vineri, 30 noiembrie 2018

Festivalul Internaţional de Proză „Quadrat”


Dina Sicorschi, şef oficiu,
Filiala„Onisifor Ghibu”

           
Joi, 29 noiembrie la Biblioteca „Onisifor Ghibu” a avut loc Festivalul Internațional de Proză „Quadrat” şi lansarea revistei de proză şi arte vizuale „Quadrat”, nr. 1. Acest eveniment a fost posibil prin contribuția Uniunea Scriitorilor din Moldova,  Fondul Culturii Scrise din Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. La eveniment au participat scriitori din Azerbaidjan, R. Moldova, România, Rusia și Ucraina. 
            Președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, Arcadie Suceveanu, a menționat: „Mă bucur că astăzi putem discuta despre proză, de la 2000 încoace, în R. Moldova au fost editate peste 100 de romane. Astfel, romanul a cucerit poziții solide. În această perioadă au apărut două antologii gigante. În antologia ”Literatura din Basarabia, secolul XX” prozei i s-au acordat patru volume din totalul de 12. Iar anul acesta a fost lansată antologia „Literatura din Basarabia, început de secol XXI”,  în cadrul căreia două  volume au revenit romanelor și altul – prozei scurte.   Aceste antologii fixează întregul proces al evoluției prozei, o evoluție spectaculoasă. Din păcate, în această avalanșă au apărut și cărți scrise în grabă,  la calculator, adică scrise oricum...”. Moderatorul manifestării, scriitorul Vladimir Beșleagă, a afirmat că perioada de la 2000 încoace s-a dovedit a fi destul de fertilă pentru proză: „Pe de o parte, crește numărul scriitorilor, iar pe de alta, se micșorează cel al cititorilor… Cărțile apar într-un tiraj de 200-300 de exemplare, dintre care sunt comercializate doar 100-150”.
            Nicolae Spătaru, secretarul Uniunii Scriitorilor a menționat: „Vrem să vedem ce se întâmplă în/cu acest gen literar. Festivaluri de poezie sunt mai multe, sunt și reviste care publică poezii, dar nu prea avem o revistă și un Festival de proză care ar pune în discuție problemele majore ale acesteia. Scopul primordial este de a aduce în prim-plan proza.”
            În cadrul sesiunii de comunicări, criticul literar Maria Șleahtițchi a vorbit despre „Evoluția romanului în Republica Moldova”, Nina Corcinschi  despre „Identități narative ale seducției în ficțiunea postmodernă”,  Maria Pilchin s-a referit la „Poetica prozei basarabene”, iar Anatol Moraru – „Romanul – o arheologie în şisturile comunismului”.
            La acest eveniment a fost lansat numărul unu al revistei de proză și arte vizuale ”Quadrat”, martori oculari fiind: Vladimir Beșleagă, eseist, jurnalist, prozator, scriitor, traducător; Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova; Vitalie Ciobanu, scriitor; Vasile Gârneţ, scriitor; Grigore Chiper, scriitor; Maria Şleahtițchi, critic şi istoric literar, poetă; Maria Pilchin, poetă, critic şi cercetător literar; Nina Corcinschi, Dr. în filologie, conferenţiar universitar; Anatol Moraru, prozator, critic literar; Nicolae Spătaru, scriitor; Elçin Hseynbayli (Azerbaidjan); Igor Hariciov (Federaţia Rusă); Anatol Viere,(Ucraina); Aurel Maria Baros, (România); Mihai Vakulovski, (România); Alistair Ian Blyth, (Marea Britanie); Emilian Galaicu-Păun, scriitor; Val Butnaru, scriitor; Ioan Mânăscurtă, scriitor; Alexandru Burlacu, critic şi istoric literar ş.a.
            Biblioteca „Onisifor Ghibu” vă invită la Lecturi plăcute!