marți, 30 mai 2017

Limba maternă – sprijinul şi mândria omului

Lidia CÎSSA,
bibliotecar, Filiala „Hristo Botev”  

         
 Deja de cinci ani la Biblioteca „Hristo Botev” funcţionează Serviciul „Studiem limba bulgară” în cadrul căruia se studiează limba, literatura, istoriea, folclorul şi cultura bulgară pentru maturi şi copii, lecţiile având loc în fiecare sâmbătă şi duminică pe parcursul anului de studiu cu începere din 15 septembrie până la 28 mai, de la ora 10.00 - 14.00. Anual se formează cinci grupe. La grupa pentru maturi lecţiile de limbă bulgară sunt predate de către profesoara Nadejda Cara şi cele de literatură şi istorie – de către profesoara Elena Raţeeva. Studenţii sunt utilizatori ai bibliotecii, reprezentanţi ai etniei bulgare din RM, precum şi colaboratori ai bibliotecii, reprezentanţi ai altor etnii din RM, care doresc să cunoască limba şi cultura bulgară. Lecţiile la grupa pentru copii sunt ţinute de către profesoara Nadejda Raţeeva. Grupa mică e constituită din elevi şi preşcolari de etnie bulgară. Lecţiile de folclor, tradiţii şi obiceiuri sunt predate de către Ana Pagur.

          Scopul Serviciului menţionat este de a familiariza utilizatorii care frecventează lecţiile cu limba, literatura, istoria, obiceiurile şi tradiţiile bulgare, deci cu cultura bulgară. Unii dintre audienţi sunt de origine bulgară din Moldova, dar dorecs să păstreze legătura cu Patria srămoşilor săi – cu Bulgaria, fiindcă limba maternă este cel mai de preţ şi mai scump lucru al omului, este sprijinul lui, susţinerea lui morală şi spirituală în orice situaţii dificile.
       Biblioteca „Hristo Botev” dispune de materialele necesare pentru studiu. Drept bază de studiu al limbii bulgare a fost luat manualul „Давайте вместе учить болгарский язык” al autorilor В.Н. Гливинская, И.В. Платонова care este în bibliotecă şi cu care sunt asiguraţi toţi studenţii. Lecţiile de limbă bulgară cuprind informaţie de fonetică, 20 de lecţii ale cursului de bază, exerciţii lexico-gramaticale pentru cultivarea depriderilor de citire, vorbire, audiere şi traducere, texte-dialoguri pe teme uzuale. Materialul gramatical este prezentat în scheme şi tabele, fiecare temă e însoţită de vocabular. Lecţiile au orientare practică şi menirea de a-i ajuta pe toţi doritorii să însuşească bazele limbii bulgare. Conţinutul textelor cultivă la bulgarii din Moldova şi reprezentanţii altor naţionalităţi dragostea faţă de frumoasa ţară Bulgaria, pentru unii fiind Patria lor istorică, faţă de trecutul glorios al poporului bulgar, faţă de cultura şi civilizaţia bulgară.
      În cadrul lecţiilor sunt folosite de asemenea şi alte manuale suplimentare, ghiduri de comunicare ruso-bulgare, româno-bulgare, diverse dicţionare ruso-bulgare, bulgaro-ruse, româno-bulgare, dicţionare de sinonime, antonime, frazeologice ale limbii bugare etc. pe care biblioteca le oferă utilizatorilor cu generozitate.
      La lecţiile de literatură şi istorie bulgară studenţii iau cunoştinţă de cei mai renumiţi scriitori, reprezentanţi ai literaturii bulgare, se studiază cele mai importante opere ale scriitorilor  Hristo Botev,  Aleco Constantinov, Iordan Iovcov, Anghel Karaliicev, Pavel Vejinov, Nicolai Rainov şi alţii, de asemenea se discută despre cele mai importante evenimente din istoria Bulgariei, de exemplu războiul ruso-turc, răscoalele de eliberare naţională din Bulgaria, şi despre eroi naţionali precum sunt Hristo Botev, Vasil Levski şi alţii. 
      La finele fiecărui an de studiu al limbii şi literaturii bulgare, toţi studenţii care au studiat întreg ciclul de lecţii şi au însuşit materialul predat primesc diplome de absolvire a cursurilor respective. Tradiţional, ultima zi a anului de studiu este festivă când se înmână diplomele, se fac totalurile anului de studiu.
       Anul acesta festivitatea a avut loc în data de 21 mai, duminică. Pe lângă profesorii care predau la orele de studiere, la acivitatea în cauză au fost prezenţi ataşe al culturii de la Ambasada Bulgariei în RM dl Gheorghi Iovkov şi directorul proiectului dl Nikolai Cervenkov şi utilizatori ai bibliotecii. În discursurile sale domnii menţionaţi au apreciat rolul lecţiilor de studiu al limbii  bulgare pentru bulgarii basarabeni, precum şi aportul bibliotecii în această activitate importantă pentru comunitate, pentru valorificarea tezaurului culturii bulgare în RM, fapt ce contribuie la consolidarea relaţiilor prieteneşti  dintre Bulgaria şi RM, mai cu seamă că aceste 2 ţări sunt parteneri în integrarea europeană.
          Ansamblul  etno-folcloric „ Въгленче” , unii membri ai căruia de asemenea studiază  limba bulgară în cadrul bibliotecii, a prezentat un concert constituit din cântece şi dansuri bugăreşti. Apoi profesorii de limbă bulgară au înmânat diplomele absolvenţilor.

          Studierea limbii bulgare în bibliotecă va continua, deoarece avem intenţia, alături de cei mai progresişti oameni din ţară, să păstrăm ce avem mai scump  - limba, istoria, tradiţiile tuturor  etniilor  din Republica Moldova.