joi, 12 martie 2009

BIBLIOTECILE – CENTRE DE INFORMARE CALITATIVĂMargareta CEBOTARI,
bibliotecar principal,
Biblioteca Publică „Ovidius”

Serviciile de referinţă asigură asistenţa, instruirea şi formarea utilizatorilor în selectarea informaţiilor, elaborarea şi redactarea materialelor informative despre bibliotecă şi colecţiile ei, realizarea produselor documentare bibliografice. În ziua de 10 martie a.c. la BP „Ovidius”, în cadrul programului special planificat în reţeaua BM „B.P. Hasdeu”, s-au desfăşurat mai multe activităţi de promovare a serviciilor de referinţă, a surselor de informare tradiţionale şi moderne, punându-se accentul pe ediţiile bibliografice. La panoul de informaţii a fost afişat din timp programul acestei zile. De un real folos în organizarea acestui program au fost instrucţiunile metodice „Ziua bibliografiei”, elaborate de Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”, transmise anticipat în filiale.
Pe parcursul desfăşurării Zilei bibliografiei am folosit diverse forme de promovare a colecţiilor şi de formare a culturii bibliografice informaţionale a utilizatorilor: expoziţie de ediţii bibliografice; trecere în revistă a expoziţiilor de carte de referinţă; revistă bibliografică; lecţie bibliografică; joc bibliografic; oră de informare.
Am organizat un atelier profesional: Servicii de informare tradiţionale şi moderne cu participarea bibliotecarilor de la instituţiile de învăţământ din sectorul Centru al municipiului Chişinău. Pentru Departamentul General Educaţie Tineret şi Sport al municipiului Chişinău, cu care s-a organizat acest atelier, a fost donat un set de bibliografii editate de BM „B.P. Hasdeu”.
Au participat la discuţii bibliotecari de la liceele „Gheorghe Asachi”, „Minerva”, „Mihai Viteazul”, „Univers LIONS”, Liceul Naţional de Arte „Nicolae Sulac”, Colegiul de Coregrafie, Şcoala-grădiniţă nr. 226 etc. Toţi participanţii au primit mape cu liste şi pliante bibliografice ale BP „Ovidius”, elaborate la date aniversare, ca suport informaţional al expoziţiilor de carte conform priorităţilor anului, liste de recomandare şi promovare a colecţiilor bibliotecii: Publicaţiile BM „B.P. Hasdeu”; Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber; Personalitatea: formare, inteligenţă şi creativitate; Apa – simbol al vieţii (Deceniul Internaţional al Programului Apă pentru viaţă); Pentru ca Pământul să nu înceteze să cânte (2008 – Anul Internaţional al Pământului); pliante bibliografice: Constantin Stamati, Costache Negruzzi, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Mircea Eliade, Nichita Stănescu, Alexei Mateevici, Ion Druţă. Au fost repartizate cărţi de vizită ale bibliotecii, semne de carte cu materiale de promovare a serviciilor prestate. S-au expediat prin e-mail unele liste bibliografice tematice de promovare a colecţiei bibliotecii: Romanul de dragoste; Cunoaşte-te pe tine însuţi; Medicina pentru adolescenţi etc.
S-au pus în discuţie următoarele subiecte: Servicii de informare tradiţionale şi moderne la etapa actuală (Margareta Cebotari, bibliotecar principal); Obligaţiile bibliotecii referitor la evaluarea calităţii informaţiilor din internet (Elena Butucel, director); Necesitatea promovării colecţiilor prin intermediul ediţiilor bibliografice (Liuba Ciobanu, şef oficiu); Utilitatea şi gradul de utilizare a ediţiilor bibliografice în bibliotecile şcolare (Liuba Arion, specialist principal, metodist, DGETS mun. Chişinău). În cadrul atelierului pe lângă subiectele discutate s-au mai produs: trecerea în revistă a expoziţiei Publicaţii bibliografice ale BM „B.P. Hasdeu”; prezentarea paginii web a BM (e-bibliografii, liste bibliografice afişate); revista bibliografică tematică Educaţie, învăţământ, instruire: ediţii recent intrate în colecţiile bibliotecii (Victoria Cebanu, şef oficiu).
Concluziile atelierului: bibliotecile rămân în continuare centre de informare calitativă, centre de cultură şi educaţie, centre de formare a utilizatorului modern; folosirea în bibliotecile şcolare a biobibliografiilor este generată de includerea în acest tip de cercetare a tabelului cronologic şi a referinţelor critice la autor; utilizatorii, mai ales copiii, nu au încă abilităţile necesare evaluării calităţii informaţiilor din internet, de aceea creşte rolul personalului bibliotecilor în procesul de orientare a utilizatorilor în Babilonul informaţional al internetului; elaborarea materialelor informative contribuie la promovarea imaginii, serviciilor şi a colecţiilor bibliotecilor, plasarea lor pe site măreşte considerabil aria de acoperire informaţională.
Pentru elevii clasei a V-a de la Şcoala nr. 41, în Oficiul copii al bibliotecii s-a desfăşurat o lecţie bibliografică cu genericul Ediţiile de referinţă ca sursă de informare. Copiii au fost informaţi despre tipurile şi genurile de literatură de referinţă, aranjamentul materialului informaţional în aceste cărţi, cum se lucrează cu dicţionarele, enciclopediile, bibliografiile (în baza biobibliografiilor scriitorilor Grigore Vieru, Iulian Filip şi Spiridon Vangheli).
S-a realizat o trecere în revistă a expoziţiei Ediţii de referinţă pentru copii: enciclopedia elevului, primul meu dicţionar, atlasul lumii, dicţionare tematice pe domenii de cunoaştere, de proverbe, ghicitori, dicţionare de sinonime, ortografice etc. La sfârşitul activităţii pentru consolidarea informaţiei s-a organizat un joc bibliografic. Opt copii au primit câte o fişă cu o întrebare. Pentru a găsi răspunsul trebuiau să folosească dicţionarele, enciclopediile sau bibliografiile expuse pe masă.
În a doua jumătate a zilei a avut loc trecerea în revistă a expoziţiilor: Noutăţi editoriale intrate în colecţia bibliotecii; Personalităţile Chişinăului în publicaţiile BM „B.P. Hasdeu”. Pentru utilizatorii prezenţi în sală s-a desfăşurat o oră de informare: Surse moderne de informare. A fost prezentată pagina web a BM „B.P. Hasdeu”, implicit şi a BP „Ovidius”: posibilităţile de informare vizavi de colecţii, buletinele ediţiilor noi, listele bibliografice, serviciile, programele de lectură ale bibliotecii. S-au prezentat şi alte site-uri ale bibliotecilor din republică care au posibilităţi de utilizare a catalogului electronic.
Impact: la activităţile din această zi au participat 102 de persoane, iar graţie expoziţiilor prezentate au fost consultate peste o sută de cărţi recent achiziţionate, ediţii de referinţă şi bibliografice de calitate din colecţiile bibliotecii
.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu