joi, 12 martie 2009

2009 – ANUL EUROPEAN AL CREATIVITĂŢII ŞI INOVĂRII


Savela STARCIUC,
Centrul de Informare Europeană


Creativitatea este un ghid pentru inovare
şi factorul- cheie pentru dezvoltarea
competenţelor personale, profesionale ,
antreprenoriale şi sociale, precum şi pentru
bunăstarea tuturor indivizilor din societate.


În fiecare an UE alege o temă pentru o campanie care îşi propune să atragă atenţia asupra unui anumit aspect. Anul 2009 va fi dedicat Creativităţii şi Inovării. Pe parcurs în Europa vor avea loc sute de conferinţe şi expoziţii, proiecte menite să sensibilizeze opinia publică faţă de nevoia de a găsi soluţii creative la promovările cu care ne confruntăm astăzi.
Gîndirea creativă constituie cheia succesului într-o economie globală, fapt recunoscut de UE cu mult timp în urmă. Inovarea face parte integrantă atît din pachetul Comisiei privind schimbările climatice cît şi din planul de revitalizare a economiei europene. În prezent aceasta suferă cea mai mare cădere înregistrată în ultimele decenii.
Anul european al Creativităţii şi Inovării are drept obiectiv sensibilizarea cu privire la importanţa creativităţii şi a inovării, competenţe-cheie pentru dezvoltarea personală, socială şi economică.
Obiectivul global al anului European al creativităţii şi inovării este de a sprijini eforturile statelor de promovare a creativităţii prin informare şi invăţare de-a lungul vieţii, drept motor pentru inovare şi factor-cheie pentru dezvoltarea competenţelor personale, profesionale, antreprenoriale şi sociale, pentru bunăstarea tuturor membrilor societăţii.
Obiectivul specific al Anului European al Creativităţii şi Inovării este de a sublinia, printre altele, următorii factori care pot contribui la promovarea creativităţii şi capacităţii de inovare prin:
crearea unui mediu favorabil inovării şi adaptabilităţii într-o lume aflată în continuă schimbare;
evidenţierea deschiderii spre diversitate culturală drept mijloc de încurajare a comunicării interculturale şi promovarea unei mai strînse legături între arte, cu şcoli şi universităţi;
stimularea sensibilităţii estetice, dezvoltarea gîndirii creative şi intuiţiei;
promovarea educării aptitudinilor de bază şi avansate favorabile inovării tehnologice;
lărgirea accesului la o serie de forme creative de exprimare pentru tineret;
sensibilizarea publicului atît în interior, cît şi în interiorul pieţei muncii, în ceea ce priveşte importanţa creativităţii, cunoaşterii şi flexibilităţii într-o epocă a schimbării tehnologice şi integrării globale rapide pentru o viaţă prosperă.
Punînd în valoare creativitatea şi inovarea UE doreşte să modeleze viitorul Europei în contextul unei concurenţe la nivel mondial, promovînd potenţialul de creativitate şi inovare a fiecăruia dintre noi. UE va oferi un cadru pentru sensibilizare cu privire la aspectele în cauză şi pentru promovarea unei dezbateri referitoare la modalităţile prin care s-ar putea spori potenţialul creativ şi inovator al Europei.
Lansarea pentru mass-media al Anului European al Creativităţii a avut loc în decembrie 2008, cînd s-a inaugurat şi site-ul de internet consacrat acestuia:
http://www.create2009.europa.eu/
Site-ul conţine ştiri, manifestări şi activităţi actualizate periodic pe tot parcursul anului, mesaje publicitare, rapoarte privind rezultatele activităţilor.
Mai multe personalităţi care se disting în materie de creativitate şi inovare au fost invitate să devină aşa-numiţii Ambasadori ai anului.
Printre cele peste 20 de personalităţi care se disting în materie de creativitate şi inovare sînt: Esko Tapani Alo – fost prim-ministru finlandez; Sir Ken Robinson – somitate mondială în materie de creativitate şi educaţie; Jean-Philippe Courtois, preşedinte al Microsoft International, Radu Mihăileanu – regizor şi scenarist de origine română.

Un comentariu: