marți, 20 martie 2018

Educaţia electorală a tineretului


Angela OLĂRESCU,
Şef, Filiala „Hristo Botev”


 În fiecare țară sau stat suveran se desfășoară alegeri, creând un mediu politic în care cetățenii au posibilitatea de a participa în mod activ în procesul de luare a deciziilor. La aceste alegeri participă toți cetățenii Republicii Moldova care au împlinit inclusiv în ziua alegerilor vârsta de 18 ani, cu exepţia celor privați de acest drept în mod stabilit de lege.
Biblioteca „Hristo Botev” se implică activ în procesul educației civice prin desfășurarea diferitor activități cu tematica dată. La 19 martie 2018 în incinta bibliotecii s-a desfășurat Lecția publică cu tema „Formarea poziției civice la tinerii alegători”. Lecția a fost monitorizată de lectorii Ciubotaru Rodica, vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale, şi Scobici Valentina, consultant superior al aparatului CEC. Lectorii au familiarizat tinerii de la Liceul Teoretic „M. Sadoveanu” cu diverse aspecte ale activității organelor electorale, cu procesul educativ electoral, ziua desfășurării alegerilor, care se organizează conform Codului Electoral. Mai detaliat s-a discutat despre procesul de votare, drepturile şi obligațiunile alegătorului, despre legislația electorală, îndemnând tinerii să participe la alegeri nu doar ca alegători, ci şi în calitate de candidați, membri ai organelor electorale sau observatori. La ecranul din sală a fost derulat filmul „Votarea pas cu pas”, discutând în direct cu elevii procedura de votare din țara noastră. Elevii au aflat că dreptul electoral este dreptul constituțional al cetățeanului de a alege, de a fi ales şi de a-şi exprima prin vot atitudinea privind cele mai importante probleme ale statului şi ale societății în ansamblu. Pentru eveniment a fost amenajată expoziția „Alegerile locale şi parlamentare în Republica Moldova” cu materiale despre alegeri primite de la Comisia Electorală Centrală, iar fiecare elev a primit din partea lectorilor câte o broșură „Cunoaşte dreptul tău electoral” pentru a se informa mai profund despre campania electorală.
Mare le-a fost mirarea când au aflat de la lectori că Rusia a preluat de la țara noastră Sistemul Informațional Automatizat de Stat „Alegeri”. Acest sistem performant implementat şi dezvoltat cu sprijinul Programului pentru Democrație susținut financiar de Guvernul Suediei şi a Norvegiei a permis Comisiei Electorale Centrale să colecteze electronic, în timp real, toate rezultatele votării, precum şi procesele-verbale ale birourilor electorale şi să anunțe rezultatele preliminare ale scrutinului în cel mult 3 ore. Sistemul dat scoate în evidență profilul alegătorilor (genul, vârsta, procentul prezenței la vot în fiecare localitate), profilul concurenților electorali (genul, vârsta, procentul total de voturi acumulate în favoarea fiecărui candidat). Toate aceste date statistice sunt transmise masiv de majoritatea posturilor TV în ziua alegerilor. Acest Sistem informațional este solicitat şi de țările vecine, care exprimă interes de a învăța din experiența Republicii Moldova.
Pe parcursul discuției elevii au manifestat interes, au fost activi punând diverse întrebări, la care au primit răspunsuri concrete, cu exemple, satisfăcând curiozitatea viitorilor alegători.