miercuri, 22 martie 2017

Lucreția Bârlădeanu la Filiala „Transilvania”

Ludmila CAPIȚA,  bibliotecar principal, Filiala „Transilvania”
       
Motto: Trecutul, ca și pământul,  își cere jertfa ce o merită. (din volumul „Tunica portocalie”)


Lectura constituie una din cele mai benefice activități pe care omul le poate desfăşura, atât spre binele său, cât și a celor ce-l înconjoară, cu condiția să însumeze informații de calitate. Prin intermediul lecturii iți poti crea un alt punct de vedere despre viață, cu siguranță îți îmbogățești cunoştinţele ceea ce te ajută să fii o persoană mai optimistă și cu mai multă imaginație.

O carte propusă spre lectură în cadrul Programului „Chişinăul citeşte” este volumul scriitoarei Lucreţia Bârlădeanu „Tunica portocalie”, aceasta fiind un prilej pentru o întâlnire deosebită, ce a avut loc recent la Filiala „Transilvania” a BM „B.P. Hasdeu”. Liceenii de la Liceul Teoretic „Gaudeamus” au avut ocazia să stea față-n față cu scriitoarea Lucreția Bârlădeanu și poeta Călina Trifan. Întâlnirea a fost benefică, atât pentru elevi și profesori, cât și pentru cei doi scriitori prezenți în sală. A dat start activității dna Parascovia Onciu, a vorbit despre Programul „Chișinăul citește”, fiind la cea de-a XIV-a ediție, despre cărțile propuse spre lecturare.

Moderatoarea dna Alexandra Tănase a vorbit despre tematica și motivele expuse în cele 21 de povestiri a volumului „Tunica portocalie”. Detalii care au atras atenția: Sunt eroii creionați bine, Probleme eterne ce pot fi citite mereu, Finalul aforistic „El avea nevoie de mai mult timp”, „Trecutul ca și pământul își cere jertfa”, „vectorul european nu este salvarea”, „Un spaţiu politic nu coincide cu un spațiu spiritual”.                                                                                                            
Apoi câțiva elevi din clasa a XII-a au prezentat volumul „Tunica Portocalie”. Este o culegere ce cuprinde 21 de povestiri. Cartea oferă șansa de a pătrunde tainele lumii în care trăim, prezentând spre analiză felii de viață reală prin iluzia scriitoricească propusă. Viața, Iubirea, Suferința, Durerea, ca parte a vieții noastre – tematică deja existentă.       
                                                                                                                                  
Cartea „Tunica potocalie” este o culegere de povestiri, reprezentând proza scurtă, cam uitată în ultima perioadă în literatura contemporană. Vladimir Beşleagă a remarcat că Lucreția Bârlădeanu a reabilitat genul de proză scurtă, spunând într-un volum mic sunt redate multe lucruri interesante. Pentru viaţa actuală, cu un ritm intens de trai, acest gen literar e foarte binevenit, foarte convenabil. Subiectele şi personajele povestirilor sunt foarte variate, în ele se conturează probleme ce frământă omenirea de mult timp. Liceenii au carecterizat căteva povestiri: Lecția de literatură, Cioara, Păpușa, Un decor de rendes-vous, unde autoarea a intervenit cu remarci și completări la ele. Şi titlul cărţii a fost în vizorul participanţilor, prin semnificaţia lui. Autoarea, spunând, că titlul volumului „Tunica Portocalie” nu este ales întâmplător. Portocaliul este o culoare vibrantă, exuberantă, iar tunica – un element de vestimentație, o haină ușoară, care seamănă cu o pasăre, este purtată de călugării tibetieni, are semnificație de sacralitate, un simbol al graţiei și libertății. Mai este considerată şi haina creativității, cea care vine de la soare și spre soare urcă, care se topește, pentru ca autorul s-o recupereze din nou și s-o aducă cititorilor. „Un scriitor lasă întotdeauna și cititorului său posibilitatea de a se regăsi în simboluri și de a le interpreta”.   
                                                         
Liceeana Mariana Postolachi a prezentat  povestirea „Gurmandul”, arătând convingător că cât de rafinate sunt bucatele franceze.   Poeta Călina Trifan, prietena dnei Lucreția Bârlădeanu a vorbit despre lectură, că este cea mai salutabilă dependență. Nu există o întâlnire mai frumoasă decăt cu o carte. Lucreția Bârlădeanu se bucură de simpatia colegilor, talentul ei este un dar, iar „Tunica portocalie” este jalonul maturităţii sale. Autoarea ne direcționează spre zone mai luminoase. Această lectură publică ne intrigă și are succes.                                             

Apoi a urmat un dialog constructiv între liceeni și scriitoare, unde au răsunat întrebări de tipul: Mădalina Nederița „Cât timp v-a luat să creați cartea? – răspuns: cartea  a fost scrisă în vre-o 2 ani, ţinind cont de sfatul lui Andrei Strîmbeanu.... „Dacă vrei să scrii bine să faci biografie, doar atunci poți zice tare și razbate în domeniul nostru. Fiecare autor se scrie în cărți. Există durere în cartea dată, dar există și lumină, care te poate arunca mai depatre de aceste incomodităţi… 

Cristina Şendrea: Ce ce anume acest titlu? – răspuns: Portocaliul este culoarea pură, care lasă să se vadă transparența. Haina creativității, urcă spre soare…            
                                                                  
În finalul activităţii s-au dedus concluziile: Cartea are un limbaj accesibil, Atinge prin sentimente paterne, Să ținem minte de unde ne tragem... Să apreciem părinții, Că un spațiu politic nu coincide cu un spațiu spiritual…        
                                                                                            

A fost o activitate interesantă și emoționantă, plină de curiozitate şi conţinut, care îndeamnă pe toţi iubitorii de literatură să fie citită.