie utilă pentru toţi utilizatorii bibliotecilor. Am observat că, atunci când le povestim copiilor de la grădiniţe despre calea lungă a apariţiei unei cărţi, adică sădirea copacilor, ocrotirea pentru ca aceştia să crească sănătoşi, căutarea muncitorilor care să taie copacii, să-i mărunţească în rumeguş special, căutarea maşinilor speciale care să transforme rumeguşul în foi de hîrtie, apoi scriitori, pictori, corectori, editori etc... ei devin mai atenţi, mai grijulii cu cartea, dar şi mai activi în vizitarea bibliotecii, îndemnând şi părinţii să vină duminica la bibliotecă. Am surprins copii care le povesteau părinţilor despre calea lungă a naşterii unei cărţi şi cum trebuie să se comporte cu o carte..., fapt îmbucurător. Iată de ce comunicarea cu „clienţii” noştri despre carte şi rolul ei pentru omenire, locul ei în raft, conţinutul şi valoarea textului, este foarte necesară. Această comunicare determină persoanele respective să mediteze, să-şi pună tot felul de întrebări şi să caute răspunsuri, să-şi dezvolte imaginaţia, dar şi imense posibilităţi de a visa cu ochii deschişi... Doar cartea şi numai cartea este calea directă spre dezvoltare, inovare, creativitate, gândire, percepere şi perspective de viitor.