vineri, 22 decembrie 2017

Un proiect ce a adus valoare bibliotecii

Angela OLĂRESCU
director, Filiala „Hristo Botev”
      
Proiectul „Împreună pentru comunitate” realizat de Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova în comun cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, susținut şi finanțat de Programul Novateca au implicat unele biblioteci publice în instruirea „Design şi management de proiect”, unde bibliotecarii au acumulat abilitați de cunoaștere în scrierea proiectelor şi gândire proiectivă. Biblioteca „Hristo Botev” a câștigat şi implementat proiectul „Modernizarea Serviciului „Българско огнище” ce a desfășurat activități de promovare a culturii bulgare, la care participanții au avut posibilitatea să cunoască informație despre istoria Bulgariei, tradițiile, obiceiurile ei.
       În Republica Moldova locuiesc 80.000 de bulgari, dintre care 700 sunt utilizatorii Bibliotecii „Hristo Botev” ce cuprind vârsta de la 5-80 ani. Pentru grupul dat am implementat Serviciul „Българско огнище” (Vatra bulgărească) ce se înscrie în dezideratele utilizatorilor bulgari, fiind clar declarate printre necesitățile lor spirituale şi culturale.
       Am început cu amenajarea sălii unde urma să se desfășoare Serviciul Българско огнище”, am invitat mass-media şi unii parteneri la masa rotundă „Mass-media şi activitatea bibliotecii în comunitate”. Am discutat despre activităţile din cadrul Serviciului Българско огнище” la care am invitat mass-media să fie prezentă la activitățile ce se vor desfășura, s-a discutat despre montarea filmului dedicat personalităţilor bulgare – doctorului habilitat în istorie, președintelui Societății Științifice a Bulgariştilor din Republica Moldova, dl Nicolai Cervencov.
       Am inițiat o Campanie de colectare de fonduri – Fundraising, unde s-au colectat vase de lut cu ornamente în stil naţional bulgar, două costume naționale bulgare pentru băieţi şi fete, ştergare, prosoape brodate în stil bulgar, care cu mare grijă se păstrează în incinta bibliotecii. Unii participanţii au avut posibilitatea să utilizeze programul de scanare a textelor, documente cu tematică bulgară, fotografiilor din arhiva personală a familiei, şi să le prelucreze pentru prezentare. Procurarea ecranului de partenerii noştri Societatea Ştiinţifică a Bulgariştilor din Republica Moldova şi Societatea bulgară „Възраждане” ne-a permis o desfăşurare mai modernă a conferinţelor ştiinţifice, prezentând public unele comunicări în PowerPoint. Cu susţinerea Ambasadei Bulgariei din Republica Moldova şi a Agenţiei Naţionale pentru curriculum şi evaluare din cadrul Ministerului Educaţiei Biblioteca „Hristo Botev” a început să primească 2 numere de ediţii periodice (Борба, Литературен вестник) din Sofia, Bulgaria. Aceste ediţii periodice aduc valoare colecţiei sălii de lectură, deoarece sunt solicitate de cititori, dar şi de utilizatorii Serviciului „Studiem limba bulgară” din cadrul bibliotecii. Prima tranşă de ediţii periodice se află în sala de lectură pentru studiu şi lecturare.
       Masa rotundă Colaborarea diasporei bulgarilor basarabeni cu Asociația Crucea Roșie" din Republica Bulgaria desfășurată cu diaspora bulgară şi Asociația Crucea Roșie din Republica Bulgaria”, la care a fost prezent reprezentantul Ambasadei Bulgariei din Republica Moldova, ataşe al culturii dl Gheorghi Iovkov, dna Nadejda Dimitrova, reprezentanta Agenției Naționale pentru curriculum şi evaluare din cadrul Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, unde s-au discutat relațiile de prietenie dintre Asociaţia „Crucea Roşie” cu Asociaţiile bulgare din Republica Moldova. S-a pus accentul pe rezultatele muncii în domeniul istoriei, filologiei, culturii, artei. Dar îndeosebi instituțiile nominalizate se bucură de munca depusă de bibliotecarii Bibliotecii „Hristo Botev” în promovarea valorilor culturale bulgare în Moldova.
       În cadrul Serviciului „Българско огнище” s-a desfășurat lansarea cărţii Рецепты и технология приготовления блюд национальной болгарской кухни в нашей семье”, autor Gheorghi Tanov.  Această carte a avut un succes deosebit, cititorii au aflat despre unele rețete culese de autor încă de la părintii săi, dar noi le-am auzit pentru prima dată, mai ales lansarea a inclus şi degustarea unor bucate bulgărești.
       O altă activitate desfășurată din cadrul Serviciului „Българско огнище” ce merită să fie menționată este lansarea cărţii Coloniile bulgarilor din Basarabia (1774-1856), autor dr. în istorie Ivan Duminica. Aceasta este prima carte în limba română despre bulgarii basarabeni, în care de asemenea pentru prima dată autorul a anexat hărţi colorate elaborate de el personal.
       La 3 decembrie curent în incinta Bibliotecii „Hristo Botev” s-a montat filmul „Nicolai Cervencov la 70 de ani”, ce va fi derulat la Emisiunea „Unda Bugeacului” (Moldova 1), la 2 ianuarie, ora 16,30 m.  În cadrul pregătirilor, am început a digitiza unele fotografii, documente cu tematică bulgară necesare pentru film. În timpul discuțiilor a parvenit ideea de a face o carte ce va cuprinde toate lucrările științifice ale profesorului Nicolai Cervencov. Munca a început deja, cartea va fi gata pentru tipar în luna martie 2018.
       Lansarea a două cărți în limba bulgară la 8 decembrie a adunat foarte multă lume, căci sunt puține cărți  în Moldova despre limba maternă a etnicilor bulgari şi fiecare carte editată este de o mare valoare pentru publicul cititor.
       Proiectul a fost promovat pe rețelele de socializare, în mass-media şi presa de specialitate BiblioPolis şi BiblioCity.
       Succesele proiectului se reflectă în modernizarea Serviciului „Българско огнище” cu echipament: un laptop ce facilizează procesul de pregătire a materialelor, accesarea noilor surse şi proiectarea suportului metodic al activităţilor şi cu mobilier: bean-bag XL ce au motivat creşterea numărului de cititori de etnie bulgară, precum şi colaborarea dintre ei, atragerea noilor parteneri, iniţiind relaţii de cooperare cu comunitatea. Odată cu modernizarea serviciului, activitățile din cadrul lui au început să se desfășoare săptămânal, la care participă 60-75 de persoane.

       Impactul: Proiectul va dura în timp, deoarece acoperă necesităţile de cunoaştere a sărbătorilor naţionale şi tradiţionale bulgăreşti. Sărbătorile scot în evidenţă inegalabilul colorit specific naţional bulgăresc, cântecul şi dansul specifice diverselor zone folclorice din Bulgaria. Activităţile ştiinţifice contribuie la promovarea istoriei bulgarilor din Moldova. Lansările şi prezentările de carte sunt evenimente importante, ce ţin de istoria şi cultura bulgarilor din ţara noastră. Într-o atmosferă autentică cu specific naţional bulgar se desfăşoară toate activităţile: conferințe științifice, mese rotunde, lansări și pezentări de carte, medalioane literar-muzicale la biblioteca noastră. Se simte atmosfera caldă, deosebit de prietenoasă în care sunt reprezentate foarte bune forme de comunicare între persoanele de etnie  bulgară din Moldova și în genere între utilizatori.