vineri, 3 martie 2017

Serviciul #Media la Filiala „Liviu Rebreanu"

Valentina Țîra

În ultimii ani, în contextul schimbărilor în societate,  apar  tot mai multe ghiduri și îndrumare în ceea ce privește sănătatea, religia, familia, etc. cum ar fi educația civică, educația pentru sănătate, educația moral-spirituală, educația sexuală.  Acum nu demult  a apărut o nouă orientare ce se referă la mass media - educația mediatică. Noi suntem consumatori activi de informație din toate sursele posibile cum ar fi televiziunea, ziarele, revistele, internetul. Rolul acestei educații este de a forma abilități de gândire critică pentru a evalua corect credibilitatea știrilor, a editorialelor  și a articolelor,  de a deosebi faptele  de opinii, de a identifica sursele de îîncredere. Consumatorii să poată singuri evalua informația care ajunge la ei. Producătorii de știri sunt responsabili să ofere știri corecte și transparente.
Biblioteca în prezent  și-a schimbat rolul și semnificația ca formă de organizare și funcționare. Ea este un spațiu deschis  și accesibil unde beneficiarii comunică, fac  schimb de experiență și de idei. Bibliotecarul joacă un rol important în educația mediatică a cetățenilor.  El  are posibilitatea de a ghida persoanele de toate vârstele cum să utilizele informația, să găsescă cele mai de încredere surse, să fie critici și să înțeleagă noile medii. Cetățenii ce vor primi educația mediatică vor înțelege cît de importantă este presa liberă. Aceștea vor promova  o societate civilă formată din prodicători și consumători de știri informați și implicați.
          Recent am participat la un training referitor la educația mediatică propus de IREX, având ca formator pe Nicoleta Fotiade din România.  Am înțeles că comunitatea noastră nu este bine informată de acest tip de educație în ceea ce privește mass media. Din această cauză ne-am propus  să lansăm un nou serviciu la filiala „Liviu Rebreanu” cu  denumirea de  "#Media". Mi-am pus  scop să îndrumez beneficiarii să utilizeze corect  sursele de informație.  Acest serviciu are 5 module:
1.       Sursele media și comunicarea;
2.       Credibilitatea informției și responsabilitatea jurnalistului;
3.       Criterii de bază pentru realizarea știrilor;
4.       Vocabularul privind noile media;
5.        Fotografiile în mass media;
        Ca grup țintă am ales 2 categorii:  tineri  și seniori. Fiecare grup participă la toate 5 module. După fiecare modul va fi o evaluare a abilităților. Invităm toți doritorii de a participa la acest  serviciu. Va fi interesant, creativ și veți învața multe lucruri noi.