joi, 12 martie 2009

ZIUA BIBLIOGRAFIEI LA BIBLIOTECA PUBLICĂ „TÂRGU-MUREŞ”


Cristina MAMAISCAIA,
şef oficiu, Biblioteca Publică „Târgu-Mureş”

„Un produs bibliografic este rezultatul
unei cercetări mai extinse sau mai restrînse,
mai superficiale sau mai profunde.”
(Ion Stoica)

Cartea de-a lungul secolelor parcurge o cale lungă. Ea cunoaşte forma lapidară, sulul de papirus şi pergament, volumul modern, varianta electronică contemporană. Dar oricare i-ar fi forma istorică, ea merită un omagiu, deoarece în ea se depozitează adevărata comoară a civilizaţiei umane – cunoştinţele. Importanţa şi utilitatea cărţii este inestimabilă. Încă din antichitate, cartea îşi are casa sa – biblioteca.
Anume în biblioteci se depozitează numărul enorm de cărţi. Pentru cititor biblioteca ar putea deveni un adevărat labirint, dacă n-ar exista Bibliografia care înlătură dificultăţile în căutarea cărţii. Acest intermediar între carte şi cititor posedă informaţia despre cine a scris, ce a scris, unde a scris. Bibliografia a oferit timp de secole modelul superior de răspuns, ea nu-şi pierde importanţa, nici identitatea, dar se integrează în forme noi, mai complexe, de produse şi servicii pentru utilizator.
Bibliotecarii-bibliografi desfăşoară activităţi de întocmire a instrumentelor specifice destinate dezvăluirii, în mod ştiinţific, a bogăţiei de informaţie cuprinsă în cărţi, periodice etc., indiferent de suportul lor fizic.
În acest context, în ziua de 10 martie a.c., biblioteca noastră a organizat Ziua bibliografiei cu următorul program:
Poliţă tematică Bibliografii (s-au expus – 14).
2. Expoziţii de carte:
– lucrări elaborate de Biblioteca „Târgu-Mureş” (5);
– biobibliografii elaborate de BM „BP. Hasdeu” (33);
– lucrări noi elaborate de BM „BP. Hasdeu” (19);
– bibliografii elaborate de Biblioteca Judeţeană Mureş (13).
3. Liste de recomandare:
– Lectura între necesitate, obligaţie şi plăcere;
– Vasile Lupu – domnitor al Moldovei (375 ani de la domnie);
– Umorul – catalizatorul vieţii;
– Apa – un dar miraculos al Pămîntului;
– Romane de dragoste.
4. Prezentarea biobibliografiilor elaborate de Biblioteca „Târgu-Mureş”:
– Eliza Botezatu – criticul literar şi pedagogul;
– Andrei Burac – scriitor.
5. Oră bibliografică:
– Ce este bibliografia.
La Ora bibliografică au participat 36 elevi de la colegiile Tehnologic şi Financiar-Bancar. Participanţii curioşi au adresat diverse întrebări printre care şi:
– Ce este o listă bibliografică?
– Care este menirea indicelui bibliografic?
– Cum se întocmeşte o listă bibliografică?
– Care sînt paşii principali de utilizare a unei bibliografii? ş.a.
Lista de recomandare Lectura între necesitate, obligaţie şi plăcere a fost remarcată de utilizatori, deoarece au fost solicitate chiar atunci cărţile: Lorelei de Ion Teodoreanu; Accidentul de M. Sebastian; Magicianul de J. Fowles, Blîndeţea nopţii de F.S. Fitzgerald ş.a.
Expoziţiile de carte enumerate mai sus au fost examinate cu mult interes.
Credem că acele cunoştinţe de bibliografie care au fost oferite participanţilor în cadrul Zilei bibliografiei vor fi utile pentru a scrie un referat, o comunicare, o teză de an.
Intenţia noastră a fost să-i facem pe utilizatori să navigheze cu uşurinţă în marea imensă de publicaţii.
Această activitate ne convinge pe noi, lucrătorii bibliotecii publice, că o bibliotecă modernă trebuie să persevereze în oferirea serviciilor bibliografice utilizatorului interesat, astfel va creşte considerabil numărul de utilizatori.
Impactul Zilei bibliografiei: biblioteca a înregistrat 54 utilizatori noi, 92 vizite şi au fost împrumutate 203 documente.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu