sâmbătă, 24 septembrie 2016

Lectura - cea mai frumoasă aventură

Lidia CÎSSA,
bibliotecar, Filiala Hristo Botev


În prezent, cînd televiziunea, calculatorul, internetul ocupă mult spațiu din timpul și preocupările copiilor, cînd lectura e pe cale de dispariție este mai important, dar și mai greu să-i orientăm pe copii spre citirea cărţilor, să-i convingem că o cultură generală serioasă și un echilibru interior se formează și se menține prin acei prieteni care nu trădează niciodată, care ne stau la dispoziție și care nu se supără niciodată pe noi, anume cărțile. Nu e uşor să-i determinăm pe copii încă de mici să capete gustul pentru lectură, să devină cititori pasionaţi, să le formăm o cultură a cititului. Gustul pentru citit nu vine de la sine, se formează cu răbdare și străduință de către familie, grădiniță, școală, bibliotecă în colaborare pentru ca cartea să devină un prieten constant al copilului, izvor de înțelegere și cunoaștere.
Luînd în considerare cele menţionate, Biblioteca Hristo Botev prin tot complexul de activități ale sale se străduie să trezească la copii bucuria de a deschide o carte și să facă acest lucru cu plăcere. E bine ca copiii să conștiintizeze faptul că cititul deschide pentru ei noi orizonturi, îi ajută să cunoască noi lumi, le stimulează curiozitatea. În plus, un copil pasionat de lectură poate avea rezultate mai bune la școală. Cărţile citite le dau încredere în sine, copiii identificîndu-și sentimentele și trăirile cu cele ale eroilor preferaţi. Finalurile fericite le întăresc valorile morale. Stă în înţelepciunea noastră să punem la dispoziţia copiilor cărți de valoare, ce propagă omenia, cinstea, optimismul, dragostea de viață, față de natură, plante, animale.
E cunoscut faptul că cărțile copilăriei te urmăresc toată viaţa, chiar și cînd uiți de ele. Istoricul N. Iorga confirmă acest lucru: Lectura joacă un rol important în viața copiilor, un rol mai mare decît la vîrstnici. Cartea citită în copilărie rămîne prezentă în amintire  aproape toată viața și influențează dezvoltarea ulterioară a copiilor. Din cărți care le citesc copiii se formează o anumită concepție asupra lumii, cărțile formează la ei  anumite forme de conduită. Pot adăuga că lectura stimulează imaginația, informarea copiilor, educă voința, curajul, stăpînirea de sine, cultivă sentimente nobile, capacitatea de a înțelege lucrurile mai bine.
În cadrul programului municipal Chișinăul citește la Bibilioteca Hristo Botev, în data de 23 septembrie curent, a avut loc prezentarea cărții Când părinții nu-s acasă de Miroslava Metleaeva realizată de către bibiliotecara Cîssa Lidia cu copiii claselor a 4-a (3 clase) de la Liceul Teoretic M. Sadoveanu ghidate de profesoarele Gaberi Lilia, Gușan Mariana, Tolici Ecaterina.
M. Metleaeva este poetă, prozatoare, eseistă și traducătoare. Cartea Când părinții nu-s acasă răspunde la multe întrebări care îi frămîntă pe copii, a primit Premiul special al Ministerului Culturii pentru propagarea valorilor morale. Aceasta reprezintă niște povestioare despre copilăria propriilor copii ai autoarei, despre faptul cum ei au crescut, cum s-au educat, precum și despre părinții și prietenii lor în perioada cînd lipseau rețelele de socializare - calculatoarele, internetul,  telefoanele mobile.
La început, le-am oferit copiilor o scurtă informație despre autoarea cărții, în continuare  au fost lecturate selectiv și comentate povestirile Luna-parc, Simca, Cîte ceva despre broaște țestoase, porumbei și papagali..., Tabloul, Turneul de adio. Unele dialoguri din carte au fost citite de către elevi pe roluri, adică au fost teatralizate. Copiilor le-au plăcut mult scenetele jucate, au fost mulți doritori de a-și demonsta măiestria. Ulterior am coversat despre faptul cum ar petrece ei timpul liber în lipsa părinților și a rețelelor de socializare, apoi s-au împărtăşit cu mărinimie despre preocupările sale preferate în timpul liber, acestea fiind foarte variate și interesante.
În povestioare copiii au descoperit situaţii similare celor cu care ei se întîlnesc zi de zi. Se asociau cu eroii din carte, se recunoșteau pe sine, familia sa, prietenii săi, avînd senzaţia că autoarea i-a privit ditr-o parte și le-a descris cazuri din viața lor. Copiii din carte nimeresc în situații comice și hazlii, uneori în situații mai serioase care îi pune la încercare, provocîndu-i să ia decizii corecte.
Micii noștri cititori au rămas impresionați de conținutul povestioarelor, considerînd cartea interesantă și foate utilă. Ne-au spus că sunt în așteptarea noilor întîlniri pentru a călători împreună cu noi în lumea miraculoasă a altor cărți valoroase. Plăcerea a fost și din partea noastră, deoarece comunicarea cu copii întotdeauna ne aduce bucurie, în lumea cărților lecturate predomină dragostea, respectul, umorul. Ne-am grăbit să-i asigurăm că îi așteptăm cu drag oricînd la bibliotecă.
Bibliografie:
1. Metleaeva, Miroslava. Când părinții nu-s acasă. - Chișinău: EdituraPrut, 2015. – 75 p.
2. Pagini alese din literatura pentru copii. – Chișinău: Editura Epigraf, 2005. –375 p.
3. Mihailescu C. Dan. Cărțile ne-au făcut oameni. – București: Humanitas, 2010. – 138 p.


4. Roșca, Elena. O carte deschisă a sufletului. – Chișinău, 2006. – 131 p.