joi, 2 decembrie 2010

COMUNICAT PE MARGINEA CELEI DE-A DOUA ŞEDINŢE A CLUBULUI BIBLIOGRAFILOR BIBLIOARTIS

COMUNICAT PE MARGINEA CELEI DE-A DOUA ŞEDINŢE
A CLUBULUI BIBLIOGRAFILOR BIBLIOARTIS,
ŞEDINŢĂ PRILEJUITĂ DE ZIUA MONDIALĂ A INFORMAŢIEI

25 noiembrie 2010
Organizator: Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu", Chişinău
(iniţiativă profesională – Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM)

Pre-eveniment: Menţionăm iniţiativa/deschiderea BMC pentru organizarea celei de-a doua şedinţe a Clubului în cadrul Zilei Bibliografiei la BMC, şi aceasta la ce-a de-a doua ediţie. Comunitatea bibliotecară, în deosebi participanţii la prima şedinţă a Clubului, au fost informaţi/invitaţi prin mesaje electronice, amplasarea informaţiei pe site-urile BMC, DIB, ABRM.

Participanţi: La ce-a doua şedinţa a Clubului BiblioArtis au participat circa 60 de persoane, reprezentanţi ai bibliotecilor publice, universitare, de colegii, specializate, academice, ai Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, ai Camerei Naţionale a Cărţii. Menţionăm prezenţa universitarilor de la Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, USM: dr. N. Ţurcan, dr. N. Goian.

Moderatori. Prezentări. Intervenţii. Discuţii:

Dr. Lidia Kulikovski, director general al BMC, inaugurând şedinţa Clubului a reliefat înscrierea acesteia în contextul Zilei Mondiale a Informaţiei, Zilei Bibliografiei la BMC, incitând prezenţa asupra unei agende de conţinut, cea din urmă incluzând dezbateri profesionale, dar şi experienţe remarcabile (aplicând principiul Vaca Mov din domeniul marketingului) în activitatea bibliografică la BMC.

Ludmila Corghenci, director adjunct al DIB ULIM, a menţionat interesul comunităţii pentru această reuniune, fapt demonstrat prin prezenţa numerică şi nominală la cea de-a doua şedinţă a Clubului. La fel au fost evidenţiate activităţile organizatorilor Clubului ulterioare primei şedinţe: elaborarea şi promovarea în comunitatea a unui comunicat-sinteză, acesta inserând recomandări concrete privind indicarea responsabilităţilor ştiinţifice pentru studiul bibliografic (autor sau alcătuitor?); promovarea demersului corespunzător către Camera Naţională a Cărţii. Apreciind din start deschiderea profesională a echipei Hasdeu, L. Corghenci a recunoscut necesitatea organizării şedinţelor Clubului conform prevederilor Statutului, aprobat la şedinţa de constituire – trimestriale.

Dezbaterea profesională „Concretizări şi delimitări noţionale şi de utilizare ale sintagmelor: Educare informaţională? Cultura informaţională? Cultura informaţiei? Formarea utilizatorului?; Alfabetizare informaţională?; Transalfabetizare?...” a fost provocată de către: L. Pânzaru, BMC "B.P. Hasdeu" (comunicare de fond), dr. N. Ţurcanu, USM, N. Cheradi , BŞ ASEM, dr. L. Kulikovski, V. Pohilă, BMC B.P. Hasdeu, L. Corghenci, DIB ULIM, E. Harconiţă, BŞUSB, V. Musteaţă, BCU USM, L. Tcaci, BNC „Ion Creangă” (intervenţii, discuţii). Conştientizând ambiguitatea noţională a conceptului „information literacy”, publicul prezent a acceptat drept adecvată limbii române, dar mai ales conţinutului fenomenului, noţiunea „cultura informaţiei”. În acest sens a fost apreciat ca fenomen al Anului Culturii Informaţiei (2010) traducerea/editarea/difuzarea în comunitate a „Liniilor directoare privind cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi”, autor Jesus Lau, echipa de lucru asupra versiunii în limba română: L. Costin, N. Ţurcan, N. Cheradi, M. Vătămanu. Participanţii au solicitat accesul la această lucrare în format electronic, în acest scop fiind utilizat potenţialul paginii WEB ABRM – www.abrm.md

Ulterioarele prezentări – „Bibliografiile BM „B.P. Hasdeu” în spaţiul virtual. Prezenţă. Utilizare. Feedback” (Carolina Gâscă, şef oficiu CID "Chişinău"), „Ziua bibliografiei ca instrument de educare a culturii informaţiei a bibliotecarilor şi utilizatorilor. Concursul profesional ca modalitate de dezvoltare a culturii informaţiei” (Taisia Foiu, director CID "Chişinău") – au reliefat frumoasele şi reprezentativele experienţe ale BMC „B.P. Hasdeu”. Acestea demonstrând încă o dată deschiderea profesională a echipei Hasdeu, dorinţa de a fi auziţi şi apreciaţi de către colegii din alte biblioteci, dar mai ales de către utilizatori.

Remarcabilă a fost şi expunerea L. Pânzaru a practicii internaţionale – Guide to Open Bibliografic Data – mulţi dintre cei prezenţi preluând pe loc avantajoasa posibilitate de a se înregistra în această baza de date, aderând la mişcarea Open Date.

Şedinţa Clubului a inclus şi o video-conferinţă cu filialele BMC, cei prezenţi în sala Sediului central urmărind implicarea totală a colegilor (cu câtă ardoare şi mândrie profesională erau făcute prezentările din filiale, şi în cele mai multe cazuri – de către bibliotecarii tineri), forfota utilă şi sălile de lectură „pline” de cititori!

Participanţii le şedinţă au participat la un sondaj ad-hoc, echivalând fenomenul Bibliografie cu ştiinţa, cunoaşterea, cultura etc.

Suport informaţional. Este important, că participanţii la şedinţa Clubului au recepţionat un amplu portofoliu informaţional, acesta incluzând bibliografii, texte-omagii pentru domeniu, materiale promoţionale, instrucţiuni şi recomandări metodice. Toate aceste materiale au fost oferite de către BMC „B.P. Hasdeu”.

Impactul şedinţei Clubului „BiblioArtis”. Cea de-a doua şedinţă a Clubului Bibliografilor „BiblioArtis” a fost o reuşită. Impactul acesteia poate fi conchis sub trei aspecte:
 a fost creat un mediu benefic şi corect de comunicare profesională, întrunind bibliografi-teoreticieni şi din domeniul practic, specialişti în terminologie etc.
 cunoaşterea bunelor experienţe ale BMC „B.P. Hasdeu” la capitolul activitate bibliografică: organizarea şi conţinutul Zilei bibliografiei; promovarea şi utilizarea e-conţinuturilor bibliografice; formarea culturii informaţiei – prioritate a bibliotecii; prezenţa BMC în Open Bibliografic Data şi altele .
 orientarea pentru următoarele subiecte de discuţie: componentele logistice ale culturii informaţiei, orientări şi angajamente naţionale şi instituţionale, formarea formatorilor.

Elaborat: Ludmila Corghenci

29 noiembrie 2010Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu