miercuri, 24 martie 2010

FRANCOFONIA, SIMBOL AL DIVERSITĂŢII CULTURALE

Tatiana DONŢU
Şef oficiu, Filiala “Transilvania”

În mediile culturale se sărbătoreşte Francofonia, care este o vastă colectivitate a popoarelor ce vorbesc limba franceză, situate în 55 de state şi teritorii, din 5 continente. Pentru aceştia, limba franceză — ca limbă maternă, oficială, secundară sau chiar minoritară constituie un vast teritoriu de dialog şi cooperare, cunoaştere şi progres, libertate şi democraţie, solidaritate şi schimburi economice şi culturale....
A fi astăzi francofon înseamnă a cunoaşte bine şi a practica frecvent limba franceză, a putea circula liber, a studia şi a lucra în ţările francofone, a pune permanent în valoare avantajele inerente limbii franceze şi a sprijini viitorul ei. În acest spirit Biblioteca "Transilvania" şi-a propus să contribuie la promovarea Francofoniei, considerând limba franceză purtătoarea unui important sistem de valori. Evenimentul a catalizat energiile francofone la nivel mondial pentru a sărbători bogăţia şi splendoarea limbii franceze, diversele faţete ale francofoniei. Ca în fiecare an caravana s-a oprit şi la Biblioteca”Transilvania”.
Ne-am propus ca misiune stimularea interesului pentru cultura franceză şi francofonie, promovarea limbii franceze în rândul tinerilor, crearea ocaziilor pentru închegarea unor legături trainice de prietenie, iniţierea unui dialog cu lumea francofonă, promovarea valorilor spirituale din ţările francofone. Acest program vast s-a concretizat în activităţi şi întâlniri pe cât de dese, pe atât de călduroase la Biblioteca "Transilvania”.
Sărbătorile Francofoniei sunt, desigur, momente privilegiate menite să stimuleze creativitatea tinerilor. În cadrul bibliotecii evenimentul a fost marcat prin manifestări care s-au derulat pe parcursul 18.03.10-22.03.10, înscriindu-se în bogata agendă a ei, şi s-a bucurat de un public numeros şi tânăr de la Liceul “Gaudeamus”, îdrumaţi de neostenita profesoară Zinaida Ciobanu, care este un militant înflăcărat al francofoniei. Elevii au fost familiarizaţi cu termenii “francofonie” şi “ţară francofonă”, fiind invitaţi să facă o călătorie imaginară în ţările francofone.
A fost lansat un concurs-victorină pe tema “Tradiţii şi personalităţi din cultura şi istoria ţărilor francofone”, la care elevii participanţi au dat răspunsuri strălucite întrebărilor privitoare la francofonie şi interferenţele culturale franceză cu cea naţională. Prima probă a concursului a constat în prezentarea unui personaj din literatura franceză, apoi a urmat un test-grilă, privind cultura, civilizaţia şi istoria francofoniei. În ultima parte a concursului participanţii şi-au demonstrat calităţile în teatru, jucând piese şi scenete, toate în limba franceză. Bibliografia pentru concurs şi pregătirea elevilor au fost asigurate de echipa bibliotecii.
Contunuitatea activităţilor a fost urmată de colocviul francofon “L`idee fixe du ample contenu” petrecut extramuros la Liceul “Gaudeamus”, unde au fost susţinute comunicări de către elevii claselor a X-XII-a, ce au permis participanţilor să redescopere valorile culturii franceze.
Tinerii au fost bine reprezentaţi la alte activităţi din cadrul Francofoniei: crearea şi recitarea de poeme din “Recitalul poetic bilingv”, unde au răsunat versuri în limba franceză,
o expoziţie de carte cu genericul “Cultura franceză în orizontul contemporan românesc”, care a oferit publicului prezent excelente surse pentru cunoaşterea culturii franceze.
Unul din scopurile evenimentului l-a constituit crearea unei atmosfere relxante pentru toti tinerii participanţi, mediu în care fiecare îsi poate pune imaginaţia în aplicare la cote maxime, devenind pentru câteva ore personajul pe care îl visează şi îl admiră. Evenimentul doreşte să implice un număr cât mai mare de utilizatori din comunitate, antrenându-i în concursuri cu specific si creând un mediu propice pentru interacţiunea tinerilor din toate instituţiile de învăţământ din sector. “Francofonia” este unul din evenimentele singulare la nivelul sectorului, prin care se doreste promovarea valorilor francofone într-un cadru plin de istorie şi încununat artistic.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu