vineri, 10 martie 2017

Cenaclul „Grai matern” la Biblioteca „Transilvania”


Parascovia ONCIU, șef, Fililala „Transilvania”

           
Era spre sfârșitul anilor optzeci ai secolului trecut, renașterea națională luase o amploare mare. Apare Cenaclul „Flacăra” a lui Adrian Păunescu care aduna mii de oameni dornici de cunoaștere a istoriei neamului. Ca un imbold  acțiunea cenaclistă ia amploare. Sectorul Ciocana nu dispunea de o Casă de Cultură, unde ar fi posibil să se adune multă lume. Sectorul era doldora de denumiri a străzilor cu numele multor personalități din fostele tări ale Uniunii Sovietice. Principalul boulevard al Ciocanei purta denumirea de bulevardul Kutuzov. Apariția Cenaclului „Grai matern” a stimulat o trezire națională. Schimbările denumirii străzilor a avut loc pe măsura înaintării în timp. Denumirea fostului bulevard Kutuzov a fost redenumit cu numele mareluui Domnitor al Țării Românești Mircea cel Bătrân, până și sectorul Ciocana deţinea numele de Dnestrovschii raion. Cenaclul „Grai matern” înființat în incinta bibliotecii nr. 32 (din 1991 „Transilvania”), condus de poeta Renata Verejanu, ea fiind și locatară a acestui cartier. Nume notorii au fost prezente la inaugurare: Mihai Cimpoi, Ion Vatamanu, Glebus Saiinciuc, Dumitru Fusu, Vasile Căpățină, Olga Ciolacu, Silviu Fusu și membrii Teatrului etnofolcloric „Ion Creangă”. A fost inaugurată și expoziția de pictură a Mariei Mardare în premieră. Cam așa a pornit Cenaclul „Grai matern”, născut în lumea cărții ajuns la 29 ani de viață. Ședințele s-au petrecut și se petrec în diferite localuri, biblioteci. Duminică, 5 martie 2017, la Filiala „Transilvania” a avut loc ședința cenaclului cu o frumoasă activitate literară dedicată femeiei. Moderatoarea activității a fost poeta Renata Verejanu. Prezenți la activitate au fost: Acad. Mihai Cimpoi, Nicolae Roibu, Anișoara Cibotari, președinta Societății Culturale „Plai mioritic” Iași-Chișinău-Cernăuți, scriitorii: Constantin Dragomir, Gheorghe Cutasevici, Alexandru Plăcintă, Ion Deviza, Petru Hasnaș, Ecaterina Negară, Tatiana Afanas-Creciun, Ștefan Sofronovici, dr. AȘM, Valeriu Munteanu, poet, compozitor, interpret, Viorica Cibotaru, cântăreață de muzica populară, Cocarcea Vasile, prieteni ai cărții etc.  Au fost lansate și prezentate următoarele volume: M. Cimpoi. Dicționar de teorie și critică literară, Ed. Bibliotheca, 2016;  M. Cimpoi. Curs de critică literară; Amorul un copil pribeag?: Antologie de epigrame ; Petru Hasnaș „Ecou de dor”; Tatiana Afanas-Creiciun. Eva într-o zi de vară (15 poezii pentru copii de 3-4 ani) și volumul Pietre din petale ; Valeriu Mocanu CD „Tangoul anotimpurilor”.                                                                                   
              
          Dl Academician Mihai Cimpoi a vorbit despre apariția cenaclului „Grai matern” despre literatura postbelică din Basarabia, despre relațiile culturale cu Clujul, despre cuvintele  și semnificația cuvintelor din Dicționarul de teorie și critică literară.
Amorul un copil pribeag?!” cuprinde epigrame și catrene umoristice, apărut la editura „Prim” Iași, România, a epigramiștilor I. Diviza, Gh. Bîlici, I. Cuzuioc,  fiind prezentată de însăși autorul. Dlui a declamat epigramele „Norocul”,„Femei în parlament”, „Măsura”, „Sheherezadei mele”, etc. la auzul lor publicul a avut momente de bună dispoziție și revelație.
          S-a alăturat și Ștefan Sofronovici cu un recital dedicat femeii.
       Domnul Gratii Vasile, profesor universitar, a mărturisit despre anii de școală și prietenia cu colegul său, Petru Hasnaș, care este la lansarea  celei de a treia carte a colegului său, care proslăvește în versuri femeia, viața cotidiană, frământările sufletești, despre prieteni, satul natal și amintirile frumoase care îi leagă. De fapt a fost inițiată ședința Cenaclului „Grai matern”, pentru lansarea cărții dlui Petru Hasnaș  „Ecou de dor”, dar așa a fost să fie, ca să se prezinte mai multe cărți. Invitații dlui Petru Hasnaș sora sa Veronica. Invitata măriei sale a fost Anișoara Pagur, interpretă de muzică populară bulgărească. Ecaterina Negară,  poetă,  a reflectat activitatea literară a lui P. Hasnaș, menționănd că dlui este membru al „Ligii literare a scriitorilor din România” și că publică în revista literară „Agora”.
          Tatiana Afanas-Creciun și-a prezentat cartea  „Eva într-o zi de vară”, care cuprinde 15 poezii pentru copii de vărstele între trei și patru ani și volumul „Pietre din petale” a fost de bun augur , dat fiind faptul că din el au fost selectate poezii, devenite șlagăre în anul 2013 poezii. Autoarea a declamat poezia „Am uitat să uit de tine”, menționând că este autoarea a cinci volume.                                                    
          Apogeul prezentărilor a fost CD-ul dlui Valeriu Mocanu „Tangoul anotimpurilor”. Cantinterpretul a interpretat o doină scrisă de Renata Verejanu „Doină dor și omenie”,  care face parte din acest CD și alte cântece incluse în acest minunat CD.

          A fost o sărbătoare a sufletului care a adunat scriitori, prieteni și persoane de diferite profesii, care sunt îndrăgostiți de poezie.