miercuri, 22 decembrie 2010

BIBLIOTECA ,,TÂRGU-MUREŞ'': CENTRU CULTURAL- EDUCATIV

Elena BOTIN, învăţătoare,
Liceul ,,Ion Creangă''


Biblioteca ,,Târgu-Mureş’’ reprezintă prin excelenţă un centru de informare continuuă şi de cultură, contribuind în acest mod la dezvoltarea şi consolidarea procesului de educaţie a cititorilor. Prin spectrul de activităţi prestate, bibliotecii îi revine marele rol de a cataliza dezvoltarea multilaterală a personalităţii în devenire. Întîlnirile cu scriitorii, mesele rotunde desfăşurate, programele cognitiv-educative, prezentările şi lansările de carte, expoziţiile organizate şi promovate, toate acestea au un impact pozitiv asupra dezvoltării copiilor şi a fundamentării unei baze veritabile de valori etico-culturale. Astfel, biblioteca ni se prezintă a fi un agent deloc subsidiar al procesului de socializare a copiilor, necesar pentru integrarea în spaţiul social, precum şi un catalizator al dezvoltării literar- astistice al acestora. Din aceste considerente, învăţătorii care lucrează cu elevii claselor primare vor acorda o atenţie deosebită mecanismelor de cultivare a copiilor prin prisma unor principii culturale, clar definite. Elocvente în acest sens ar fi fortificarea relaţiilor de parteneriat cu biblioteca - sursă inepuizabilă de conservare a patrimoniului literar artistic autentic. Astfel în procesul dezvoltării literar - artistice al copiilor un rol important revine pedagogului, care prin muncă asiduă şi sistematică, prin integrarea copiilor în diverse activităţi extracuriculare contribuie la altoirea dragostei faţă de carte şi lectură, însuşirea repertoriului de competenţe educative, achiziţionarea cunoştinţelor din domeniul artistic şi literar, formarea unor priceperi şi deprinderi elementare de lucru cu mesajul scris. Deci, activitatea literar-artistică a copiilor va fi orientată spre dezvoltarea şi modelarea calitativă a personalităţii. Pornind de la această premisă, în calitate de învăţătoare a claselor primare de la Liceul "Ion Creangă", sunt mereu prezentă cu elevii clasei mele la activităţile organizate de Biblioteca ,, Târgu-Mureş'',chiar de la fondarea instituţiei. Astfel, elevii au învăţat să se manifeste activ, spontan şi participativ, aşa încît prezenţa lor la activităţi se face întotdeauna bine simţită. Din aceste considerente, tratez ca fiind destul de preţioase orice gen de activitate: întîlniri cu scriitorii, lansări şi prezentări de carte, , ore de lectură etc. Cu mare plăcere şi cu mult interes venim de fiece dată la Biblioteca ,,Târgu-Mureş’’, atunci cînd suntem invitaţi să participăm. În octombrie a.c. şi-a redeschis uşile Oficiul Copii, un eveniment important în viaţa micilor cititori. Cu această ocazie am fost invitaţi să ne întîlnim cu îndrăgita scriitoare Claudia Partole. Această activitate i-a flatat pe elevi, aşa încît a reuşit să le creeze un motiv imens de bucurie atît pentru ei, cît şi pentru însăşi scriitoarea. Claudia Partole impresionează prin felul ei de a se manifesta, prin faptul că reuşeşte întotdeauna să-i provoace pe cititori la discuţii sincere despre viaţa de elev, despre prietenie şi dragoste, precum şi despre motivele care generează fericirea şi nefericirea. Copiii participanţi, elevii mei din clasa întîi, interlocutorii şi confesorii scriitoarei, s-au manifestat şi ei pe măsura aşteptărilor. I-au recitit Claudei Partole poezii, şi-au demonstrat cu măiestrie harul artistic, dar şi curiozitatea de a cunoaşte cît mai mult despre carte. Scriitoarea, de asemenea le-a recitat copiilor versuri, le-a vorbit despre importanţa lecturii şi nu în ultimul rînd le-a povestit peripeţii şi întîmplări din dulcea sa copilărie, fapt ce i-a impresionat extrem de mult pe micuţi. Punctul culminant al întîlnirii cu Claudia Partole l-a constituit prezentarea cărţilor sale existente în Biblioteca "Târgu-Mureş": Învaţă de la toate; Un mare calendar pentru tine ,,mic ştrengar; Grăbeşte-te încet şi cartea nou apărută Copilul din colivie. Tematica acestor cărţi le-a trezit mare interes copiilor, astfel încît nu au ezitat să adreseze întrebări scriitoarei despre felul cum au fost scrise.
Finele activităţii s-a desfăşurat destul de spectaculos, copiii fredonînd împreună cu scriitoarea cîntece despre carte şi toamnă. Inspiraţi de spusele scriitoarei despre rolul cărţii în viaţa omului, elevii şi-au ,,legalizat’’ prezenţa la bibliotecă, cu promisiunea că vor reveni cît mai des. .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu