joi, 13 aprilie 2017

Drumul libertăţii pornit de la Chişinău

Angela OLĂRESCU,
Șef, Filiala „Hristo Botev”

       12 aprilie 2017 este o zi importantă în istoria Bulgariei -  140 de ani de la epopeea istorică, care s-a soldat cu eliberarea patriei lor.
      140 de ani în urmă, în 1877, împăratul rus Alexandru al II-lea în fața Catedralei din Chișinău a declarat războiul Imperiului Otoman. În Manifestul său el a menţionat, că Imperiul Rus este deranjat de acţiunile Porții otomane (legate de prăbuşirea sângeroasă a revoltei bulgarilor din aprilie 1876) și din această cauză Petersburgul începe războiul cu cotropitorii turci. Războiul ruso-turc din 1877-1878 s-a soldat cu eliberarea Bulgariei și a avut un impact important în rândul bulgarilor din Basarabia mai ales pentru cei din Chișinău. Anume capitala noastră orașul Chișinău a fost locul, unde s-au format detașamente de voluntari bulgari și de aici ei sau pornit la Balcani ca să lupte pentru patria sa istorică.
      Cu prilejul acestui eveniment marcant la Biblioteca „Hristo Botev” s-au desfăşurat masa rotundă Legăturile cultural-istorice dintre Bulgaria și diaspora bulgară din Basarabia unde au participat reprezentanţii Societăţii Naţionale „Tradiţia” din Bulgaria (ce se ocupă cu reconstruirea luptelor istorice a poporului bulgar), Societatea Ştiinţifică a Bulgariştilor din Moldova, Grupul Etnologia bulgarilor a Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM, conducerea Comunităţii Bulgare din RM şi a Comunităţii bulgarilor din Chişinău.
      Reprezentanţii Societăţii Naţionale „Tradiţia” au vizitat biblioteca noastră pentru prima dată și cu acest prilej au fost prezentate succesele, serviciile, parteneriatele bibliotecii pe parcursul a celor 25 de ani.
     Masa rotundă a fost moderată de preşedintele Comunităţii Bulgare din Moldova, dl Fiodor Sabii. Reprezentanţii au vorbit despre semnificaţia zilei de 12 aprilie, au menţionat necesitatea popularizării acestei zi istorice în rândul tinerei generații, dar și a publicului cititor. Au fost expuse exemple de petrecerea acestei zi în Bulgaria, au fost donate cărți (literatură artistică, științifică, calendare, hărți) cu tematica patriotică istorică de Societatea Naţională „Tradiţia”.