luni, 4 decembrie 2017

Formarea culturii voluntariatului în biblioteci

Gânditorul americam Joan McGuinness menționa: „Ştiu că e aproape un clişeu, dar ca voluntar câştigi mai mult decât dai. Poţi înţelege o altă cultură mult mai bine decât ai face-o ca simplu turist. Locuieşti cu oamenii din ţara gazdă, mergi la ei acasă, stai de vorbă cu profesorii. Îţi dai seama că ai multe în comun cu oamenii alături de care lucrezi. Practic, promovezi pacea şi justiţia în lumea întreagă”.

CE ESTE VOLUNTARIATUL?
Organizaţia Naţiunilor Unite defineşte voluntariatul ca o activitate desfăşurată din propria dorinţă, voinţă şi discreţie fără a obţine un venit pentru a aduce beneficii părţii terţe şi satisfacţii personale.
Voluntariatul este activitatea desfăşurată de persoane fizice dinproprie iniţiativă în beneficiul unei alte persoane, în beneficiul unui grup, al comunităţii sau al societăţii în general, fără ca persoana care desfăşoară activitatea să fie remunerată pentru activitatea depusă (Centrul Naţional de Voluntariat Pro Vobis Cluj-Napoca).
Legea voluntariatului a Republicii Moldova (nr. 121 din 18 iunie 2010) defineşte voluntariatul ca participarea binevolă la oferirea de servicii, cunoştinţe şi abilităţi sau  prestarea unor activităţi din propria iniţiativă a persoanei denumită voluntar.
Orice acţiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare." (Tracker)
„Orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenţia de a ajuta şi fără a urmări un câstig financiar imediat." (Scheier)
„Impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalţi fără a se gândi la recompense financiare." (Manover)
Voluntar este orice cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin care în sprijinul solidarităţii civice se implică în activităţi de voluntariat (Legea voluntariatului a Republicii Moldova).
Voluntari pot fi toate persoanele care doresc să desfăşoare o activitate în interesul comunităţii indiferent de rasă, culoare, etnie, vârstă, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, deficienţe fizice/psihice, stare civilă, situaţie economică, sau orice alt asemenea criteriu.

CARE SUNT PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE VOLUNTARIATULUI?
Voluntariatul se fundamentează pe următoarelele principii (Legea voluntariatului a Republicii Moldova):
l  participarea ca voluntar, pe baza consimţământului liber exprimat;
l  implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;
l  desfăşurarea voluntariatului exluzând orice remunerare financiară sau materială;
l  recrutarea voluntarilor pe baza egalităţii şanselor, fără nici un fel de discriminare;
l  cunoaşterea de către voluntar a drepturilor şi obligaţiilor sale;
l  cunoaşterea activităţii relevante care implică contribuţia voluntară;
l  participarea la voluntariatul internaţional.

DE CE OAMENII DORESC SĂ SE IMPLICE ÎN ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT?
Munca voluntară presupune realizarea unei activităţi fără recompensă, reprezentând un interes faţă de problemele societăţii sau faţă de una dintre acestea. O astfel de muncă este o   renunţare la pasivitatea tradiţională, o contribuţie la ameliorarea calităţii vieţii, la dezvoltarea socială echilibrată. A face ceva ca voluntar înseamnă, în primul rând, că îţi pasă de o problemă cu care ceilalţi se confruntă.
 • Voluntariatul contribuie la ameliorarea calităţii vieţii, precum şi la dezvoltarea unei mai mari solidarităţi între oameni.
 • Voluntariatul contribuie la o dezvoltare economică şi socială mai echilibrată.

Voluntariatul solicită implicarea întregii comunități în identificarea și soluționarea propriilor probleme, oferă o voce celor care nu pot să se reprezinte singuri, oferă altora posibilitatea de a participa ca voluntari, este complementar, dar nu se substituie serviciilor care trebuie să fie oferite de alte sectoare sau de angajații plătiți, oferă persoanelor posibilitatea de a acumula noi cunoștințe și abilități și de a-și dezvolta la maximum competențele, încrederea în sine și creativitatea.

CINE POATE FI VOLUNTAR ÎN BIBLIOTECĂ?
Cu cât diversitatea voluntarilor după vârstă este mai mare cu atât avantajele sunt la fel de numeroase.  Vârsta voluntarilor depinde de scopurile şi proiectele instituţionale. Actorii principali în promovarea lecturii pot fi cei care citesc mai mult. Datele statistice argumentează că copiii şi tinerii sunt utilizatorii ţintă. În deosebi ei sunt categoria care prin acţiunile sale, prin munca sa pot să accelereze pulsul lecturii, să susţină serviciile publice comunitare. La rândul său vârsta a treia prin înţelepciune şi profesionalism pot sprijinii iniţiativele bibliotecii. Şomeri în căutarea unui loc de muncă pot obţine experienţă, abilităţi noi şi recomandări pentru viitoarele angajări. Persoanele cu dizabilități  sunt o sursă de talente care au nevoie de contact interuman şi de o modalitate de a-şi petrece timpul liber. Posibili voluntari pot fi şi familii întregi. 

CARE SUNT DOMENIILE DE IMPLICARE A VOLUNTARILOR?
Identificarea domeniilor / ariilor de implicare a voluntarilor în bibliotecă trebuie realizată atât pe baza proiectelor care sunt deja în derulare, cât şi în baza noilor proiecte care urmează să înceapă. De asemenea ea trebuie realizată pe baza strategiilor de dezvoltare organizaţionale pe termen mediu sau lung (de dezvoltare, de comunicare, de relaţii publice, de fundraising etc.). Această etapă este absolut necesară, deoarece trebuie să ştim: De ce avem nevoie de voluntari? Care sunt domeniile în care se pot implica voluntarii? De câţi voluntari este nevoie? Cum îi va sprijini instituţia gazdă?
Voluntarul nu trebuie recrutat pentru a îndeplini munca bibliotecarului, ci pentru a acorda valoare activităţii de informare şi documentare. La elaborarea listei de priorităţi, de sarcini pentru implicarea voluntarilor neapărat să se examineze cu atenţie dacă sarcinile alocate nu se substituie muncii angajaţilor. Un ajutor considerabil este chestionarul de analiză a nevoilor de voluntari la nivel de bibliotecă, unde participă toţi bibliotecarii. În aşa mod la nivel de reţea se elaborează o listă a necesarului de voluntari.
Ariile de implicare  sunt diverse şi se extind în dependenţă de priorităţile bibliotecii:
l  activităţi extramuros;
l  servicii la distanţă;
l  extinderea orelor de funcţionare ale bibliotecilor pentru utilizatori;
l  servicii digitale;
l  activităţi de relaţii publice;
l  administrarea şi actualizarea forum-urilor pe interese;
l  educarea tehnologică a utilizatorilor;
l  organizarea lecturii în perioada estivală;
l  culegerea de texte;
l  traducerea materialelor etc.
   Oamenii devin voluntari pentru o cauză. Este important ca ei să cunoască dacă nevoile instituţiei corespund aptitudinilor, cunoștințelor şi nevoilor pe care le au.
În procesul de identificare a domeniilor de implicare a voluntarilor se recomandă de a elabora un chestionar pentru angajați.

CUM SUNT RECRUTAȚI VOLUNTARII?
Recrutarea şi selectarea voluntarilor se realizează pe etape:
1. Determinarea poziţiilor care vor fi ocupate de voluntari şi de câţi voluntari are nevoie biblioteca pentru activităţile viitoare.
2. Anunţarea, promovarea acestor poziţii prin diverse forme şi metode.
3.  Realizarea unui interviu  cu potenţialii voluntari:
l  Ce te-a determinat să activezi în calitate de voluntar?
l  De ce doreşti să fii voluntar?
l  Ce ştii despre voluntariat?
l  Domeniile în care ai mai lucrat?
l  Proiecte la care ai participat?
l  Proiecte pe care ai vrea să le realizezi?
l  De ce ai venit anume în această bibliotecă?
4. Trierea voluntarilor.
5. Anunţarea şi invitarea voluntarilor selectaţi.
Activitatea de selecţie a voluntarilor permite:
 •         clarificarea imaginii potenţialilor voluntari despre organizaţie / instituţie, despre activităţile desfăşurate şi rolul lor în această structură;
 •         găsirea voluntarilor potriviţi pentru activităţile şi beneficiarii organizaţiei / instituţiei;
 •          identificarea nevoilor de instruire ale voluntarilor pentru succesul activităţilor viitoare. 

CARE SUNT DREPTURILE VOLUNTARULUI?
a)       dreptul de a fi voluntar indiferent de rasă, religie, sex, naţionalitate, dizabilităţi, stare civilă, orientare sexuală, vârstă, caracteristici genetice, limbă, opinii politice, proprietate etc.;
b)       participarea la elaborarea şi derulaera programului pentru care a încheiat contractul ;
a)       desfăşurarea activităţii într-un anumit domeniu în funcţie de posibilităţile proprii şi conform regulilor existenţe la BM;
b)       posibilitatea de a solicita de la BM un certificat nominal şi scrisori de recomandare prin care să se recunoască prestarea activităţilor de voluntar şi să se confirme experienţa şi abilităţile obţinute conform prevederilor contractuale;
c)       infromarea corectă şi precisă cu privire la BM;
d)       participarea la acţiuni de instruire organizate de BM pentru o mai bună desfăşurare a voluntariatului.

CARE SUNT RESPONSABILITĂŢILE VOLUNTARULUI?
a)       considerarea voluntariatului ca un angajament serios;
b)       îndeplinirea sarcinilor asumate;
c)       aducerea la cunoştinţă eventualele probleme astfel încât acestea să poată fi discutate şi rezolvate, şi de asemenea, de a pune întrebări în legătură cu ceea ce nu înţelege;
d)       cererea de  ajutor în caz de nevoie;
e)       menţinerea unei atitudini deschise, flexibile;
f)        folosirea timpului şi îndeplinirea sarcinilor la un standard calitativ cât mai înalt;
g)       respectarea politicilor stabilite de BM;
h)       ocrotirea bunurilor utilizate în cadrul activităţii de voluntariat; păstrarea confidenţialităţi informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat;

CARE SUNT RESPONSABILITĂŢILE instituției gazdă?
a)       oferirea voluntarilor pregătirea corespunzătoare pentru sarcina atribuită
b)       asigurarea prestării activităţii de voluntariat cu respectarea cerinţelor de protecţie şi igienă a muncii;
c)       instruirea şi dezvoltarea profesională a voluntarilor;
d)       oferirea la finele perioadei de activitate a voluntarului a unui certificat nominal, care să confirme desfăşurarea de către acesta a activităţii de voluntar.

CARE SUNT BENEFICIILE VOLUNTARULUI?
Beneficiile obținute de voluntari trebuie să coincidă cu nevoile şi așteptările voluntarilor de la instituţia gazdă. Aşteptările voluntarilor variază de la aşteptări legate de dezvoltarea personală sau profesională, până la dorinţa de relaxare sau dorinţa de a se simţi utili şi activi în comunitate. Dat fiind că fiecare voluntar are propria sa motivaţie pentru a se implica, cel care recrutează trebuie să cunoască pe cât posibil toate beneficiile / nevoile / așteptările voluntarilor:
 • să îşi facă noi prieteni;
 • să petreacă timp cu prietenii care sunt deja voluntari;
 • să facă parte dintr-o echipă;
 • să cunoască oameni diferiţi;
 • să întâlnească persoane importante din comunitate;
 • să lucreze cu un anumit grup de persoane;
 • să-i ajute pe cei mai puţin norocoşi;
 • să facă tranziţia spre o nouă viaţă;
 • să fie parte a unei organizaţii prestigioase;
 • să testeze o nouă carieră;
 • să înveţe lucruri noi;
 • să-şi formeze deprinderi utile;
 • să folosească cunoştinţele sau abilităţi deţinute;
 • să câştige experienţă în vederea obţinerii unui loc de muncă;
 • să îşi asume o responsabilitate;
 • să se simtă utili;
 • să dea înapoi o parte din ceea ce au primit de la alţii;
 • să realizeze ceva;
 • să contribuie la ameliorarea vieţii comunităţii;
 • să înţeleagă problemele comunităţii în care trăieşte etc.
CE POLITICI ŞI MĂSURI DE STIMULARE A VOLUNTARIATULUI SUNT APLICATE?
Sistemul de recompense şi beneficiile pe care le pot obţine voluntarii asigură un climat lucrativ în cadrul bibliotecii.
Pentru majoritatea oamenilor aprecierea este o necesitate pentru motivări şi stimulări ulterioare. Recompense morale de bază pentru voluntari sunt:
l  mulţumiri pentru fiecare activitate;
l   implicarea voluntarilor în procesul de planificare, de luare a decizilor;
l  aprecierea opiniilor şi ideilor;
l  demonstrarea interesului faţă de viaţa privată;
l  oferirea responsabilităţilor importante;
l  celebrarea aniversărilor voluntarilor sau altor evenimente;
l  menţionarea activităţilor voluntarilor în rapoarte, publicaţii de specialitate;
l  plasarea fotografiei voluntarului pe pagina web;
l  oferirea menţiunilor, diplomelor;
l  asigurarea unui mediu binevoitor şi plăcut de activitate;
l  oferirea  scrisorilor de recomandare care atestă experienţa şi abilităţile obţinute etc.

O formă eficientă de promovare, de evaluare a activităţii de voluntariat sunt organizarea evenimentelor:
 • concursuri - Cel mai activ voluntar; Cea mai activă filială care aplică voluntariatul;
 • Ziua voluntarului (întâlnirea cu cei mai activi voluntari);
 • articole;
 • fotografii şi  spoturi video cu voluntarii BM care vor împărtăşi experienţele.

Specificul voluntariatului se determină prin faptul că:
 •    este o activitate desfăşurată din proprie iniţiativă a unei persoane sau grup în beneficiul oamenilor sau a comunităţii, fără ca persoana care desfăşoară activitatea să fie remunerată direct pentru aceasta;
 • este o componentă fundamentală a societăţii civile. Mobilizează cele mai nobile aspirații ale omenirii – Ajutorul reciproc, Pacea, Libertatea, Oportunitatea, Toleranţa, Competitivitatea, Siguranța etc.;
 •  este organizat individual sau în grup - reprezintă o modalitate prin care pot fi fortificate şi susținute valorile personale şi de grup, prin serviciile acordate persoanelor cu nevoi speciale sau în folosul comunităţii;
 •  se solicită implicarea întregii comunităţi în identificarea şi soluționarea propriilor probleme; este o posibilitate de acţiune a celor care nu pot să se reprezinte singuri; oferă altora posibilitatea de a participa ca voluntari;
 •   este complementar, dar nu se substituie serviciilor care trebuie sa fie oferite de alte sectoare sau de angajații plătiți;
 •   oferă persoanelor posibilitatea de a acumula noi cunoștințe sau abilitați şi de a aşi dezvolta la maximum potențialul, încrederea în sine şi creativitatea;
 •    promovează solidaritatea la nivel de instituţie, familie şi comunitate, este o modalitate de a petrece eficient timpul liber.
Activitatea de voluntariat aplicată în biblioteci are un impact benefic în promovarea serviciilor şi ofertelor, în consolidarea rolului instituţiilor infodocumentare. Bibliotecile se plasează pe agenda publică, ceea ce duce la creşterea sensibilizării cu privire la valoarea şi importanţa ei. Schimbarea şi succesul într-un ritm de viaţă mult prea trepidant devine o condiţie esenţială. Să urmăm ideile marilor personalităţi Cicero, Khalil Gibran, John F.Kennedy: Nu întreba ce poate face ţara pentru tine, ci întreabă-te ce poţi face tu pentru ţară

Tatiana COȘERI, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”