joi, 12 martie 2009

ZILELE FRANCOFONIEI LA BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „B.P. HASDEU”Tatiana FIODORUC,
manager, Departamentul Relaţii cu publicul


Tradiţional primăvară de primăvară, cînd în Moldova dau în floare crinii de aur ai Francofoniei, reţeaua chişinăuiană de biblioteci municipale invită cu mult drag utilizatorii şi toţi doritorii la un vast program cultural dedicat civilizaţiei franceze, limbii în care şi-au scris nemuritoarele opere Voltaire şi Stendhal, Hugo şi Dumas, Diderot şi Exupery.
Ediţia din anul curent, derulată în perioada 20–31 martie, a cuprins: expoziţii de carte, serate literare, ore de lectură, prezentări de carte, discuţii-dezbateri, lansări de carte şi CD-uri, concursuri, ore de poveşti, vizionarea filmelor.
În total, în cadrul Zilelor Francofoniei-2009, filialele Bibliotecii Municipale au oferit persoanelor interesate peste 50 de acţiuni cultural-artistice, venind astfel întru satisfacerea plenară a diverselor gusturi, necesităţi şi vîrste: de la cei mai mici care au poposit în minunata lume a basmelor franceze pînă la exigenţii şi exegeţii maturi, cunoscători perfecţi ai limbii, obiceiurilor, istoriei şi artei acestei frumoase ţări europene care a dat patrimoniului universal pe Rabelais, Flaubert, Balzac, Renoire, Courbet, Rimbaud, Verne şi alţi numeroşi corifei.
De menţionat că fiecare filială şi-a organizat activităţile francofone în concordanţă cu patrimoniul şi cercul său de utilizatori. Bunăoară, Centrul Internaţional Eminescu şi-a axat eforturile pe developarea legăturilor, paralelelor complexe dintre Luceafărul poeziei naţionale şi cultura franceză: aici a fost inaugurată expoziţia de carte L' etoille Eminescu / Steaua Eminescu întregită în continuare de două manifestări omonime – prezentare de carte şi ora de lectură cu acelaşi generic. De asemenea, s-au dovedit a fi memorabile: prezentarea CD-ului în franceză dedicat vieţii şi operei eminesciene; orele de lectură Eminescu în interpretări celebre cu ocazia Zilei internaţionale a poeziei şi Ecouri franceze în opera lui Eminescu; prezentare de carte Documente în limba franceză în colecţia CAIE; Un numeros public a întrunit prezentarea CD-ului Eminescu etern – cîntece în franceză. Deosebit de utile – acesta a fost calificativul acordat de asistenţa altor două prezentări de carte la CAIE, a volumelor Geneza interioară a poeziilor lui M. Eminescu de Alain Guillerman şi M. Eminescu şi cultura franceză de I. Raşcu. S-a bucurat de o largă audienţă şi prezentarea CD-ului Le cinq epitres – Radu Prince de Holenzollen-Veringen, ce a pus în evidenţă faptul că şi francezii, la rîndul lor, manifestă interes pentru marile figuri ale românismului, în speţă pentru elita monarhică de odinioară.
Biblioteca Publică „O. Ghibu” a desfăşurat ampla expoziţie de carte Francofonia – ferment al fraternităţii şi schimburilor culturale, expoziţie pe care vizitatorii au putut să o admire. Această instituţie a găzduit şi serata literară Moldavie – pays francophone, în cadrul căreia volumele de autori francezi tipărite de editura chişinăuiană „Cartier” au fost prezentate de redactorul-scriitor Em. Glaicu-Păun, iar cartea franceză „la pachet”, cu lecturi contracronometru, a incitat curiozitatea întregii asistenţe. În aceeaşi zi s-a derulat şi Ora de lectură Vivez votre passion en francais / Trăiţi-vă pasiunea în fanceză, completată inspirat de audierea unor CD-uri cu Charles Aznavour, Ives Montang, Patrisia Kass.
Filiala „Alba Iulia” şi-a adus contribuţia la suita de activităţi francofone cu două manifestări: expoziţia de carte Vă invităm la lecturi în limba franceză cu piese din patrimoniul instituţiei şi prezentarea de carte Invitation a la lecture: textes et / en images, un aport substanţial la dezvoltarea lecturii extraşcolare, în special pentru elevii cl. V-VI. S-a demonstrat plenar ataşamentul pentru francofonie şi filiala „Ovidius” printr-un interesant concurs intitulat Paris –capitala artelor, organizarea vizionării filmului Paris, roman d' une ville precedată de inaugurarea expoziţiei Francofonia – spaţiul cultural umanist.
Cu siguranţă la lărgirea cunoştinţelor despre Franţa a locuitorilor suburbiei municipiului Chişinău au contribuit acţiunile filialei „Codru”: expoziţia de carte Franţa ne invită să o cunoaştem şi Ora de lectură cu placheta Le petit furni de S. Guţu.
Nu au lipsit din rîndul admiratorilor civilizaţiei franceze utilizatorii de la filiala V. Bielinski, cărora instituţia respectivă le-a oferit discuţia-dezbatere Importanţa Zilei francofoniei în R. Moldova, ora de lectură La Porte de Namur un carrefour francophone, prezentarea de carte Invitation a la lecture. Textes et auteurs, precum şi concursul Să cunoaştem misterele Franţei – monumente arhitecturale, scriitorii şi alte personalităţi.
Filiala A. Russo a pus în atenţiea publicului trei acţiuni la tema: expoziţia de carte Zilele francofoniei în RM , discuţia – dezbatere Franţa – centrul culturii şi literaturii europene, Ora poveştii consacrată basmului Motanul încălţat de Ch. Perrault.
Activităţi semnificative au organizat şi filialele: „A. Mickiewecz” – expoziţiile de carte Personalităţi marcante franceze şi Literatura franceză de la Renaştere la Realism; N. Titulescu – expoziţia de carte Franţa – centrul culturii şi literaturii europene şi discuţia-dezbatere Parisul, inima culturală a Franţei; M. Drăgan – Ora de lectură Ţara visurilor mele, Franţa şi Ora poveştilor: în lumea lui Perrault; filiala „L. Rebreanu” – Ora de lectură Le francais dans notre coeur şi prezentare de carte Grand Larousse Junior; „M. Ciakir” – expoziţia Reflectarea epocii în capodoperele pictorilor francezi: albumuri de artă şi concursul File din istoria Franţei. O discuţie-dezbatere cu genericul Francofonia şi diversitatea culturală a găzduit filiala „Ştefan cel Mare”.
De notat că portretul policromatic ar fi incomplet fără aportul considerabil al Sediului Central, căruia îi aparţine iniţiativa şi onoarea de organizator la două manifestări culturale intrate merituos în topul preferinţelor publicului larg: concursul de eseuri La Coinq D'or / Gutuia de aur devenit deja tradiţional, precum şi ampla lansare de carte Curriculum de limba franceză pentru clasele bilingve, autori I. Guţu, E. Brînză şi C. Vişan.
Acţiunile dedicate Zilelor francofoniei au demonstrat parteneriatul corpului didactic-profesoral cu Alianţa Franceză din Moldova, contribuind la aprofundarea cunoştinţelor despre Franţa, istoria, civilizaţia, cultura, limba şi scrisul acestei ţări, precum şi extinderea cercului de vorbitori de franceză din R. Moldova.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu