joi, 28 septembrie 2017

Biblioteca „M. Ciachir” în ajunul jubileului de 25 ani de la fondare

Angela Vintilă
șef filială , Filiala „M. Ciachir”

Biblioteca „M. Ciachir” a fost fondată la 4 octombrie 1992, având în structura sa oficiul împrumut, și sala de lectură. Mai târziu, în 1998 a fost luată decizia sa fie deschis și oficiul copii. Misiunea de baza a bibliotecii este de a promova literatura, istoria, cultura, tradițiile găgăuze.
 Filiala a fost fondată cu scopul realizării unui proiect unic de dezvoltare și promovare a culturii   diverselor etnii din R. Moldova, în cadrul Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu”.
  Astăzi colecția bibliotecii constituie aproximativ 23 770 de documente în limbile română, rusă,  1 496 în găgăuză.
 Se presupune cã bibliotecile atrag utilizatorii nu numai prin bogăția şi prin varietatea publicațiilor pe care le dețin, ci și prin alte aspecte pozitive pe care utilizatorii sunt în mãsurã sã le menționeze: atmosfera relevantă din bibliotecă, acțiunile culturale organizate în spațiul bibliotecii, comportamentul bibliotecarilor, organizarea colecțiilor sau alte aspecte, cum ar fi: funcționalitatea instituției, amplasarea ei, programul de funcționare etc.
Azi bibliotecarul este:
- mediator, asigură accesul la cunoaștere, la informare şi la cultură pentru colectivitatea în care îşi desfășoară activitatea;
- responsabil, conduce unități mai mari sau mai mici, servicii, îşi gestionează bugetul, îşi planifică activități;
- intelectual, bibliotecarul joacă un rol important în politica culturală şi educativă;
- inovator, bibliotecarul utilizează zilnic noi tehnici în colecțiile pe care le reînnoiește.
Biblioteca dispune de documente ce relatează istoria, tradițiile poporului găgăuz. Utilizatorul are oportunitatea de a consulta literatură de referință, manuale, monografii, beletristică. Dezvoltarea si promovarea culturii este unul din aspectele de baza a activității echipei
Pe parcursul acestor ani în cadrul cenaclului „Ana dili” au fost organizate evenimente frumoase cu personalități marcante: M. Cimpoi, V. Beșleagă, L. Butnaru, D. Tanasoglu, N. Baboglu ș.a. Am realizat multe lansări și prezentări de carte, având oaspeți din România, Republica Turcia.
 Activitatea din bibliotecile publice abordează atât dezvoltarea serviciilor tradiționale pe care biblioteca publică le oferă publicului în mod obișnuit (împrumutul, consultarea de documente etc), cât și serviciile noi pe care biblioteca le poate dezvolta o dată cu introducerea noilor tehnologii bazate pe Internet în activitatea şi operațiunile ei zilnice. Schimbările tehnologice care se produc în societate afectează toate domeniile vieţii şi biblioteca face față prin a-şi diversifica serviciile pe care le oferă.
   Biblioteca noastră e situată într-un loc bine populat al cartierului Râşcani. Ea se învecinează cu multe instituții de învățământ: liceele „I. Creangă”, „Ştefan cel Mare”, „N. Gheorghiu”, „M.Kogălniceanu”, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea Slavonă, cămine studențești, colegii, școli. Prin urmare marea majoritate a utilizatorilor alcătuiesc tineretul de vârstă școlară sau studențească, dornici de cunoștințe.
De multă vreme biblioteca nu este doar locul de unde poți să împrumuți cărțile pe care nu le deții în colecția proprie și nici nu le găsești în colecțiile prietenilor. Acum biblioteca este instituția de cultură cu rol strategic în viața comunității, are tot mai multe atribuții, bibliotecarii fiind întrebați: Şi asta face biblioteca?!
Astăzi biblioteca este promovată pe diverse rețele de socializare care sunt platforme de comunicare și interacțiune cu utilizatorii. Mediul electronic produce mutații, modificări majore la nivelul societății așa cum invenția tiparului a dus la dezvoltarea societății în forma cunoscută astăzi.
În aceste condiții bibliotecile se remodelează la o serie de provocări precum sunt:
- extinderea exigențelor din partea utilizatorului;
-  asimilarea informaticii în conținutul activității biblioteconomice;
- diversificarea tipologiei de documente;
- diversificarea tipologiei produselor şi serviciilor oferite;
- mutarea accentului de la document spre informație;
- mutații în conținutul proceselor biblioteconomice în funcție de tipologia documentară şi a produselor şi serviciilor solicitate (oferite);
- necesitatea omiterii barierei spațiu - timp în comunicarea și utilizarea informației.
Acum, când am parcurs o distanță de 25 de ani de activitate, cu fermitate putem confirma că biblioteca este recunoscută drept o instituție ce oferă serviciile solicitate de comunitate, luând în considerație diversele criterii de vârsta, statut social, naționalitate.
Întotdeauna vom porni de la un studiu aprofundat asupra comunității căreia ne adresăm, privind sub toate aspectele: economic, social, cultural, interese şi preocupări, nevoi şi așteptări, oportunități şi provocări, de la cea mai mică vârstă până la greaua povară a anilor şi la nevoia de comunicare.

Ne dorim mult și pe viitor să putem ține pasul timpului, să realizăm evenimente frumoase și servicii utile pentru comunitate.