joi, 1 septembrie 2016

Integrarea profesională a noilor bibliotecari

Mila ȘEREMET,
șef serviciu, Filiala „Transilvania”

Duplexul profesional „Integrarea profesională a noilor bibliotecari” s-a desfășurat în cadrul Zilelor Bibliotecii „Transilvania” pe data de 29 august 2016. O incursiune la tema data a făcut dna Mariana Harjevschi, director general, BM „B.P. Hasdeu” și Sorina Stanca, director, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj-Napoca. „A fi bibliotecar înseamnă certitudinea și neliniștea că ai ales o profesie complexă, că vei parcurge un traseu cognitiv de-a lungul întregii activități, dar și că ai puterea de a dărui, de a trăi sub zodiacul unor aspirații înalte, de a căuta soluții, care se află între artă și știință, între vocație și cunoaștere, între raționalitate și intuiție”. Așa a început Simona Floruțău, bibliotecar-formator BJC„ Octavian Goga” prezentarea comunicării „Integrarea profesională a noilor bibliotecari: perspective oferite”.

Apoi a urmat Cafeneaua culturală, unde au fost aplicate în practică cunoștințele în urma dezbaterilor. Moderatori au fost: Tatiana Costiuc, Simona Florițău, Monica Sărăcuț, Sorina Stanca cu participarea bibliotecarilor din municipiul Chișinău.

Au fost discutate temele: Identificarea nevoilor de integrare profesională;  Metode de integrare; Formatorul / mentorul / lectorul: calități, competențe, experienţă; Evaluarea programului de integrare profesională, a competențelor dobândite, precum și a impactului instituţional. Participanții au fost împărţiţi în patru echipe ghidate de un moderator ce au lucrat asupra unei teme enumerate mai sus. Pentru o mai bună conlucrare s-a aplelat la metoda de cunoaştere / învăţare Cafeneaua datorită cărei fiecare grup venea cu completări de la masa la masă.

Pe parcurs au fost identificate atât nevoile instituției, cât și cele ale noului angajat, precum și metodele de integrare: interviul, observația, testarea, provocarea, discuții cu echipa. Un mare rol îl joacă climatul psihologic din colectiv și desigur atitudinea noului angajat vis-a-vis de noul său statut. S-au pus în discuţie abilitățile și competențele de care mentorul ar fi de dorit să le aibă: abilităţi de comunicare, formator, animator, facilitator, diplomat, să fie disponibil de a oferi ajutor.

În final Evaluarea a fost realizată prin intermediul a patru întrebări Ce? Cum? Cine? De ce? Aceste întrebări au scos în evidență direcţiile de evaluare, metodele de evaluare și scopul angajării de instituție a noului angajat. Ceea ce trebuie să rețină angajatul nou venit este maxima „Te ajut, nu te învăț”.