joi, 12 martie 2009

SĂPTĂMÎNA UŞILOR DESCHISE LA BIBLIOTECA V. BIELINSKI


Cristina CATEREV,
şef filială, Biblioteca V. Bielinski;
Maria GUŢU,
şef oficiu

„Numai bibliotecile sînt memoria singură şi
durabilă a omenirii, ai cărei membri au,
fiecare în parte, numai o memorie foarte
mărginită şi nedesăvîrşită.''
(A. Schopenhauer)

Biblioteca este acel tărîm al cunoştinţelor, care este mereu în aşteptarea celora ce vor să atingă universul ei. Pentru fiecare din noi popasul spre universul cărţii este o sărbătoare, cum este Săptămîna Uşilor Deschise desfăşurată la Biblioteca V. Bielinki în perioada 31 martie – 4 aprilie 2009, în cadrul Săptămînii Lecturii şi a Cărţii pentru Copii.
În cadrul acestei perioade au fost organizate activităţi şi programe pentru promovarea cărţii şi a bibliotecii. Fiecare zi pentru vizitatori a fost o sărbătoare, petrecută într-o atmosferă deosebită, cu participare la programele şi activităţile organizate pentru ei.
Scopul Săptămînii Uşilor Deschise a fost de a deschide larg uşile pentru utilizatorii bibliotecii din comunitatea Buiucani, ca ei să participe activ la manifestări şi activităţi culturale, de a colabora cu instituţiile din apropiere, de a insufla dragostea pentru Carte şi lectură, de a descoperi noi talente.
Să petrecem un moment de neuitat pe tărîmul activităţilor pe parcursul unei săptămîni:

Luni, 31 martie

Biblioteca este prietenul nostru, care aşteaptă să i se deschidă uşile permanent, însă pentru fiecare din noi Săptămîna Uşilor Deschise, este o sărbătoare, ce începe mereu cu excursii prin biblioteca, expoziţii de carte, apoi urmează activităţi culturale: întîlniri cu scriitorii, lansări şi prezentări de carte, discuţii, Ora poveştilor, Ora de lectură, Ora de poezie, Clubul literar.
Ora poveştilor: Pomul cu poveştile lui Ion Creangă, participanţi – copiii de la Grădiniţa nr. 85, conduşi de educatoarea Eugenia Sârbu. Pe parcursul acestei activităţi copii au poposit pe meleagul poveştilor lui Ion Creangă – Capra cu trei iezi, Ursul păcălit de vulpe, Punguţa cu doi bani, Fata babei şi fata moşneagului, descriind personajele găsite pe frunzuliţe şi mere, ei le ataşau pe pom pînă s-a umplut de roadă... literară.

Marţi, 1 aprilie

Lansare de carte: Fascinaţia culorilor şi Vorba dulce mult aduce, Tentaţia metaforei de scriitoarea, editoarea Marcela Mardare.
Pentru copiii este o sărbătoare să se întîlnească cu scriitorii, La manifestare scriitoarea Marcela Mardare le-a pregătit copiilor o suită de surprize. Participanţi la această activitate au fost elevii liceelor teoretice „O. Ghibu'', „Petru Rareş'', ai Casei de Copii „Preafericitul Iosif'' (clasele a II-a, a III-a, a VI-a, a VII-a) conduşi de Elena Guţu, profesoară de limba engleză şi limba rusă, şi Elena Gogu, învăţătoare la clase primare, copiii de la Casa de Copii „Aşchiuţa'', împreună cu educatoarea superioară Valentina Radiuc, elevii Şcolii nr. 59 (clasa a VI-a „B''), Galina Sacaliuc – secretar al Consiliului local nr. 100, sectorul Buiucani. Participanţii au recitat poezii din creaţia scriitoarei Marcela Mardare. Tresare frunza-n muguraş a fost un recital de poezii al micuţilor de la Casa de Copii „Preafericitul Iosif'', iar cei de la Casa de copii „Aşchiuţa'' au recitat poezii din cartea Sub o geană de pădure, au cîntat cîntece scrise pe versurile scriitoarei.
Au fost clipe de neuitat petrecute împreună cu scriitoarea, va rămîne o amintire frumoasă pentru un timp îndelungat în inima copiilor, căci a petrece timpul la bibliotecă este o sărbătoare. Scriitoarea Marcela Mardare ne-a lăsat un autograf: „Filialei V. Bielinski cu urări de sănătate şi inspiraţie în lucruri şi fapte frumoase. Astăzi bibliotecile s-au transformat în centre de cultură. Aici ţi se pun la dispoziţie diverse informaţii, ţi se propune o carte interesantă, ţi se sugerează anumite idei pe care le utilizezi în viaţa de toate zilele.''
Ora de lectură: Lume, lume, hai la glume! În cadrul acestei activităţi au fost recitate glume, anecdote, snoave, vorbe cu tîlc, participanţi au fost elevii claselor a III-a şi a VI-a de la Liceul Teoretic „O. Ghibu'', picii de la Casa de Copii „Preafericitul Iosif''.

Miercuri, 2 aprilie

Concursul de poezii Pe aripile poeziei. Marcela Mardare a fost coordonatorul concursului de poezii de creaţie proprie Pe aripile poeziei, ce a avut loc la 1 şi 2 aprilie în cadrul Zilei internaţionale a cărţii pentru copii. Au participat 25 de elevi. Participanţi la această activitate au fost elevii Liceului Teoretic „O. Ghibu'' din clasa a IV-a şi a VI-a: Valentina Bălănuţă, Lucia Onciu, Ana Pâslaru, Dumitriţa Târgu, Alina Leorda, Dumitriţa Ţurcanu, Cristina Rusnac, Ana Gorea, Ecaterina Badiuc, Ana Petrache, Elena Nani, Veronica Macari, conduşi de Elena Guţu, profesoară de limba engleză şi limba rusă; copii de la Casa de Copii „Aşchiuţa'', împreună cu educatoarea superioară Valentina Radiuc; elevii din clasa a VI-a „B'' a Şcolii nr. 59.
Una dintre cele mai ingenioase şi creative a fost Adriana Josan, elevă a Liceul Teoretic „O. Ghibu'', cu poezia „Primăvara'':

Uite vine, bate-n uşă,
Ne întreabă de-o întîlnim,
Ba ne ninge, ba ne plouă,
Sîntem gata s-o primim.
Vino, dragă primăvară,
Noi de mult te aşteptăm.
Vino în a noastră ţară –
Noi cu drag te-ntîmpinăm.
Să ne-alini cu zile calde,
Să ne dărui şi ploi multe,
Să-i mai bucuri pe plugari,
Căci, sunt oameni gospodari.
Şi copiilor li-i dor
De-al tău vînt zbengăitor
Legănînd pădurea toată
„Mi-a fost dor!'', zicînd în şoaptă.
Cristina Mogâldea elevă a Liceului Teoretic „Hyperion'', condusă de profesoara Svetlana Moga, este autoarea poeziei „Singurătate'':

Nisip de iluzii se cerne-n clepsidră
Şi ploi de fiinţă sub pleoapele stinse.
Doar clipa, în focul aripii moarte
În cuvînt, sub condei a viaţă desprinse...
Şi maluri de cer se mişcă-n candoare,
În braţele lor, rotind temple şi zei,
Doar eu sub cortina divinelor şoapte
Înving de-a pururi aceleaşi temeri...
Timpul păşeşte cu toamnele-n braţe,
Zidind amintiri în amurgul de ieri
Iluzii şi rame de surîse deşarte
Cad în mistere, în nalte visări...

Iată şi alte multe poezii create de copii: „Uitarea'' de Irina Stratulat, clasa a VI-a de la Şcoala nr. 59; „Iubirea mea...'' de Diana Emilian, clasa a VI-a de la Şcoala nr. 59. Concursul de poezii, condus de Marcela Mardare va avea un ecou îndelungat în inimile participanţilor, unii dintre ei au primit diplome şi cîte o carte în dar, pungi cu logoul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu''.
Atelier profesional: Ora poveştilor – miracol şi joc. În cadrul atelierului profesional au fost discutate formele noi în organizarea programului „Ora poveştilor''. Împreună cu copiii şi educatorii am ales un set de poveşti, pe baza cărora am realizat o activitate în formă de joc. Au fost selectate poveştile: „Gogoaşa'', „Ridichea'', „Scufiţa roşie'', „Capra cu trei iezi'', „Căsuţa iepuraşului'' („Foişorul'') care au fost prezentate în formă de jocuri.
Pălării colorate cu eroii şi faptele lor din poveste: copiii aleg pălărioarele, se împart în grupuri, apoi primesc sarcinile referitoare la poveşti – ei trebuie să agaţe pălărioarele în ace mari. Voi aţi observat că poveştile de pe pălărioare sînt în ordine alfabetică, uite că aşa ele sînt aranjate şi pe policioarele de la bibliotecă.
Ghiceşte imaginea – copiii vor identifica imaginile din poveşti, vor povesti cîteva fragmente.
Alte jocuri: Ghiceşte eroul, descrie-l; Găsiţi mesajul din poveste; Găseşte titlul poveştilor.
Jocul este un mijloc ideal al educaţiei prin care copilul descoperă o lume a visului, a eroilor din poveste, este o formă nouă de a-l atrage spre lectura lumii poveştilor.

Joi, 3 aprilie

Discuţia istorică Figura proeminentă a lui Ştefan cel Mare şi Sfînt. Este o deosebită plăcere pentru elevi de a discuta despre eroii neamului nostru. La 12 aprilie Ştefan cel Mare şi Sfînt a fost ales Domn al Moldovei, pe cîmpul Direptate de lîngă Suceava, şi promovarea cărţii scrisă de D. Bolintineanu „Legende sau basme naţionale în versuri'', în care este relevată figura eroului este binevenită. Coordonator al activităţii a fost Liuba Paladi, profesoară de istorie de la Şcoala nr. 59, împreună cu elevii claselor a VI-a.
Profesoara Liuba Paladi a prezentat o scurtă comunicare despre viaţa şi activitatea eroului legendar. Elevii au prezentat comunicări despre momentele importante din viaţa lui Ştefan cel Mare şi Sfînt, victorina le-a permis elevilor să cunoască cît de importantă este figura domnitorului pentru poporul nostru, au fost citite fragmente din operele scriitorilor români şi străini unde este evocat Ştefan cel Mare şi Sfînt.
Discuţia ecologică Spaţiile verzi din oraşul Chişinău. Această activitate a fost organizată în cadrul săptămînii „Un arbore pentru dăinuirea noastră'', coordonator a fost Valentina Bulicanu, studentă la anul IV, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Dumneaei a organizat o discuţie despre ce tipuri de arbori cresc în oraşul Chişinău, care sînt parcurile şi cele mai pitoreşti locuri de pe Terra. Participanţi la această discuţie au fost elevii clasei a VI-a de la Şcoala nr. 59, conduşi de Liuba Paladi. Elevii au îndeplinit clusteringul despre spaţiile verzi din oraşul Chişinău.
Ora poveştilor: Motanul îcălţat, Scufiţa roşie, Zolotoi gus. Povestea este un miracol, lumea ei ne cheamă mereu spre eroii preferaţi. Participanţi au fost copiii Grădiniţei nr. 62, conduşi de educatoarele Olga Golea şi Elena Pleşca; copiii Grădiniţei nr. 113 (grupa logopedică şi grupa pregătitoare), conduşi de educatoarele Ivanna Delibatova şi Olga Loban. Cel mai preferat timp al copiilor este atunci cînd citesc o poveste şi încearcă a pătrunde pe tărîmul personajelor dragi.
Prezentare de carte. 366 de poveşti – cele mai frumoase poveşti de adormit copiii. Această activitate a fost realizată cu copiii Grădiniţei nr. 62, grupa a 5-a, conduşi de educatoarele Natalia Bocancea şi Maria Cojocari.

Vineri, 4 aprilie

Club literar „Odiseea cugetului'': Universul creaţiei lui V. Alecsandri. Biblioteca este insula unde putem întîlni figuri remarcabile, putem cunoaşte evenimente istorice, natura, geografia popoarelor, dar să nu uităm de cel mai imens cîmp – literatura, care îşi găseşte prieteni în cadrul Clubului literar „Odiseea cugetului''.
Coordonatorul clubului este Cristina Caterev, participanţi au fost elevii clasei a IX-a de la Şcoala nr. 59. Elevii au prezentat activitatea şi viaţa scriitorului, universul creaţiei lui: genurile şi speciile literare din opera alecsandriană.
Ora de lectură: Sînziana şi Pepelea, Fîntîna Blanduziei (fragmente) de V. Alecsandri – opere jubiliare: 125 ani de la editare.
Concurs: Cîte opere cunosc. Activitate în 4 echipe: I – poezii, II – teatru, III – proză, IV – legende. Elevii au primit cîte o floare cu 5 petale, ei au scris pe petale ce opere cunosc în genul respectiv: poezii, piese de teatru, proză, legende.
Prezentare de carte: Sînziana şi Pepelea, Fîntîna Blanduziei de V. Alecsandri – cărţi jubiliare: 125 ani de la publicare.
Este adevărat faptul că a petrece timpul la bibliotecă este foarte interesant dacă sînt organizate activităţi pentru elevi. Participanţii au fost impresionaţi de faptul că în cadrul clubului se discută teme interesante şi doresc ca în viitor să se discute şi despre alţi scriitori mari ai lumii. Un factor îmbucurător al acestei activităţi este dorinţa de a comunica, a citi diverse opere care sînt date uitării.
Săptămîna Uşilor Deschise este un prilej deosebit de a-i atrage pe utilizatori, petrecînd alături de ei o sărbătoare a bibliotecii, cărţii, a evenimentelor, participanţii au fost menţionaţi cu diplome, li s-au oferit materiale promoţionale – Fascinaţia culorilor de Marcela Mardare, O carte pentru voi copii' – în perioada 1-7 aprilie a fost Săptămîna lecturii şi a cărţii pentru copii, Ocrotiţi păsările – pe 1 aprilie a fost Ziua internaţională a păsărilor, Să iubim natura!, Salvaţii copiii – promovarea serviciilor pentru persoanele dezavantajate, pliantul Vasile Alecsandri – poet, prozator, dramaturg: 190 ani de la naştere, cartea de vizită a bibliotecii, cărţi, reviste, cadouri dulci, au fost făcute poze care vor rămîne în amintire pentru toţi.
Impactul: Scopul Programului Săptămîna Uşilor Deschise a fost realizat împreună cu bibliotecarii, coordonatorii şi utilizatorii, petrecînd clipe de neuitat la bibliotecă. Au participat 1210 utilizatori, au fost împrumutate 6786 documente, s-au organizat 12 expoziţii, 17 excursii, 25 activităţi culturale cu 776 participanţi, au fost înscrişi 80 utilizatori noi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu