joi, 12 martie 2009

ÎNTÂLNIRI DE SUFLET ŞI PENTRU SUFLET


„Viaţa e mai întâi de toate creaţie. Ceea ce nu înseamnă [...], precizează cunoscutul savant filolog rus D.S. Lihaciov în Convorbiri despre bine şi frumos, că fiece om pentru a trăi trebuie să se nască plastician, balerin ori savant. Creaţia poate fi şi ea creată. Putem pur şi simplu crea o atmosferă bună în jurul nostru, metaforic vorbind – o aureolă de bunătate în jurul nostru. Omul poate aduce în societate, bunăoară, o atmosferă de suspiciune, de tăcere apăsătoare, însă poate aduce dintr-o dată şi bucurie, lumină.”
Crearea unei atmosfere de lumină şi bucurie a fost şi menirea întâlnirii excelentului folclorist şi umorist dr. hab. în filologie Victor Cirimpei cu cititorii săi. În cadrul manifestării folcloristul a făcut unele precizări în ceea ce priveşte râvna sa de a înmănunchea într-o singură carte câteva compartimente care „...sugerează cunoaşterea: despre ce şi cum râd folcloric românii înstrăinaţi de vatra naţională (basarabeni, bucovineni, maramureşeni etc.)”, un florilegiu de pătărănii populare, destinat cititorilor de toate vârstele. Având frumoasa ambiţie de a edita acest volum, intitulat Pătărănii folclorice ale românilor sovietici, autorul s-a văzut „obligat” să explice amatorilor de naraţiuni populare comice „... care este contribuţia lor la tezaurul de folclor comic românesc, prin ce se aseamănă şi prin ce se deosebesc de celelalte etnii ale lumii, care e partea lor de originalitate”.
Lansarea volumului a avut loc în sala de lectură a Bibliotecii Publice „Liviu Rebreanu” şi a însemnat o încercare a organizatorilor (mă refer aici în primul rând la autor, dl V. Cirimpei, şi la dna Elena Cebotari, directoarea bibliotecii, ce a găzduit evenimentul) de a reuni pe câteva ore iubitorii de umor popular şi, prin vitalitatea comicului relatat, să culeagă zâmbetele şi, în pofida actualei crize materiale, să creeze buna dispoziţie, pentru a nu permite acestui timp vitreg să insufle neîncredere în netrecătoarea frumuseţe a unei limbi cu mai multe expresii şi comparaţii pitoreşti, expuse în fraze rotunjite, econom şi ingenios.
Gazdele au asigurat buna desfăşurare a întâlnirii, oferind publicului (profesori de limbă şi literatură română din toate colţurile republicii, aflaţi la cursurile de formare continuă la Institutul Ştiinţelor Educaţiei) un program variat, care a inclus comunicări referitoare la carte (dr. hab. prof. univ. Ion Ciocanu, scriitor, publicist, critic literar – sufletul evenimentului, Angela Pasat – doctorandă la AŞM, Ştefania Isac – doctor conferenţiar, şef catedră ELL, IŞE), glume diferite, spuse cu mult haz şi cu un respect absolut pentru umorul popular. Punctul culminant al întâlnirii a fost atins de secvenţele teatrale, prezentate cu mult patos de micii actori – elevi ai Liceului Teoretic „G. Călinescu”, dotaţi cu harul umorului şi pregătiţi de a ieşi în scenă de inimoasele şi neobositele lor profesoare de limbă şi literatură română, doamnele Larisa Nedelciuc şi Cristina Godea.
Şi deoarece de pe feţele tuturor participanţilor la întâlnire puteai uşor să desprinzi ruga blagiană „opreşte, Doamne, ceasornicul cu care ne măsuri destrămarea!”, domnul V. Cirimpei a înveşnicit clipa scriind autografe pe Pătărănii... dăruite tuturor celor prezenţi.

În numele celor prezenţi,
cu plecăciune pentru râvna căutărilor
Maria SAVIN,
lector superior, IŞE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu