miercuri, 27 iunie 2018

ADMITEREA LA DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ BIBLIOTECONOMIE, INFORMARE ȘI STUDII ARHIVISTICE

În luna iulie 2018 va începe admiterea la studii superioare de Licenţă (Ciclul I) şi studii superioare de Masterat (Ciclul II) la domeniul de formare profesională Biblioteconomie, informare și studii arhivistice.
Informația privind planul de admitere va fi plasate pe site-ul Universității de Stat din Moldova (http://admitere.usm.md/?page_id=901&lang=ro).
La Ciclul I (Licență) admiterea se va organiza pentru următoarele specialități:
- Biblioteconomie, asistență informațională şi arhivistică (secția cu frecvență şi secția cu frecvență redusă)
- Tehnologia comunicării în infodocumentare (secţia cu frecvenţă)
Depunerea actelor 16.07 – 20.07. 2018
Rezultate preliminare 21.07. 2018
Depunerea actelor în original 21.07 – 24.07.2018
Rezultate finale 25.07.2018
Informația despre specialități poate fi accesată la adresa: http://admitere.usm.md/?page_id=25
Pentru studii superioare de Licență pot depune dosarele doar candidaţii care au diplome de bacalaureat, diplome de studii medii de specialitate (colegii) şi diplome de studii superioare.

La Ciclul II (Masterat) admiterea se va organiza la programul de master Managementul instituției infodocumentare.
Depunerea actelor 02.07 – 24.07.2018
Rezultate preliminare 25.07.2018
Depunerea actelor în original 26.07 – 28.07.2018
Rezultate finale 30.07.2018
Informaţia despre program poate fi accesată la adresa: http://admitere.usm.md/?page_id=2082&lang=ro
Admiterea la studiile superioare de masterat se realizează pentru absolvenţii Ciclului I, deţinători ai diplomelor de licenţă şi deţinătorii diplomelor de studii superioare.

Absolvenții învățământului superior, deținători ai diplomelor de licență sau a diplomei echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoții de studenți înscriși în ciclul I, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii învățământului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii superioare de masterat în aceleași condiții.

Pentru depunerea dosarelor candidaţii pot consulta Regulamentul de organizare a Admiterii 2018 (http://admitere.usm.md/?page_id=47&lang=ro)
Informaţii suplimentare despre ADMITEREA 2018 puteți afla accesând adresa: http://admitere.usm.md/
Ministerul Culturii, Educației și Cercetării al Republicii Moldova şi Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova încurajează personalul din biblioteci să depună dosarele pentru înmatriculare la studii superioare de specialitate. În mod deosebit sunt încurajați lucrătorii bibliotecilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci să depună dosarele la secția cu frecvență redusă. În contextul participării bibliotecilor din Republica Moldova la Programul Novateca, precum și diverse proiecte europene este destul de actuală dobândirea de noi competențe profesionale.
Atenționăm că studiile la secția cu frecvență redusă sunt o modalitate de formare continuă, iar obținerea diplomei de studii superioare de Licenţă la specialitatea Biblioteconomie, Asistență Informațională şi Arhivistică oferă posibilități nu doar de perfecționare profesională, dar, inclusiv, de obținere a gradelor de calificare.