marți, 22 mai 2018

Pictorul şi poetul Dimitrie Peicev


Lidia CÎSSA.
Bibliotecar, Filiala „Hristo Botev”


Dimitrie Peicev este o personalitate notorie pentru arta şi cultura din Republica Moldova. Domnia Sa este cunoscut ca pictor şi poet original, două talente ce se îmbină armonios în operele sale. Fiind de origine bulgar basarabean, a reflectat în lucrările sale, printr-o manieră intimă, uncială, coloritul tradițiilor şi obiceiurilor bulgare, sufletul cald, luminos şi blajin al bulgarilor basarabeni, demonstrând cât de minunat e să fii bulgar şi totodată om.

Deşi s-a născut în Ucraina (satul bulgar Vinogradovka, r. Bolgrad), a debutat şi s-a format ca pictor în Moldova. A absolvit Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală” (fosta Școală de Arte I.E. Repin”, 1962-1970) din Chişinău, este Discipol al pictorului moldovean Mihail Grecu din anul 1962, apoi  şi-a continuat studiile la Institutul Poligrafic din Moscova (1970-1975), pentru a-şi perfecționa măiestria. Este Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova din anul 1975.

A pictat peisaje, portrete, natură moartă. Pe parcursul anilor Dimitrie Peicev a organizat numeroase expoziții personale: la Moscova (URSS), la Plovdiv, Sofia, Gabrovo, Velico Târnovo (Bulgaria), la Bacău (România), la Centrul Expozițional  Constantin Brâncuşi”, Ambasada Bulgariei în Republica Moldova (Chișinău, Moldova). Recent la 3 mai 2018 şi-a inaugurat expoziția personal dedicată  jubileului de 75 de ani de la naștere. Printre lucrările de pictură ale Domniei Sale prezentate la expoziția în cauză se înscriu următoarele: „Butuceni. Curte părăsită cu cal.”, „Piezaj din Cimişlia”, „Oxentea. Nistru”, „Marginea satului Dolna”, „Butuceni. Peisaj cu cal”, „Tatiana în atelier”, „Natură statică cu vin roşu”, „Natură statică cu harbuz”, „Natură statică cu ardei roşu”, „Masa cu garafă”, „Ulcior cu trandafir pe un scaun” ş.a. Şi-a prezentat lucrările şi la majoritatea expozițiilor reprezentative şi în grup organizate de către Ministerul Culturii şi Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova, alte instituții şi organizații competente în promovarea artelor plastice.

Pentru talentul artistic pus în slujba poporului, contribuția deosebită în dezvoltarea artei plastice din Moldova, pictorul Dimitrie Peicev a fost decorat cu Medalia de  Aur (pentru expoziţia Portretul dirijorului Şt. Andronic”, 1987 ), Medalia Meritul Civic ( 1996) şi distins cu numeroase premii de pictură şi de excelență din partea Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova (2005, 2006), Uniunea Artiștilor Plastici din România (1992), Premiul Mihai Grecu” din partea Ministerului de Cultură din Moldova, Premiul Ministerului Culturii al RM (Salonul de toamnă”, 2015).

Creația poetică a dlui Dimitrie Peicev se desfășoară paralel cu cea de artă plastică. Poezia Domniei Sale e atât populară, cât şi elitară. După spusele criticului de artă Dimitr Mihailov, aceasta şi  informează, şi trezește spiritual  în același timp, dând speranță şi consolare, pătrunde în sfera psihologică  a omului, atingând tainice strune spirituale, reflectând o gamă largă de sentimente – bucurii, nostalgii, frământări, chinuri interioare. Este printre primii care a depus un aport substanțial în crearea şi dezvoltarea poeziei bulgare basarabene. Domnia Sa detestă stilul lingușitor, lăcuit, de paradă, imitativ. Poezia măiestrului este pătrunsă de compasiune față de suferințele şi meditațiile omului, este foarte sinceră, întrețesută cu sentimente profunde. După cum afirmă același Dimitr Mihailov, Dimitrie Peicev a săpat” în poezia basarabeană bulgară ca într-o fântână până când n-a dat de apă vie” care pentru Basarabia, cam săracă în apă, acest lucru poate fi calificat ca o faptă eroică. Printre plachetele de versuri ale poetului pot fi menționate: Питайте вятъра”, И светят спомените, Завръщанеş.a.

 Noi, colaboratorii Bibliotecii Hristo Botev”, ne mândrim cu faptul că dl Dimitrie Peicev este utilizatorul nostru şi intră în categoria celor de onoare, care participă activ la numeroase activități organizate la bibliotecă, ce țin de arta, literatura, istoria, cultura bulgară. Recent în incinta bibliotecii a fost realizat un interviu cu pictorul şi poetul Dimitrie Peicev de prezentatorii Emisiunii „Unda Bugeacului” (Moldova 1) cu prilejul jubileului. În colecția bibliotecii avem toate volumele de versuri scrise de poet, pe care le punem la dispoziția utilizatorilor interesați de personalitatea şi creația poetică a dlui Dimitrie Peicev. Cu ocazia jubileului, îi dorim poetului şi pictorului Dimitrie Peicev multă sănătate, energie, inspirație şi putere de creaţie nesecate în continuare. La Mulţi, Mulţi Ani!!!