marți, 7 martie 2017

Cărţi ce înnobilează sufletul

Lidia CÎSSA, bibliotecar,
Filiala „Hristo Botev”

       
Cunoaşterea unei cărţi noi interesante, unui nume de autor nou, original este întotdeauna o surpriză plăcută, un lucru intrigant, emoţionant pentru orice om, mai cu seamă atunci când rămânem cu impresii profunde şi ne lărgim orizontul nostru intelectual cu informaţii utile. Aşa ne dorim să fie şi pentru utilizatorii noştri, să-i orientăm spre lectura cărţilor bune, de calitate, care răspund rigorilor actualităţii. Acesta este scopul, în primul rând, al prezentărilor de carte care au intrat în practica bibliotecilor deja de multă vreme.
        În cadrul Programului de lectură „Chişinăul citeşte” a fost propusă spre lectură şi cartea Lucreţiei Bârlădeanu „Tunica portocalie”. La biblioteca „Hristo Botev” prezentarea acestei cărţi a avut loc în data de 2 martie 2017 la care au luat parte studenţii de la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM. Programul activităţii a fost variat şi a inclus: un grupaj de informaţii cu privire la jubileul a 140 ani de la fondarea Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu”, jubileul a 25 ani de la înfiinţarea Bibliotecii „Hristo Botev”, Programul de lectură „Chişinăul citeşte” peconizat pentru anul 2017, oferit de către şefa bibliotecii dna Angela Olărescu; prezentarea cărţii Lucreţia Bârlădeanu „Tunica portocalie” şi discuţia cu invitaţii pe marginea subiectelor abordate în carte, organizate şi desfăşurate de către bibliotecara Lidia Cîssa.
         Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu” anul curent celebrează un frumos jubileu – 140 ani de la fondare. În structura sa Biblioteca Municipală include 27 de filiale şi 6 departamente. Instituţia ghidează activitatea tuturor bibliotecilor din subordinea sa din municipiu, le acordă suport bibliografic, metodic, managerial. Prin numele pe care îl poartă, Biblioteca Centrală şi-a determinat misiunea şi valorile – să cultive dragostea de carte, de limbă, de neam, să valorifice operele personalităţilor notorii ale culturii şi ştiinţei din Republica Moldova şi cele din patrimoniul cultural mondial.
          Biblioteca bulgară „Hristo Botev” în data de 3 martie 2017 de asemenea marcheză un frumos jubileu – 25 ani de la apariţia ei pe harta culturală a mun. Chişinău. Pe parcursul acestor ani colectivul bibliotecii a muncit cu dăruire de sine, cu multă sârguinţă pentru utilizatorii săi, pentru a ridica prestigiul bibliotecii la nivelul cuvenit, pentru ca în prezent să avem o bibliotecă modernă, confortabilă, cu un fond bogat de carte în 3 limbi – bulgară, română, rusă, cu inima deschisă pentru publicul larg de cititori. Asemenea altor biblioteci, biblioteca noastră promovează cartea, lectura, personalităţile chişinăuiene, precum şi valorile culturale ale personalităţilor bulgare basarabene, implementează în practica sa de lucru noi servicii, a devenit pe bună dreptate un loc confortabil de cultură şi odihnă pentru locuitorii din teritoriu.
         A doua parte a activităţii a fost dedicată prezentării cărţii de L. Bârlădeanu „Tunica portocalie”. Numele autoarei – Lucreţia Bârlădeanu – e mai puţin cunoscut publicului larg de cititori, îndeosebi celor din generaţia tânără. Dorind să corectăm acest lucru, am invitat la prezentare utilizatorii tineri care se află în prag de maturizare, deoarece cărţile scriitoarei  prezintă interes, autoarea  este originală, modernă şi merită să fie remarcată.
         Lucreţia Bârlădeanu s-a născut la 30.05.1956 în satul Tătărăuca Veche din r-nul Soroca. După absolvirea cu eminenţă a Facultăţii de filologie a Iistitutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă”, actvează ca pedagog în satul natal, apoi ca lector-asistent la IPS „Ion Creangă”. Paralel, se consacră creaţiei literare. A încercat mai multe genuri literate. „Îmi place să fiu proaspătă, să intru în clişee. Experimentez neîncetat, stric jucăria şi fac altceva”, – a recunoscut ea într-un interviu pentru ziarul „Timpul”. A debutat cu versuri („Rouă de cuvinte”, „Clipe de păsări”, „Capitalul din para sângelui”), apoi a trecut la proză, scriind povestiri, esee, când s-a stabilit cu traiul în Paris („Dialoguri pariziene”, „Secolul nomazilor”, „Scrisori din Paris” şi altele). Obiectul ei de studiu sunt compatrioţii români aflaţi în exil în Franţa, deseori rătăciţi printre străini, cu pereglinările lor, nostalgia faţă de locurile de baştină, acomodarea la stilul de viaţă european. Prin creaţiile sale scriitoarea a unit 2 culturi –  franceză şi română.
       
După cum scria Dan C.Mihailescu, L.Bârlădeanu „ştie să vadă lumea cu un ochi calm, moderat”, dar, totodată este curajoasă, nu se sfieşte să spună unor lucruri incovenabile pe nume”. Stilul ei este elegant, această calitate fiind felul ei de a fi, în opinia scriitorului Adrian Cibotaru, cărţile ei sunt moderate ca volum, cu un limbaj frumos, se citesc uşor.
        Cartea „Tunica potocalie” este o culegere de povestiri, reprezentând proza scurtă, cam uitată în ultima perioadă în literatura contemporană. V.Beşleagă a remarcat că L.Bârlădeanu a reabilitat genul de proză scurtă, spunând într-un volum mic multe lucruri interesante. Pentru viaţa actuală cu un ritm intens de trai acest gen literar e foarte binevenit, foarte convenabil. Subiectele şi personajele povestirilor sunt foarte variate, în ele se conturează probleme ce frământă omenirea de mult timp. Am vorbit mai detaliat despre câteva din ele.
        Povestirea „Tunica portocalie” se află în centrul atenţiei culegerii. Este despre dragoste, o temă veche şi veşnic nouă. Pe paginile ei se pune în discuţie acest fenomen: Ce este dragostea de fapt? Cât poate dura o iubire? Există dragoste adevărată? Dar una veşnică? Este acest fenomen ca o gripă uşoară ce trece repede sau ca o boală gravă? Suntem îndemnaţi să medităm asupra acestui subiect, să polimizăm împreună cu personajele din lucrare, dacă dorim şi avem necesitate, şi să tragem concluziile necesare.
        Altă povestire „Lecţia de literatură” ne transferă în altă situaţie, să asistăm la o lecţie de literatură la Academia de Arte cu studenţii cursului I, regie, ca să participăm la o altă discuţie aprinsă, de data aceasta despre o asemenea faptă cum e răzbunarea, motivele ce au stat la baza răzbunării a două personaje feminine din 2 lucrări literare „Baltagul” de M.Sadoveanu şi „Năpasta” de I.L.Caragiale. Întrebările adresate studenţilor ne pun pe jar: E bună această dorinţă de a te răzbuna, de a-ţi face singur dreptate, pedepsind pe cel de la care ai suferit o nedreptate, un rău? Cum rămâne cu îndemnul din Biblie „Iubeşte-ţi aproapele?” sau „Nu răspunde la rău cu rău”? În povestire aflăm şi o istorie tulburătoare despre o răzbunare dureroasă din viaţa bunicului şi tătălui unuia dintre studenţi cu numele Dan. Autoarea nu ne oferă răspunsuri gata la întrebări, ci ne provoacă la meditaţie, chibzuinţă, să căutăm şi să găsim soluţionarea problemelor ce  frământă omenirea de sute de ani.
        „Acuarela veneţiană” reprezintă o povestire despre unul dintre cele mai frumoase oraşe din lume – Veneţia. Aici autoarea şi-a transpus pe hârtie emoţiile, sentimentele, impresiile pe care le-a trezit la ea acest oraş pitoresc şi le trezeşte la cei ce îl vizitează, pe care e imposibil să nu-l admiri şi de care nu e chip să nu te îndrăgosteşti pentru totdeauna. De remarcat că în lucrările sale scriitoarea adesea recurge la descrieri ale naturii, atribuindu-le astfel un caracter liric, armonios. Au fost lecturate cele mai impresionante fragmente, apoi am călătorit folosind tehnica audiovizuală prin Veneţia, luând cunoştinţă de cele mai fascinante atracţii turistice din oraş.
        Denumirea cărţii nu este una întâmplătoare. Stilul vestimentaţiei – tunică - este unul modern, simbolizează graţia şi libertatea. Culoarea portocalie este provocatoare, excitantă, flexibilă, precum e dragostea, totodată e şi culoarea unei flăcări – flacăra dragostei. Omul contemporan este unul liber, descătuşat, însă libertatea nu înseamnă lipsa de responsabilitate, desfrâu, dezastru, omul în toate trebuie să ştie măsura, limita, dincolo de care nu trebuie de trecut. Pecum focul trebuie întreţinut aruncând câte un lemn în el, la fel şi dragostea – fie că e vorba de dragostea faţă de partenerul de viaţă, ori cea maternă sau paternă, faţă de aproapele nostru în genere, faţă de Patrie, de limba maternă, oraşul natal etc. – e necesar să fie permanent alimentată, întreţinută, protejată de orice dificultăţi şi doar astfel poate să rămână veşnic vie flacăra dragostei.

       Studenţii Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM cu un deosebit entuziasm au luat parte la discuţie, exprimându-şi opiniile şi sugestiile referitor la problemele ce le evidenţiază scriitoarea în carte. Scopul nostru este ca tinerii să înveţe a gândi „pe cont propriu”, ca Dan din povestirea „Lecţia de literatură”, şi nu să „reproducă cele auzite în auditoriu sau informaţiile citite în literatura recomandată”, oricând  să aibă opinia sa şi să o poată argumenta.