joi, 16 martie 2017

Biblioteca „Hristo Botev” a sărbătorit un frumos jubileu

Angela OLĂRESCU,
şef , Filiala „Hristo Botev”
La 3 martie 2017 Biblioteca „Hristo Botev”, filiala Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” a împlinit o frumoasă vârstă de 25 de ani. Deschiderea bibliotecii noastre a avut loc datorită dialogului intens dintre comunitatea bulgară şi autorităţile din domeniul biblioteconomic. Ca rezultat în 1992, la 3 martie (Ziua Naţională a Bulgariei) în cadrul Proiectului „Servicii culturale pentru minorităţile naţionale”, implementat de Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” în persoana dnei dr. Lidia Kulikovski, şi-a început activitatea biblioteca bulgară, ce poartă numele ilustrului poet, revoluţionar şi erou naţional al Bulgariei – Hristo Botev (1848-1876). Întemeiată pe tradiţie şi modernitate ea a devenit astăzi un loc de socializare a membrilor comunităţii, transformându-se într-un centru de informare, documentare şi cercetare.
Atmosfera de sărbătoare s-a simţit timp de o săptămână. De la 2-9 martie conform programului stabilit prealabil s-au desfăşurat servicii, activităţi cu diferite tematici, dar ce reflectau şi evenimente importante din istoria Bulgariei. Deasemenea în cadrul manifestărilor desfășurate au fost remarcate inițiativele Bibliotecii „Hristo Botev” pe parcursul primilor 25 de ani de activitate dar și promovat Programul de lectură „Chişinăul citeşte”. Colectivul nostru a pregătit și a inaugurat expoziţia de carte Biblioteca „Hristo Botev” – furnizor de servicii şi facilităţi. În slideshow au dirulat imagini de la diferite activităţi şi evenimente, ce sau desfașurat în incinta bibliotecii. În acest an în presa locală Аргументы и факты şi Московский комсомолец au fost publicate articole de Larisa Barabaş, şef oficiu sala de lectură şi dr. Nadejda Cara, cititorul bibliotecii, despre diferite aspecte din viaţa cotidiană, succesele bibliotecii pe parcursul a 25 de ani.
La 10 martie curent, Biblioteca „Hristo Botev” şi-a sărbătorit jubileul de 25 de ani având în programul zilei parte oficială şi festivă unite sub genericul Biblioteca „Hristo Botev” – 25 ani de conexiune informaţională, educaţională şi culturală a comunităţii chişinăuiene. Ne-au onorat cu prezenţa sa Ambasadorul Bulgariei în Republica Moldova, dl Petăr Vâlov, şi corpul diplomatic; Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu” a fost reprezentată la nivel înalt de directorul general dna dr. Mariana Harjevschi, director adjunct dna Tatiana Coşeri, managerul Centrului Comunitar pentru copii şi tineri „Atlant”, dna Victoria Garabajiu. Totodată au fost prezenți membrii ai organizaţiilor obşteşti culturale şi ştiinţifice bulgare; colegi de la filialele Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu”; personalităţi marcante din Republica Moldova şi prieteni ai bibliotecii. Evenimentul a fost mediatizat de Emisiunea „Unda Bugeacului” (Moldova 1).
La partea oficială a manifestării noastre a luat cuvântul Exelenţa Sa dl Petăr Vâlov, Ambasadorul Bulgariei în Republica Moldova, un mare prieten al bibliotecii noastre, care întotdeauna ne onorează cu vizitele sale oficiale şi împreună cu echipa sa fac tot posibilul pentru rezolvarea necesităţilor noastre. Dlui a menţionat, că este mulţumit de activitatea bibliotecii, și-a exprimat speranța, că colectivul bibliotecii o să continuă și mai departe să promoveze istoria și cultura bulgară printre chișinăueni.
Cu prilejul jubileului ne-a felicitat dna doctor Mariana Harjevschi, director general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Şi-a amintit de anul 1992, cum a demarat activitatea bibliotecii în baza Proiectului „Servicii culturale pentru minorităţile naţionale”, precum şi despre fluxul mare de cititori pe care îl are biblioteca, fapt ce demonstrează cât ea este de necesară comunităţii bulgare. Dnei a urat bibliotecii şi colectivului ei activitate rodnică în continuare şi a oferit Diploma de exelenţă cu prilejul aniversării de 25 de ani de la inaugurare.
Dna Nadejda Dimitrova, reprezentanta a Agenţiei Naţionale pentru curriculum şi evaluare din cadrul Ministerului Educaţiei, a menţionat despre conlucrarea bibliotecii cu instituția pe care ea o reprezintă. A subliniat despre faptul că întotdeauna este implicată în programele sale educaționale legate de bulgarii din țara noastră. A donat bibliotecii 120 volume de cărţi în limba bulgară: literatură artistică, ştiinţifică, istorică.
Dl Fiodor Sabii, preşedintele Comunităţii bulgare din Republica Moldova, omul care este prezent la fiecare întrunire culturală care se desfăşoară în incinta bibliotecii noastre, în această zi ne-a înmânat o diplomă, dorindu-ne să fim tot aşa de activi, creativi în promovarea cărţii şi culturii bulgare.
Vicepreşedintele Societăţii Ştiinţifice a Bulgariştilor din Republica Moldova, dna dr. Nadejda Cara, care în acelaşi timp reprezintă şi Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, fiind şef al Grupul „Etnologia bulgarilor”, a vorbit despre manifestările științifice organizate de către bulgariști în incinta bibliotecii noastre, care după părerea ei au un aport important în promovarea istoriei, tradiţiilor, culturii bulgarilor din Moldova. Şi-a exprimat mulţumirea că „la bibliotecă lucrează un colectiv de profesionişti, creativi în tot ceea ce fac, care pot da răspuns la orice întrebare solicitată”. Din partea bulgariștilor moldoveni dumneaei a donat bibliotecii 30 de volume în limba bulgară pentru publicul cititor.
Dna dr. Elena Raţeeva, vicedirectorul Şcolii duminicale a Societății Bulgariștilor din RM, a menţionat că la bibliotecă permanent persistă o atmosferă prietenoasă, „deservirea cititorilor este la nivelul cuvenit, activează bibliotecari devotaţi profesiei date”. Ea a vorbit despre faptul, că deja patru ani Şcoala duminicală, ce activează în incinta bibliotecii noastre, este deschisă pentru toate etniile, despre publicul doritor de a studia limba bulgară, istoria, folclorul şi tradiţiile Bulgariei. Ea a adus mulţumiri colectivului bibliotecii pentru răbdarea, devotamentul, care îl manifestă zi de zi prin activitatea sa, urându-ne mulţi ani fructuoşi, succese şi realizări în continuare.
Dl dr. Ivan Zabunov, preşedintele Societăţii bulgare „Възраждане”, care întotdeauna cu carisma sa atrage publicul, ce cu mare interes ascultă cuvântările lui, a dorit bibliotecii să activeze mulţi ani promovând limba, literatura, istoria, cultura şi tradiţiile bulgare, a mulţumit angajaţilor bibliotecii pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor consacrate sărbătorilor oficiale bulgare şi evenimentelor dedicate personalităţilor bulgare basarabene.
Dl Stepan Curtev, preşedintele Asociaţiei bulgare din oraşul Chişinău şi deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, ne-a felicitat cu jubileul şi a remarcat că în aceşti ani biblioteca a devenit un centru cultural pentru comunitatea bulgară în care se desfăşoară diferite activităţi culturale, menționând, că „bibliotecarii promovează moştenirea literară a creatorilor alfabetului slav fraților Kiril şi Metodiu”. A urat colectivului mult succes şi prosperitate în anii ce urmează.
Dna Nelea Muraşova, ex-director al Bibliotecii „Hristo Botev”, care a administrat activitatea bibliotecii timp de 20 de ani (1992-2011), ne-a vorbit despre activitatea bibliotecii în trecut cu amintiri frumoase, cum cu greu a adunat literatură bulgară pentru bulgarii basarabeni din Bulgaria, Ucraina, „mulţi studenţi stăteau în sală şi conspectau, căci în altă parte asemenea literatură nu era sau era foarte puţină”. A menţionat că ajutor le-a venit şi din partea Societăţii Bulgariştilor din Republica Moldova şi organizațiile bulgarilor din Chişinău. A notat că îi este plăcut că biblioteca în prezent se dezvoltă mai intens, cu servicii noi şi diverse activităţi interesante pentru cititori.
Dna Maria Velicsar, care nu lipseşte nici de la un eveniment desfăşurat la bibliotecă, cea care a condus timp de 10 ani Clubul „Snejana” în incinta bibliotecii, devenind astfel un letopiseţ al nostru, şi este şi cel mai fidel cititor al bibliotecii, a luat de asemenea cuvântul. În această zi stimata doamnă ne-a dorit şi ea succese în activitatea noastră, ca biblioteca să se menţină pe treapta înaltă a piedistalului încă mulţi ani la rând, exprimându-şi bucuria, satisfacţia că biblioteca este locul care ne uneşte prin muzică, tradiţie, folclor şi neam. A menţionat de asemenea că locașul nostru cultrural i-a devenit o a doua casă, că vine aici practic în fiecare zi şi lecturează cu plăcere ziare, reviste, cărţi.
Dl dr. Ivan Duminica de la Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, care reprezintă treapta tânără a comunităţii ştiinţifice bulgăreşti, ne-a dorit mulţi ani rodnici în elaborarea proiectelor şi ca în continuare în incinta bibliotecii împreună cu partenerii să desfăşoare manifestări ştiinţifice dedicate istoriei comunității bulgare din Basarabia. Savantul a mențiunat, că activitatea bibliotecii noastre este un exemplu bun al relațiilor moldo-bulgare multeseculare. A urat, că deja peste câţiva ani despre noi să fie elaborate teze de licențe și de doctor, care va reflecta activitatea noastră culturală și rolul nostru în păstrarea identității bulgare a comunității bulgare din Chișinău.
Poeta Renata Verejanu, prezentă şi ea la aceast eviniment, a felicitat biblioteca şi colectivul ei cu jubileul de 25 de ani şi a accentuat colaborarea fructoasă personală cu biblioteca pe parcursul anului 2016, dorindu-ne să fim „mereu creatoare, responsabile, căci doar muncind putem să ne asigurăm un frumos succes”. Renata Verejanu a donat bibliotecii cartea sa Poetul dintre milenii, lansarea căreia a avut loc la biblioteca noastră.
Pictorul și poetul Dmitri Peicev a donat bibliotecii cartea Mihai Grecu, 100 de ani de la naştere, elaborată împreuna cu soția sa, dorind bibliotecii câţi mai mulţi cititori, volume de cărţi, iar colaboratorilor bibliotecii multă sănătate şi satisfacţie de la munca pe care o fac în folosul comunităţii.
Programul sa continuat cu partea festivă, care a înviorat publicul prezent în sală. Ansamblul de fete de la Liceul Teoretic bulgar „Vasil Levski” (conducătorul artistic Chiril Chirilov), duetul Valeriu Mocanu şi Ana Pagur, Ansamblul Etnofolcloric „Въгленче” (conducător Ana Pagur), au interpretat melodii populare şi clasice.
În încheiere, dna Angela Olărescu, şefa Bibliotecii „Hristo Botev” şi moderatorul zilei, a vorbit despre succesele bibliotecii pe parcursul a 25 de ani, despre colaborarea fructuoasă cu partenerii din comunitate, serviciile, programele şi manifestările ştiinţifice, tematice care cu amploare se desfăşoară în incinta bibliotecii, despre faptul cum este promovată activitatea bibliotecii în mass-media. A mulţumit colaboratorilor instituției pe care o conduce pentru munca depusă pe parcursul anilor în promovarea bibliotecii şi a serviciilor ei: dnei Nelea Muraşova, care a stat la baza fondării bibliotecii şi a selectat în colectivul bibliotecii specialişti profesionişti cu experienţă, actualului colectiv: Larisa Barabaş, şef oficiu sala de lectură; Tatiana Andreiciuc, şef oficiu sala împrumut; Lidia Cîssa, bibliotecar şi Nina Moraru, bibliotecar.
Cu diplome de mulțumire au fost menționați partinerii și cititorii fideli ai Bibliotecii „Hristo Botev”.
Pe parcursul activităţii au fost trecute în evidenţă etapele de dezvoltare a bibliotecii, aspectele din viaţa cotidiană şi multe aprecieri de la cei ce ne-au onorat cu prezenţa.