miercuri, 21 noiembrie 2018

Curs de formare continuă „Tendințe actuale în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova”

În perioada 3-14 decembrie 2018, la Universitatea de Stat din Moldova (de la ora 9:00, sala 222, bloc IV) se va desfășura cursul de formare continuă „Tendințe actuale în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova” (75 ore) care va include două subiecte:

1) Managementul calității în biblioteci
2) Managementul proiectului în biblioteci

Doritorii se pot înscrie prin e-mail sau prin telefon. 
Înscrierea la curs și încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.
ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-24-54-40; 067435533;
INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca
Tel.: (373-22)- 24-54-40;
Pentru încheierea contractelor se prezintă copiile următoarelor documente:
1.               Copia buletinului de identitate
2.               Copia diplomei
3.               Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui)