vineri, 11 mai 2018

Training: Voluntariatul în bibliotecă
Obiectivele trainingului:
  • Dezvoltarea competențelor necesare pentru susținerea implementării procesului de voluntariat în activitatea bibliotecilor.
  • Sublinierea rolului determinant al voluntariatului în crearea serviciilor moderne corespunzătoare intereselor și necesităților membrilor comunității.
  • Educarea bibliotecarilor pentru formarea unei culturi a voluntariatului în biblioteci.
La finele trainingului participanții vor dezvolta următoarele competențe:
-          investigarea subiectului voluntariatului și identificarea posibilităților de implicare în acțiuni în beneficiul bibliotecii și al comunității;
-          proiectarea activităților de voluntariat raportate la un impact concret (produs, serviciu) pentru bibliotecă sau comunitate;
-          realizarea acțiunilor de voluntariat;
-          monitorizarea și evaluarea activității voluntarilor;
-          elaborarea setului de documente de reglementare pentru aplicarea programului de voluntariat.