marți, 2 octombrie 2018

O nouă carte ştiinţifică despre peisajul rural


Angela OLĂRESCU,
Șef, Filiala Hristo Botev”

La Biblioteca Hristo Botev” a devenit o tradiție lansarea cărților cu variate tematici, oferind posibilitate publicului cititor să facă cunoștință cu multe personalități din diferite domenii, totodată să citească şi edițiile noi apărute. Fiind deschiși spre colaborare, în data de 1 octombrie curent la Biblioteca Hristo Botev” a avut loc lansarea cărţii ştiinţifice Peisajul cultural rural dintre Prut şi Nistru: aspecte etnogeografice scrisă de dr. în istorie Dorina Onica, participanți fiind elevii grupei de turism de la Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice din Moldova.
La început, a luat cuvânt dna Angela Olărescu, directoarea filialei, prezentând autoarea volumului, pe dna Dorina Onica, care permanent este preocupată de cercetare, iar la moment este cercetător în secția Etnografie a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. Apoi a dat o apreciere lucrării științifice, menţionând că utilizatorii bibliotecii vor afla detalii despre meșteșuguri, portul tradițional, amprenta etnică a unor localități, unele cercetări efectuate în  multe sate din Republica Moldova, căci ele sunt parte a istoriei, culturii şi patrimoniului etnografic, în care se încorporează informații prețioase despre forme de organizare, de conviețuire a populației locale, despre modul de viață, despre constantele culturale perpetuate şi schimbările produse în decursul istoriei. Anume la sat este locul în care iau naștere şi se mențin tradițiile culturale locale, desfășurând viața cotidiană pe tot parcursul vieţii.
Autoarea cărții menționate dna Dorina Onica ne-a argumentat în linii generale că teritoriul dintre Prut şi Nistru este un spațiu al satelor. Cercetând caracterul etnografic al localităților, dumneaei descrie în cartea sa cu lux de amănunte particularitățile unui peisaj rural: tradiție, continuitate, autenticitate, identitate, particularism, echilibru ecologic, căci spațiul delimitat teritorial şi spiritual oglindește lumea în care omul trăiește, gândește, concepe şi îşi imprimă viața cu toate constituentele sale. Mediul rural cuprinde elemente de civilizaţie şi cultură edificatoare pentru o comunitate. Satul este muzeul viu al culturii, muncii şi spiritualității unui popor, locul în care mai poate fi văzut trecutul adus consecvent până în zilele noastre, fără a elimina cele mai importante şi concludente caracteristici ale lui. Autoarea a caracterizat toate cele cinci capitole ale lucrării:
                               1. Abordarea teoretico-metodologică a conceptului de peisaj cultural rural;
                               2. Componentele peisajului cultural rural;
                               3. Tipologia peisajelor;
                               4. Evoluția peisajului cultural rural;
                               5. Peisajul rural la început de mileniu: probleme şi soluții.
 A făcut analiza complexă atât a aspectului material, cât şi a celui spiritual al peisajului cultural rural, a scos în evidență cele mai reprezentative componente prin care comunitatea s-a adaptat condițiilor naturale locale. A explicat de ce anume a cercetat peisajul rural şi de ce anume în perioada de la finele secolului al XIX-lea –  începutul secolului al XXI-lea. A menționat că a optat pentru acest segment de timp, deoarece anume atunci spațiul rural a cunoscut intervenții antropice evidente şi a fost supus unor schimbări radicale. Aceste schimbări cu caracter economic, politic, social şi cultural au catalizat o transformare majoră a așezărilor şi a comunităților rurale, lăsând diverse urmări în modul de organizare şi manifestare a peisajelor. În baza moștenirii din trcut, încercăm să analizăm şi să explicăm amprentele raporturilor om-natură în mediul rural, spațiu de tezaurizare şi dinamică a componentelor culturii materiale şi spirituale.
 Participanții activității, fiind curioși de a cunoaște cât mai multe cercetări ce vin cu studiu de caz, au pus întrebări desfășurând o discuție destul de activă, demonstrând curiozitate  şi interes cu privire la tema dată.
 În încheiere, dna Aliona Gonţa, profesoară de disciplini economice la Colegiul Naţional de Comerţi al ASEM, a menționat că această lucrare științifică a scos în evidență evoluția geosocioculturală a comunităților rurale dintre Prut şi Nistru, ce a fost în trecut şi ce se mai păstrează în prezent, ce schimbări a adus timpul în formele şi nivelul de adaptare a omului la condițiile naturii, pentru a determina existența continuității unor particularități etnografice în cadrul satelor. Dna profesoară i-a propus dnei Dorina Onica o nouă întâlnire la Colegiul Național de Comerț al ASEM pentru a discuta mai profund despre meșteșuguri, portul popular şi structura arhitecturală a localităților rurale. Autoarea volumului Onica Dorina, dr. în istorie, a donat bibliotecii noastre şi bibliotecii colegiului câte două cărți cu autograf.
Lansarea cărții a fost una interesantă şi productivă. Rămânem în așteptarea altor întâlniri cu autoarea dna Dorina Onica şi de noi cărţi științifice de valoare pentru publicul cititor.